Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielnie

adres:
83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 49
tel.:
58 681-13-58
Jednostka powstała w 1932r. i miała 24 założycieli. Pierwsza strażnica powstała w 1934r., zaś nową oddano do użytku w roku 1968. Jednostka została odznaczona przez papieża Jana Pawła II "Złotym Medalem BENEMERENTI".
Dane zostały zweryfikowane w dniu 05.07.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielnie

adres:
83-333 Chmielno, ul. Garncarska 1
Dane zostały zweryfikowane w dniu 04.07.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie

adres:
80-209 Chwaszczyno, ul. Żeromskiego 5
tel.:
58 681-13-58
Według relacji Pawła i Jana Bruhn, jednostka powstała w 1905r. Pierwsza strażnica, po II wojnie światowej mieściła się w garażu murowanym. Jednostka nie posiada sztandaru. Pierwszy samochód bojowy jednostki to Żuk GLM z 1980r, zaś obecny to Star GBAM.
Dane zostały zweryfikowane w dniu 05.07.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie

adres:
80-209 Chwaszczyno, ul. Żeromskiego 7
Dane zostały zweryfikowane w dniu 04.07.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czeczewie

adres:
84-208 Czeczewo, ul. Gdańska 31
zobacz na mapie
tel.:
58 684-13-58
Jednostka powstała dnia 21.03.1954r. Strażnicę oddano do użytku w 1985r. skład podstawowego wyposażenia należą: Żuk GLM w 1974r, zaś do podstawowego wyposażenia specjalistycznego - pompa PO-3, pompa Po-5, radiostacje przenośna, stacyjna...
Dane zostały zweryfikowane w dniu 05.07.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czeczewie

adres:
84-208 Kielno, Czeczewo, ul. Gdańska 31
Dane zostały zweryfikowane w dniu 04.07.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżążnie

adres:
83-332 Dzierżążno, ul. Kartuska 31
tel.:
58 681-13-58
Jednostka powstała 23 kwietnia 1966r. Pierwszy sprzęt przechowywano u sołtysa Lucyna Seli, następnie OSP otrzymało pomieszczenie w budynku pana Portykusa, w 1983r. oddano do użytku do budynek strażnicy. W 988r. oddano do użytku dobudowany garaż.
Dane zostały zweryfikowane w dniu 05.07.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżążnie

adres:
83-332 Dzierżążno, ul. Kartuska 31
Dane zostały zweryfikowane w dniu 04.07.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Egiertowie

adres:
83-312 Hopowo, ul. Egiertowo 39
tel.:
58 681-13-58
Jednostka powstała w 1966r. Została założona przez Józefa Szadacha i Bolesława Sochę. Pierwsza remiza powstała w 1984r. Jednostka nie posiada sztandaru. Samochodem bojowym był Żuk GLM (1991r.), zaś aktualnie rolę tą pełni Star GBAM.
Dane zostały zweryfikowane w dniu 05.07.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Egiertowie

adres:
83-312 Egiertowo, ul. Egiertowo 39
Dane zostały zweryfikowane w dniu 05.07.2017 r.