Łapalice

Łapalice

W Łapalicach, w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczęto budowę zamku. Przeciągająca się budowa spowodowała kłopoty finansowe właściciela. W 1994 roku wierzyciele przejęli zamek za długi, jednak z powodu braku kupca oddano budowlę właścicielowi.