Chmielno. Powstał nowoczesny pomost

piątek, 24 maja 2013 r., 15:52
fot. nadesłane

Gmina Chmielno zakończyła realizację zadania pn. "Budowa nowego pomostu stalowo-drewnianego w miejsce starego na działce nr 256/2 w Chmielnie."

Prace wykonywała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego Trade Company "DELTA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Budowlanych 3.

Wartość robót budowlanych 319 777,98 zł brutto.

Inwestycja była zrealizowana w okresie od dnia 22 lutego 2013 r. do dnia 15 maja 2013 r. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Paweł Ćwiertnia.

Całkowity koszt projektu 343 042,98 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane 278 896, 73 zł. Dofinansowanie z programu PO RYBY 2007 2013 - 75% kosztów kwalifikowanych.

Zrealizowanie pomostu znacznie wpłynęło na uatrakcyjnienie kąpieliska i plaży ogólnodostępnej, położonej nad jez. Kłodno w Chmielnie.

nadesłane

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.