Lokalizacja:

adres:
83-314 Somonino
ul. Spółdzielców 1
 
Kontakt:

tel.:
58 684-11-86
fax:
58 684-11-86
e-mail:
WWW:

!zdjecie:right!Firma "Radbur" prowadzi działalność w następującym zakresie:

- usługi warsztatowe i produkcja elementów na statki,
w tym eksport

- wykonawstwo konstrukcji stalowych

- transport międzynarodowy i krajowy

- kopalnia torfu - produkcja torfu ogrodniczego

- działalność rybacko - wędkarska jako użytkownik kółka jezior raduńskich.


Spółka "Radbur" od roku 1995 dzierżawi od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dziesięć Jezior Raduńskich: Radunię Górną i Dolną , Bukszyno Małe i Duże, Ostrzyckie, Wielkie i Małe Brodno, Kłodno Rekowo i Białe o łącznej powierzchni 1948 hektarów.

Na jeziorach dominuje w coraz większym stopniu wędkarstwo ( około 5000 wędkarzy rocznie). Dzięki otaczającej przyrodzie jezior, lasów i łąk obecność nad jeziorami uspokaja i łagodzi nerwowość życia, pozwala zaspokoić nasze tęsknoty za ciszą i spokojem a przy tym połowić ryby.


!zdjecie:left!"Radbur" Sp. z o.o. prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką w oparciu o Rozporządzenie M.R. i G.Ż z dnia 15.03.1999r.

Każde jezioro posiada opracowany operat rybackiego zagospodarowania, zatwierdzony przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie zgodnie, z którym odbywają się odłowy, zarybienia i utrzymanie ichtiofauny.

Stosownie do powyższego operatu muszą stosować się użytkownicy jezior.

Sprawa powszechności dostępu do wód, linii brzegowej, grodzenie wód, pomostów jest określona w nowym Prawie Wodnym z dnia 18.07.2001r. Natomiast art. 27 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchni wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej, a także zakazywania lub uniemożliwienia przechodzenia przez ten obszar.

Każdy pomost postawiony na jeziorze musi być udostępniony do celów wędkarskich.
W sprawie naruszania zasad współżycia społecznego prosimy dzwonić:

Komenda Powiatowa Policji Kartuzy 681-00-73 lub 997, kom. 112
Brygadzista Rybacki 0601658-901
"Radbur" Somonino 681-15-89

Informacje wędkarskie

- Każdy wędkarz obowiązany jest przestrzegać Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.
- W czasie wędkowania wędkarz musi mieć przy sobie kartę wędkarską, ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.
- Po zakończeniu wędkowania wędkarz zobowiązany jest dokładnie wysprzątać swoje stanowisko.
- Na jeziorach obowiązuje zakaz połowu kuszą.
- Wędkarz może łowić tylko w porze dziennej od świtu do zmierzchu.
- Nie wolno łowić ryb w ustalonych okresach i miejscach ochronnych takich jak: tarlisk, zimowiska, mateczniki.
- Osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca lub wprowadzająca ryby do obrotu jest obowiązana posiadać dokument stwierdzający pochodzenie ryb.

Każdy wędkarz:

- ma obowiązek przestrzegania limitów dziennych połowów i wymiaru ochronnych ryb,
- łowiący pod lodem może używać tylko jednej wędki,
- łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
a) Państwową Straż Rybacką,
b) Policję,
c) Społeczną Straż Rybacką
d) Inne uprawnione jednostki

Opłaty wędkarskie są przeznaczone na zarybienia. Przy "Radburze" Starosta Powiatu Kartuskiego powołał Społeczną Straż Rybacką w składzie 16 osób, w skład której wchodzą rybacy. Rybacy zobowiązani są do wypisywania zezwoleń wędkarskich, kontroli zezwoleń, grodzenia wód budowy pomostów i zanieczyszczeń jezior.


Rebóm woda, ledzóm zgoda, bez nij nick.

INFORMACJE WĘDKARSKIE

Warunki amatorskiego połowu ryb w sezonie letnim na jeziorach dzierżawionych przez spółkę "Radbur" w Somoninie


Sezon letni wędkowania z brzegu obowiązuje w okresie od 01.04.2004r. do 30.11.2004r. Natomiast sezon wędkowania z łodzi rozpoczyna się dniem 01.05.2004 trwa do 30.11.2004r.

Wykaz jezior udostępnionych do wędkowania:

RADUŃSKIE GÓRNE - sielawa, leszcz, okoń, szczupak, sieja i płoć
RADUŃSKIE DOLNE (bez jeziora Łączyńskiego) - sielawa, leszcz, szczupak, okoń, płoć
OSTRZYCKIE - okoń, szczupak, leszcz, karaś, lin, sieja, płoć
BRODNO WIELKIE - okoń, szczupak, lin, karaś srebrzysty, płoć, karaś, leszcz
BRODNO MAŁE - okoń, płoć, karaś, szczupak, sandacz, leszcz
KŁODNO - szczupak, okoń, płoć, lin, leszcz
BIAŁE - szczupak, okoń, lin, leszcz, płoć, karp, karaś
REKOWO - szczupak, płoć, lin, okoń, leszcz
BUKSZYNO DUŻE, BUKSZYNO MAŁE, ŁĄCZYŃSKIE I NIERZESTOWO jako łowiska specjalnie o dużej różnorodności i dużej obsadzie gatunkowej

ZASADY POŁOWU NA JEZIORACH SP. Z O.O. "RADBUR"

Wędkarze zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Spółki z o.o. "RADBUR" w Somoninie. Wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej tzn. od wschodu do zachodu słońca, a zabronione o świcie, zmierzchu i nocy.

TABELA OPŁAT ZA WĘDKOWANIE W SEZONIE LETNIM 2004 ROKU

Lp.SPOSÓB WĘDKOWANIA - opłata na jedno jezioroCAŁY SEZONDO 14 DNI-DO 7 DNIDO 3 DNI1 DZIEŃ
12 wędki zwykłe lub spinning z brzegu80 zł40 zł25 zł20 zł12 zł
2dopłata za 1 jezioro sąsiednie uiszczona na ten sam okres40 zł20 zł12 zł10 zł
3a2 wędki zwykłe lub spinning z łodzi: Raduńskie Górne i Dolne, jez. Brodno Małe, Brodno Wielkie, Ostrzyckie180 zł90 zł50zł30 zł20 zł
3bRekowo, Białe, Kłodno150 zł75 zł40 zł25 zł20 zł
4aNa łowiskach specjalnych: Bukszyno Duże, Bukszyno Małe, Łączyno, Nierzestowo - 2 wędki z brzegu lub spinning 80 zł40 zł25 zł20 zł12 zł
4b2 wędki zwykłe lub spinning z łodzi150 zł75 zł40 zł25 zł20 zł
5aZ brzegu wszystkie jeziora cały sezon - 2 wędki lub spinning160 zł nie dotyczy ulg
5bZ łodzi wszystkie jeziora cały sezon - 2 wędki lub spinning300 zł nie dotyczy ulg


Szczególnie preferowane są zezwolenia roczne mające charakter sportowo - rekreacyjny; które są w sumie w przeliczeniu najtańsze. Natomiast dąży się do ograniczenia zezwoleń krótkoterminowych i to z uwagi na mnożącą się ilość nadużywania (wykorzystują to najczęściej kłusownicy).

UWAGI DOTYCZĄCE POŁOWU RYB
- Obowiązuje zakaz wędkowania z wysp
- Młodzież do lat 16 korzysta z 50% ulgi, jeśli przestrzegają regulaminu i dbają o dobro wód i rybostanu
- Amatorski połów ryb ma charakter sportowo - rekreacyjny

INFORMACJE W ZAKRESIE AMATORSKIEGO POŁOWU RYB UDZIELA "RADBUR" W SOMONINIE

Tel. 681-15-89, 684-11-86, 684-11-66
Opłaty za wędkowanie są przeznaczone na zarybianie szczególnie szczupakiem, linem, sielawą, węgorzem, sieją w zależności od istniejących warunków przyrodniczych.
Do nadzoru gospodarki jeziorowej i walki z kłusownictwem w ramach zawartych umów i porozumień są zobowiązani rybacy na czele z brygadzistą, a także osoby sprzedające zezwolenia oraz inne osoby wyznaczone przez "RADBUR".
"RADBUR" jest uprawniony do rybactwa i dysponujący pozwoleniem wodno - prawnym opłaca czynsze dzierżawione, podatki jeziorowe, koszty zarybienia, inne opłaty, które w sumie składają się na kalkulacje kosztu zezwoleń wędkarskich.
W sprawie zakupu świeżych ryb należy dzwonić pod nr tel. 0 601-658-901 brygadzisty rybackiego, który jeździ na bieżąco wokół jezior i dysponuje rybami.

ZEZWOLENIA SPRZEDAJĄ: "RADBUR" Somonino, Pelplińska Ostrzyce, Kubisz H. Chmielno, Spychalska S. Chmielno, Dejk B. Zawory, Wandkie M. Żuromino, Formela T. Łączyno, Kozaczenko A. Sznurki, Dampc K. Brodnica Dolna, Bialke J. Ręboszewo, Mazurskiewicz S. Łapalice, Naczk Z. Żuromino, Kulwikowska Stężyca, Kobiela Cz. Ręboszewo, Hinc W. Borucino, Hofman I. Krzeszna, Zieliński S. Chmielno, Korda B. Krzeszna, Punkt Informacji Turystycznej Ostrzyce, R. Rychert - Zawory.

Do pomocy w walce z kłusowaniem, poradnictwem oraz informacją kontaktować się należy z p. M. Czerwińskim pod nr tel. 0 601-658-901.

Inne telefony kontaktowe:
Rybacy:
Henryk Kubisz - 684-20-87
Kobiela Maria - 0 604-773-414
Formela Andrzej - 0 604-283-802
Posterunki Policji:
Kartuzy - 681-00-73
Somonino 684-11-97
Stężyca 684-33-07
Chmielno 684-22-77
Państwowa Straż Rybacka Gdańsk 302-07-25