Przewozy Autobusowe IRBUS Ireneusz Drążkowski

adres:
83-305 Barwik, ul. Słoneczna 1
tel.:
58 681-50-50, 58 681-50-60, 601-200-200
fax:
58 681-50-50
Dane zostały zweryfikowane w dniu 17.09.2018 r.