Lokalizacja:

adres:
83-300 Kartuzy
pl. św. Brunona 7/1
 
Kontakt:

tel.:
58 681-34-86, 58 685-33-69
fax:
58 681-34-86
e-mail:
WWW:
Gazeta Kartuska wychodziła nieprzerwanie od 1922 roku do wybuchu II wojny światowej. W okresie tym miała ugruntowaną pozycję na bogatym kartuskim rynku wydawniczym.

Historia nowej edycji Gazety Kartuskiej zaczęła się w październiku 1989 r. Wydanie pierwszych numerów sfinansowała ówczesna Rada Miejsko-Gminna w Kartuzach . Pomysł i realizacja tego przedsięwzięcia to zasługa Mariana Gostkowskiego. Z jego inicjatywy powołano pierwszego redaktora naczelnego. Został nim Jan Dittrich. Po kilkumiesięcznej przerwie, gdy Gazeta nie ukazywała się, we wrześniu 1990 roku, powołano nowego wydawcę Gazety Kartuskiej - Spółkę Wydawniczą "REMUS" Sp. z o.o.

Jej dyrektorem został Marian Gostkowski. Funkcję tę pełni do dziś.

Na przestrzeni lat redaktorami naczelnymi byli oprócz wspomnianego J. Dittricha, Piotr Szubarczyk i Alicja Zielińska. Od 8 lat rolę tę pełni Ryszard Leszkowski.

Gazeta jest obecna w domach mieszkańców powiatu kartuskiego. Ma też wiernych czytelników poza granicami kraju. M.in. w Niemczech, Francji, Kanadzie, Anglii. Zainteresowani życiem publicznym i społeczno-kulturalnym 8 naszych gmin znajdą zawsze na łamach Gazety Kartuskiej coś dla siebie. Jest serwis informacyjny, są reportaże, relacje. Miłośnicy naszej lokalnej historii mają w Gazecie stałe kolumny.

Od początku nowej edycji Gazety Kartuskiej obecny jest cykl tekstów profesora Edwarda Brezy - "Kącik onomastyczny". Z niego możemy dowiedzieć się, jak powstało nasze nazwisko, nazwa naszej miejscowości. Stale w Gazecie obecny jest język kaszubski, w postaci felietonów, poezji, piosenek, kalendarzy kaszubskich. Są też kolumny sportowe. Od kilku lat czytelnicy ochoczo uczestniczą w plebiscytach Gazety Kartuskiej: "Sportowiec Szwajcarii Kaszubskiej", "Najpopularniejszy Lekarz i Pielęgniarka Roku", "Najpopularniejszy Strażak Roku".

Gazeta Kartuska - Tygodnik Szwajcarii Kaszubskiej.
Tytuł z roku 1922. Wznowiono
w roku 1989.

Dyrektor
Marian Gostkowski

Redaktor naczelny
Ryszard Leszkowski.

Zespół:
Alicja Czerwionka,
Jan Ditrich,
Halina Gostkowska
Waldemar Kolka
Lucyna Puzdrowska
Rafał Wilczewski,

Współpracownicy i korespondenci:
prof. Edward Breza (Sopot),
Barbara Grabowska (Brodnica Dolna),
Irena Hirsz (Kartuzy),
Andrzej Karolak,
Cezary Czaja (Kartuzy-foto)
Wanda Kiedrowska ( Stężyca),
Eugeniusz Pryczkowski (Gdańsk),
ks. Władysław Szulist (Lipusz),
ks. dr Jan Walkusz (KUL Lublin).
Bogusław Gliński,

Wydawca:
Spółka Wydawnicza z o.o. REMUS.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów w materiałach nie zamówionych oraz w publikowanych listach. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam a także za treść listów.