Lokalizacja:

adres:
83-300 Kartuzy
ul. Mściwoja II 28 A
 
czynne:
pon. - pt. od 08:00 do 17:00
Kontakt:

tel.:
784-414-389, 58 746-34-94
e-mail:
WWW:
Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
Podstawowym celem Funduszu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm działających lub inwestujących w woj. pomorskim, głównie z terenu Kaszub, poprzez ułatwianie im dostępu do środków finansowych.

Oferta Funduszu obejmuje następujące pożyczki:
- MAŁA POŻYCZKA – środki są przeznaczone na udzielanie pożyczek dla mikro i małych firm działających w województwie pomorskim z wyłączeniem Obszaru Metropolitalnego Gdańska, Gdyni i Sopotu. Pożyczki przeznaczone są na działalność inwestycyjna i inwestycyjno-obrotową przedsiębiorstwa.
- POŻYCZKA NA ZATRUDNIENIE – pożyczki przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego. Pożyczki muszą być przeznaczone na cele związane z pozyskaniem nowych Pracowników, zwłaszcza z terenu spoza woj. pomorskiego, w celu zwiększenia, utrzymania wielkości lub podniesienia jakości zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji Pracowników na terenie woj. pomorskiego, zatrudnieniem nowych Pracowników i utworzeniem nowych stanowisk pracy, w tym: koszty badań wstępnych, szkoleń, wynagrodzeń wraz z narzutami, a także koszty wyposażenia, urządzeń i narzędzi służących do wykonywania pracy na ww. stanowisku.
- POŻYCZKA NIERUCHOMOŚĆ DLA BIZNESU - Pożyczka przeznaczona jest dla mikro i małych firm, na cele związane z zakupem, przystosowaniem nieruchomości zlokalizowanych na terenie woj. pomorskiego do potrzeb rozwoju własnej działalności gospodarczej,a także robót budowlanych, prac konserwatorskich, wydatkami związanymi z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości. - POŻYCZKA EKSPORTOWA – Pożyczki przeznaczone są dla mikro, małych i średnich firm na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności eksportowej oraz finansowania podejmowanego przez przedsiębiorcę przedsięwzięcia proeksportowego. Oferta jest skierowana do firm, które realizują lub planująwywóz swoich towarów poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone.


Zapewniamy:
- najdłuższy okres finansowania – do 10 lat
- bardzo niskie stałe oprocentowanie – od 0,94%,
- niską prowizję od 0 do 3%,
- maksymalnie 12-to miesięczną karencję w spłacie kapitału,
- promocja i pomoc podmiotom typu start-up, czyli firmom które funkcjonują na rynku poniżej 24 miesięcy,
- elastyczne indywidualne podejście do sytuacji finansowej klienta,
- nie wymagamy wkładu własnego – finansujemy do100% brutto inwestycji
- forma zabezpieczenia do negocjacji.
Decyzja pożyczkowa jest podejmowana bez zbędnej zwłoki. Do 300 tys zł w 24 godziny od przedłożenia kompletnego wniosku.
Doradcy naszego Funduszu dostępni są w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach i Kościerzynie.


Zawsze szukamy pozytywnych rozwiązań!