Lokalizacja:

adres:
83-340 Sierakowice
ul. Lęborska 30
 
Kontakt:

tel.:
58 681-95-58
e-mail:
WWW:

Gazeta gminna Wiadomości Sierakowickie

!zdjecie:right!Początki pisma są ściśle związane z najnowszymi dziejami Polski. Wiosną 1989 roku powstał w Sierakowicach, podobnie jak w wielu innych miejscach kraju, Komitet Obywatelski. Jego celem było przyśpieszanie zmian ustrojowych w naszej lokalnej społeczności.

11 Listopada tegoż roku ukazał się pierwszy numer Wiadomości jako biuletyn Komitetu. Chociaż format miał zeszytowy i drukowany był na kopiarce, nie była to ulotka; zawierał na ośmiu stronach kilka tekstów o tematyce bliskiej mieszkańcom naszej gminy. Takich numerów pisma ukazało się ogółem 24, a wydawano je z przeciętną częstotliwością jako miesięcznik do końca 1991 roku.

Dopiero od początku 1992 roku te same Wiadomości Sierakowickie, redagowane przez ten sam zespół, otrzymały format gazetowy (A4) i zaczęły być drukowane w sposób profesjonalny. Wyłonieni w wyborach samorządowych radni, wójt i zarząd gminy byli w większości desygnowani przez wspomniany Komitet Obywatelski. Tak więc w naturalny sposób Wiadomości zostały gazetą samorządową.

Tematyka pisma jest odbiciem problemów naszej Małej Ojczyzny, chociaż jest to przeważnie spojrzenie z perspektywy samorządowców. Na początku tłumaczyliśmy naszym mieszkańcom, czym jest samorząd gminny, jakie są funkcje jego organów, dlaczego należy uczestniczyć w wyborach itp., obecnie przedstawiamy racje, jakie przemawiają np. za likwidacją małej szkoły lub budową tej czy innej drogi, pokazując te zagadnienia na tle potrzeb mieszkańców całej gminy. Cel nadrzędny jest ciągle ten sam: kształtowanie świadomości czytelników w zakresie mechanizmów demokracji, a zwłaszcza samorządności.

Poza tym na łamach Wiadomości Sierakowickich ciągle obecne są następujące działy tematyczne:
- wydarzenia i imprezy kulturalne na terenie gminy;
- innowacyjna działalność naszych szkół;
- historia gminy odbita w biografiach ludzi i dziejach różnych obiektów (kościołów,
szkół, kapliczek, cmentarzy);
- promowanie walorów kulturowo-przyrodniczych gminy, zwłaszcza jej kaszubskości;
- edukowanie czytelników w zakresie ekologii, szkodliwości używek i zwalczania przemocy;
- szczegółowy serwis informacyjny o gminnym sporcie.

Gazeta nasza finansowana jest przez samorząd gminny tylko w zakresie strony technicznej (skład i druk), natomiast nigdy przez 16 lat jej istnienia nie płacono i nadal nie płaci się autorom tekstów; to nadaje gazecie pewien walor niezależności. Ukazuje się jako miesięcznik, ma od 28 do 36 stron objętości, kolorową okładkę i nakład przeważnie około 700 egzemplarzy.

Maria Dyczewska