Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Kartuzach

adres:
83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 34
tel.:
58 681-08-73
fax:
58 681-08-73