„Realizacja projektu budowlano - wykonawczego robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w pomieszczeniach rehabilitacji Przychodni Brackiej Bielszowice przy ul. Kokota 172 w Rudzie Śląskiej”

piątek, 18 sierpnia 2017 r., 08:14
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu budowlano - wykonawczego robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w pomieszczeniach rehabilitacji Przychodni Brackiej Bielszowice przy ul. Koko [...]