Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach

adres:
83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 16a
tel.:
58 681-13-58, 58 694-44-44
fax:
58 685-30-55
e-mail:
WWW:
Ratowanie życia i zdrowia stanowi najistotniejszy cel działań ratowniczych prowadzonych przez PSP i OSP w powiecie kartuskim, które przyjęły na siebie obowišzki w realizacji zadań z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego, chemicznego...
Dane zostały zweryfikowane w dniu 21.03.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Czaplach

adres:
83-324 Brodnica Górna, ul. Nowe Czaple 66a
tel.:
58 681-13-58
Jednostka powstała 3 maja 1963r. Strażnicę oddano do użytku 18 czerwca 1994r. Jednostka nie posiada sztandaru. Do podstawowego wyposażenia należał samochód bojowy z 1993r. Star 26 GBM oraz aktualnie - Żuk GLM.
Dane zostały zweryfikowane w dniu 18.02.2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Baninie

adres:
80-297 Banino, ul. Brzozowa 16
tel.:
58 681-13-58
Jednostka powstała 10 maja 1947r. Pierwszy sztandar jednostka otrzymała w 1977 roku, drugi w 1997 roku. Do samochodów bojowych należą: Horsa – 1955 rok, Star 26 GBA, Star 200 GBAM, zaś aktualnie – Jelcz GBAM.
Dane zostały zweryfikowane w dniu 18.02.2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Borzestowie

adres:
83-335 Borzestowo 182
tel.:
58 681-13-58
Jednostka powstała prawdopodobnie w 1911r. Pierwsza strażnica powstała w 1919r. Jednostka nie posiada sztandaru. Jako wyposażenie podstawowe jednostka posiadała samochód bojowy – Żuk GLM w 1993r, a obecnie rolę tę sprawuje IFA GBAM.
Dane zostały zweryfikowane w dniu 18.02.2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodnicy Górnej

adres:
83-324 Brodnica Górna, ul. Chmieleńska 19
tel.:
58 681-13-58
Jednostka powstała w 1929r. OSP w Brodnicy Górnej jest jedną z najstarszych jednostek w gminie Kartuzy. Założona została w 1924 roku. Obecnie OSP składa się z 48 członków czynnych oraz żeńskiej i męskiej drużyny młodzieżowej.
Dane zostały zweryfikowane w dniu 18.02.2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielnie

adres:
83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 49
tel.:
58 681-13-58
Jednostka powstała w 1932r. i miała 24 założycieli. Pierwsza strażnica powstała w 1934r., zaś nową oddano do użytku w roku 1968. Jednostka została odznaczona przez papieża Jana Pawła II "Złotym Medalem BENEMERENTI".
Dane zostały zweryfikowane w dniu 18.02.2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie

adres:
80-209 Chwaszczyno, ul. Żeromskiego 5
tel.:
58 681-13-58
Według relacji Pawła i Jana Bruhn, jednostka powstała w 1905r. Pierwsza strażnica, po II wojnie światowej mieściła się w garażu murowanym. Jednostka nie posiada sztandaru. Pierwszy samochód bojowy jednostki to Żuk GLM z 1980r, zaś obecny to Star GBAM.
Dane zostały zweryfikowane w dniu 18.02.2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czeczewie

adres:
84-208 Czeczewo, ul. Gdańska 31
zobacz na mapie
tel.:
58 684-13-58
Jednostka powstała dnia 21.03.1954r. Strażnicę oddano do użytku w 1985r. skład podstawowego wyposażenia należą: Żuk GLM w 1974r, zaś do podstawowego wyposażenia specjalistycznego - pompa PO-3, pompa Po-5, radiostacje przenośna, stacyjna...
Dane zostały zweryfikowane w dniu 18.02.2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżążnie

adres:
83-332 Dzierżążno, ul. Kartuska 31
tel.:
58 681-13-58
Jednostka powstała 23 kwietnia 1966r. Pierwszy sprzęt przechowywano u sołtysa Lucyna Seli, następnie OSP otrzymało pomieszczenie w budynku pana Portykusa, w 1983r. oddano do użytku do budynek strażnicy. W 988r. oddano do użytku dobudowany garaż.
Dane zostały zweryfikowane w dniu 18.02.2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Egiertowie

adres:
83-312 Hopowo, ul. Egiertowo 39
tel.:
58 681-13-58
Jednostka powstała w 1966r. Została założona przez Józefa Szadacha i Bolesława Sochę. Pierwsza remiza powstała w 1984r. Jednostka nie posiada sztandaru. Samochodem bojowym był Żuk GLM (1991r.), zaś aktualnie rolę tą pełni Star GBAM.
Dane zostały zweryfikowane w dniu 18.02.2015 r.