Prywatny Dom Opieki "Jutrzenka"

adres:
83-330 Glincz, ul. Akacjowa 46
tel.:
58 685-92-62, 501-136-057
fax:
58 685-92-62