Miechucino

Miechucino

Imię Miechota, będące podstawą nazwy wsi jest skróconym imieniem staropolskiego Miecisław, potem Mieczysław. Do XVI wieku wieś nazywała się "Miechocino", obecna postać nazwy "Miechucino" pojawiła się w drugiej połowie XVI wieku.

Miechucino stanowiło własność królewską w starostwie mirachowskim. W czasach krzyżackich było siedzibą prokuratora (przejściowo), zanim urzędu tego nie przeniesiono z Chmielna do Mirachowa.

W Wielkiej Księdze czynszowej Krzyżaków w 1437 roku zapisane zostało w postaci "Mechozin", w źródłach z 1399 roku również ten sam zapis.

W 1565 roku wieś liczyła 13 włók, z których 4 były puste. W 1761 roku Ignacy Przebendowski, starosta mirachowski powierzył sołectwo Adamowi Formelli na 50 lat.