Lokalizacja:

adres:
83-300 Kartuzy
ul. Dworcowa 16
 
Kontakt:

tel.:
58 685-31-93 w.326, 58 684-01-43
WWW:

!zdjecie:right!


Dnia 31 maja 2004 r. tworzy się Samorząd Gospodarczy Powiatu Kartuskiego,
w celu zapewnienia Przedsiębiorcom wspólnej reprezentacji w stosunkach
z organami państwa, samorządu terytorialnego oraz z partnerami społecznymi
w rozumieniu art. 20 Konstytucji RP jak też w stosunkach z innymi organami
i instytucjami w kraju i za granicą dla wspierania i ochrony interesów zbiorowych
Członków i Środowiska Przedsiębiorców.

Założycielami Samorządu są podpisane pod niniejszym aktem organizacje
zawodowe przedsiębiorców, będące najszerszą reprezentacją interesów
lokalnej przedsiębiorczości.


W imieniu organizacji - Członków Założycieli akt podpisali:


* Cech Rzemiosł Różnych w Kartuzach

* Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta

* Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku
Centrum Wspierania Biznesu w Kartuzach

* Pomorskie Zrzeszenie Producentów Drobiu w Żukowie

* Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe"

* Wspólnota Lokalowa Centrum Handlowego "KASZEBE" w Kartuzach

* Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku Biuro Rejonowe w Kartuzach


Cele i zadania Sejmiku Gospodarczego Powiatu Kartuskiego


1. Działania - aby porozumienie tworzące sejmik było jak najszerszą platformą dla współpracy środowisk gospodarczych w naszym powiecie czynnikami integracyjnymi w tym zadaniu jest:

• ustanowienie wspólnych celów

• wspólna reprezentacja

Celem jest pokazanie jak dużo środowiska związane z życiem gospodarczym wnoszą lub mogą wnosić do naszej społeczności, jeśli mają wpływ na "Codzienność" poprzez kształtowanie budżetów gminy, wpływ na zatrudnienie. Wszystko to ma pomóc ukształtować właściwą rangę i znaczenie środowisk gospodarczych w powiecie.

2. Sejmik ma stać na straży interesów zbiorowych organizacji wchodzących w jego skład. Ma on wspierać środowiska przedsiębiorców wszelkimi możliwymi sposobami. Sejmik ma być "nerwem", który odbiera sygnały dochodzące z różnych środowisk gospodarczych, aby je fachowo określić w celu postawienia diagnozy. Co może uleczyć stan lokalnego kupiectwa, rzemiosła czy grup producentów.
3. Ustalenia właściwych relacji pomiędzy samorządem terytorialnym i samorządem gospodarczym. Określenie przestrzeni i możliwości dla współdziałania, dla dobra powiatu.

Tymi możliwościami jest:

• włączenie sejmiku w proces opiniowania projektów działań gospodarczych

• sejmik jako konsultant we wszystkich sprawach związanych ze środowiskiem gospodarczym.

Poznanie opinii ludzi, środowisk, którzy na co dzień są związani z opiniowanymi zagadnieniami na pewno wniesie wartościowe uwagi i spostrzeżenia. To współdziałanie jest jak najbardziej na czasie, jest miarą uczestnictwa naszego w Europie.

4. Sejmik ma być też inicjatorem działań na rzecz naszego powiatu. Funkcjonując jako organizacja ludzi aktywnych gospodarczo ma przenosić tą aktywność na zewnątrz z pożytkiem dla dobra społeczeństwa kartuskiego. Ma pobudzać środowisko gospodarcze do aktywnego włączenie się w życie społeczne, w rozwiązywanie lokalnych problemów, uczyć demokracji.

5. Sejmik ma poprawić image środowiska gospodarczego w oczach społeczności i Władzy lokalnej. Przypominając stare dobre zasady, kiedyś przyświecające prowadzeniu działalności gospodarczej, podnosząc rangę organizacji.
Promować ideę wspólnego działania dla wyższych celów.


Jednym głosem w sprawach gospodarczych


!zdjecie:right!Swoją działalność zainaugurował Sejmik Gospodarczy Powiatu Kartuskiego, którego głównym celem jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców wobec władz lokalnych i regionalnych.

Założycielami Sejmiku jest 7 organizacji, a pierwszym przewodniczącym został Dariusz Tryzna. Podpisanie porozumienia w sprawie powołania Sejmiku Gospodarczego Powiatu Kartuskiego nastąpiło w maju.

Sygnatariusze podkreślają, że porozumienie kręgów gospodarczych umożliwi występowanie jednym głosem w sprawach mających wpływ na odpowiednie wykorzystanie potencjału gospodarczego powiatu kartuskiego oraz stwarzanie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Sejmik Gospodarczy Powiatu Kartuskiego wchodzi w skład szerszej struktury - Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego.

- Często obok siebie działają różne organizacje, które mają wspólne cele. Właśnie na tej płaszczyźnie powstał kartuski Sejmik - mówi Dariusz Tryzna, jego przewodniczący. - Na początku spotkało się siedem podmiotów, do których - mamy nadzieję - dołączą!zdjecie:right! kolejne. Sejmik ma stać na straży zbiorowych interesów środowisk gospodarczych, ma ustalać właściwe relacje między samorządem gospodarczym i lokalnym, powinien być inicjatorem działań na rzecz rozwoju powiatu kartuskiego, poprawiać wizerunek środowisk gospodarczych - dodaje Dariusz Tryzna.

Założycielami Sejmiku Gospodarczego Powiatu Kartuskiego są: Cech Rzemiosł Różnych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość - Centrum Wspierania Biznesu, Pomorskie Zrzeszenie Producentów Drobiu w Żukowie, Porozumienie Samorządowe, Wspólnota Lokalowa Centrum Handlowego "Kaszëbë", Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług.

- Powstanie Sejmiku oceniam jako cenną i potrzebną inicjatywę. Dla powiatu kartuskiego, który rzemiosłem stoi, jest to szansa lepszego rozwoju. W pojedynkę na pewno trudniej pokonywać wszelkiego rodzaju przeszkody, a wszystkim nam zależy, by nasza piękna Ziemia Kaszubska rozwijała się - powiedziała starosta Janina Kwiecień, gość specjalny uroczystej inauguracji.

Bogdan Leszczyński
!zdjecie:right!