Podziękowania za organizację i udział w pogrzebie Zbigniewa Basińskiego

poniedziałek, 7 stycznia 2013 r., 10:44
fot. archiwum/NB

Serdeczne podziękowanie za zorganizowanie i udział w uroczystości pogrzebowej Śp. Zbigniewa Basińskiego.

- Ks. dr Ryszardowi Różyckiemu

Proboszczowi parafii Św. Kazimierza w Kartuzach

- Ks. prałatowi Piotrowi Krupińskiemu
Dziekanowi kartuskiemu

- Ks. prałatowi Wojciechowi Chistowskiemu
Kapelanowi Komendy Wojewódzkiej PSP Strażaków

- St. bryg. inż. Edmundowi Kwidzińskiemu
Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach

- St. bryg. mgr inż. Andrzejowi Rószkowskiemu
Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej

- Wszystkim strażakom Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach

- Delegacjom i Pocztom Sztandarowym jednostek OSP Powiatu Kartuskiego

- Członkom OSP Kartuzy i Orkiestrze Dętej

- Emerytom i Rencistom Pożarnictwa

- Władzom Samorządowym Powiatu i Gminy Kartuzy

a ponadto za udział:

- nadbryg. Andrzejowi Stefanowskiemu

- nadbryg. Piotrowi Świeczkowskiemu

- Pozostałym delegacjom zakładów pracy i instytucji

- Sąsiadom, Przyjaciołom i Rodzinie


Żona

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.