Debata z udziałem kandydatów na burmistrza Kartuz

Obejrzyj pełną relację wideo!

poniedziałek, 3 listopada 2014 r., 21:53
fot. AL

Dziewięcioro kandydatów do objęcia fotela burmistrza Kartuz wzięło udział w poniedziałkowej debacie. Odpowiadali na pytania dziennikarzy, mieszkańców, a także mieli szanse zadać pytanie swoim konkurentom. Między innymi padły zapytania o rynek, czy kolej. Konkurenci obecnej burmistrz podkreślali zaś potrzebę współpracy na linii gmina - powiat i gmina - sąsiednie samorządy.

Na dobry początek uczestnicy debaty mieli 90 sekund na zaprezentowanie siebie jako odpowiedniego kandydata na burmistrza, by potem zmierzyć się z wizją zagospodarowania kartuskiego rynku, o której mówi się od wielu lat.

Andrzej Pryczkowski chciałby, aby rynek pełnił funkcję usługowo-handlową, zaś Zdzisław Lipkowski przywrócenie jego charakteru sprzed lat 20. Zdaniem Mieczysława Gołuńskiego rynek powinien pełnić funkcję wizytówki miasta i tętnić życiem. Tę wizję podziela także Wojciech Pontus, który latem widziałby tu stworzenie letniego kina, a zimą lodowiska. Według Zygmunta Konkola w pierwszej kolejności trzeba byłoby przywrócić płytę rynku sprzed 50 lat, a dopiero potem myśleć o jego zagospodarowaniu.

Mirosława Lehman wskazała natomiast, że niedługo ruszą prace nad programem rewitalizacji rynku i zachęciła wszystkich do wzięcia udziału w tych pracach. Dla Tomasza Belgraua rynek powinien spełniać w głównej mierze funkcje historyczne, by zachęcać turystów do odwiedzenia Kartuz. Swojej wizji nie przedstawiła Henryka Antczak, która stwierdziła, że wszystko zależy od środków finansowych, jakie posiada gmina na ten cel.

Kolejnym pytaniem, z jakim zmierzyli się kandydaci była kwestia kolei, a konkretniej zadania, jakie powinien wykonać samorząd przed uruchomieniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Większość z kandydatów uznała, że priorytetem jest budowa parkingów i modernizacja dworca, który miałby być wizytówką miasta.

Po serii pytań dziennikarzy, głos oddano kandydatom na burmistrza, którzy mogli zapytać o zastanawiające ich kwestie swoich konkurentów.

Tomasz Belgrau zmierzył się z budżetem obywatelskim, w którym upatruje zminimalizowanie dysproporcji rozwojowych na terenie gminy i oddanie choć części władzy mieszkańcom.

Zdzisław Lipkowski został z kolei zapytany o ocenę inwestycji zrealizowanych przez ostatnie dwie kadencje. Według niego do tych trafionych należą: budowa hali sportowej w Kiełpinie, czy promenada, do chybionych zaś targowisko zwierzęce i miejskie.

Zygmunt Konkol odpowiadał na pytanie dotyczące rozwoju turystycznego gminy. Rozwój ten widzi poprzez budowę ścieżek rowerowych, a przede wszystkim w oczyszczeniu kartuskich jezior.

Mieczysław Gołuński został poproszony o analizę podatków od środków transportowych. W swojej wypowiedzi podkreślił, że zadaniem gminy jest dostosowanie stawek podatków tak, by przyciągać nowe firmy do powstania właśnie na terenie gminy, a nie zniechęcanie ich do tego, by w efekcie uciekali do innych gmin.

Mirosława Lehman musiała z kolei wytłumaczyć się 38. miejsca gminy Kartuzy w rankingu przyszłorocznych schetynówek. Jak mówiła, to, że gmina nie otrzyma środków z tego źródła, nie oznacza, że gmina nie będzie realizowała inwestycji.

Andrzej Pryczkowski zmierzył się natomiast ze swoim hasłem wyborczym. Skupił się na współpracy między gminą a sąsiednimi samorządami, czy powiatem, której jego zdaniem w ostatniej kadencji nie było,a jest istotna dla rozwoju gminy.

Z zadania pytania swoim konkurentom zrezygnował Wojciech Pontus, zaznaczając przy tym, że zna programy wyborcze wszystkich. Henryka Antczak, która na odbiorcę swojego pytania upatrzyła sobie Zygmunta Konkola, pytania nie zdążyła zadać.

Ostatnią turą pytań były te zadane przez mieszkańców.

Andrzeja Pryczkowskiego mieszkańcy zapytali o to, jakie sekcje sportowe będą dla niego priorytetem, jeśli zostanie burmistrzem. Jego zdaniem, nie można dyskryminować żadnej dyscypliny, ani żadnej wyróżniać, a w Kartuzach powinien powstać ośrodek rozwoju sportu i rekreacji, który istnieje w innych miastach.

Andrzeja Leyka zagadnięto o to, czy wybrał już swoich zastępców. Jak odparł, jednego fachowca już ma - jest nim on. Innych nazwisk nie chciał ujawniać, ale jego zastępcami byliby prawnik i fachowiec od oświaty.

Zdzisław Lipkowski miał rozwinąć kwestię stworzenia w Kartuzach zaplecza rozrywkowego dla Trójmiasta. Jego zdaniem w tej kwestii trzeba zacząć od oczyszczenia jezior.

Wojciech Pontus, jak i Henryka Antczak mieli wyrazić swoją opinię na temat straży miejskiej. Żadne z nich nie jest za likwidacją tej instytucji, oboje zmieniliby za to zadania, jakie mieliby wykonywać strażnicy.

Mirosława Lehman została zaś zapytana o inwestycje drogowe w Borowie, które miały być zrealizowane po zakończeniu projektu kanalizacyjnego, a do tej pory nie są wykonane. Jak odpowiedziała realizacja kanalizacji nie wstrzymała remontu dróg, a infrastruktura drogowa rokrocznie była poprawiana.

Mieczysław Gołuński zmierzył się z wieloletnim planem inwestycyjnym w kontekście tego, że w większości w minionej kadencji był przeciwny podejmowanym uchwałom. Jak wyjaśniał był w opozycji, ale nigdy bezpodstawnie nie negował podejmowanych uchwał, a rola radnego polega na tym, by ocenić co jest dobre dla gminy, a co jest złe, a nie głosować na tylko dlatego, że robią tak inni.

Zygmunt Konkol tłumaczył natomiast dlaczego kandyduje na burmistrza Kartuz. Swoją decyzję motywował tym, że ma inną wizję rozwoju gminy i chciałby ją zrealizować.

Tomasz Belgrau musiał z kolei skomentować ubiegłoroczny plan podziału gminy na wiejską i miasto. Jak mówił, mieszkańcy wyrazili się o tym zamiarze pozytywnie, jednak rada nie przyjęła stosownej uchwały. Priorytetem dla niego jest jednak zminimalizowanie dysproporcji rozwojowych między miastem a wsią oraz sprawiedliwy podział środków.

Na zakończenie każdy z kandydatów otrzymał dodatkowe 90 sekund, by dopowiedzieć to, czego nie mieli okazji bądź nie zdążyli podczas debaty.

Organizatorem debaty był Dziennik Bałtycki i Telewizja Wybrzeże.

OBEJRZYJ DEBATĘ KANDYDATÓW NA BURMISTRZA KARTUZ

Anna Lehmann

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.