Chmielonko

Chmielonko

(dodatkowa nazwa w j. kaszub. Chmielónkò) – przysiółek w gminie Chmielno na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, przy Drodze Kaszubskiej i na szlaku wodnym "Kółko Raduńskie" pomiędzy jeziorami Kłodno i Raduńskim Dolnym.

Chmielonko jest częścią składową sołectwa Chmielno. Prowadzi tędy również turystyczny szlak turystyczny czerwony Szlak Kaszubski.

W Chmielonku znajduje się stary młyn wodny nad Radunią z 1738 r. wielokrotnie przebudowywany i pozbawiony obecnie swej początkowej funkcji. Materiały źródłowe potwierdzają istnienie młyna wodnego w tym miejscu aż do ponad 700 lat wstecz. Do 1316 r. młyn należał do cystersów oliwskich po czym do norbertanek z Żukowa.

LOKALIZACJA