Gmina Żukowo. Podsumowanie kadencji 2010-2014

wtorek, 4 listopada 2014 r., 15:59
fot. archiwum

W naszym rankingu na czwartym miejscu ex aequo z Sulęczynem uplasowała się gmina Żukowo. Obowiązki burmistrza pełnił w niej przez ostatnie cztery lata Jerzy Żurawicz. Przez cztery lata temu samorządowi udało się zwiększyć dochody i wydatki w największym stopniu w powiecie przy obniżeniu współczynnika zadłużenia o 8,44%.

Na przestrzeni kadencji 2010-2014 dochody gminy wzrosły o 48,66% przez co zajęła ona pierwsze miejsce w powiecie. Z kolei wzrost wydatków osiągnął rekordowo wysoki poziom 63,22%. Tak dynamicznie rosnące wartości świadczą o wzrastającej zamożności mieszkańców tego regionu.

Żukowski samorząd przez cztery lata średnio wydatkował na inwestycje, w przeliczeniu na mieszkańca 2.883,46 zł. To czwarty wynik w rankingu, tuż za Stężycą, Sierakowicami i Sulęczynem. Procentowy wskaźnik wydatków inwestycyjnych stopniowo rósł, by osiągnąć 32,26% w roku 2014. Łączna wartość środków przeznaczonych na inwestycje pomiędzy w roku 2014 wyniosła prawie dwa razy tyle, ile w roku 2013. Jeśli chodzi o łączną kwotę pozyskanych środków zewnętrznych to Żukowo zajęło trzecie miejsce w powiecie. Jeśli przeliczymy tę wartość na jednego mieszkańca to sytuacja przedstawia się gorzej, bowiem wtedy samorząd ten zajmuje przedostatnie miejsce w rankingu.

Tak, jak w przypadku większości samorządów w powiecie, inwestowano głównie w infrastrukturę drogową i sanitarną oraz oświatę.

Stosunek zadłużenia do dochodów w przeciągu czterech lat spadł o 8,44% a łączna kwota zadłużenia wyniesie 47.060.000,00 zł na koniec 2014 roku. W przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to 1.446,13 zł, czyli szósty wynik w powiecie, zaraz za Stężycą, Chmielnem. Sierakowicami, Przodkowem i Somoninem.

O ocenę minionej kadencji zapytaliśmy burmistrza gminy Somonino, Jerzego Żurawicza:

Jakie elementy kadencji 2010-2014 uważa Pan za najważniejsze?
- Wybudowanie szkoły podstawowej w Baninie, która była w bardzo trudnej sytuacji. Trzeba było poprawić warunki nauczania tym dzieciakom. Podjęcie w tej kadencji tych działań spowodowało, że niedawno oddaliśmy tą szkołę z pełnym sukcesem, bo ta szkoła dostała dofinansowanie środków zewnętrznych - cztery miliony złotych z budżetu centralnego premiera Tuska. W związku z tym, że został zastosowany bardzo nowoczesny system ogrzewania tej szkoły, w ramach programu LEMUR, gdzie na dachu zostały zamontowane solary, które mają spowodować, ze szkola ma być ciepła. I na to zaciągnęliśmy pożyczkę, 6,8 miliona złotych, oprocentowanie 2% - w najlepszym przypadku uzyskamy 70% umorzenia tej pożyczki, a w najgorszym 50%. To zależy od tego jakie osiągniemy efekty grzewcze tej szkoły. Do tego trzeba i nauczycieli, i dyrekcję i dzieci przyzwyczaić do oszczędzania energii. Na dzień dzisiejszy szkoła cały czas pracuje na solarach, nie jest ogrzewana gazowo, także widać duże efekty. Druga sprawa jest taka, że udało się wybudować pierwszy etap drogi z Pępowa do Żukowa, ulica Armii Krajowej. Na drugi etap już ogłoszono ranking w którym jesteśmy na drugim miejscu. Ta schetynówka będzie wykonana w przyszłym roku. To były takie namacalne rzeczy, które powodują poprawę infrastruktury drogowej, powstają przy tym ścieżki rowerowe i chodniki. Trzecia ważna dla nas rzecz jest to ranking ogłoszony przez dwutygodnik "Wspólnota", który ocenia mijające kadencje. Gmina Żukowo za kadencji poprzedniego burmistrza była 227 miejscu a teraz jesteśmy na 30 miejscu. Jest to znaczny skok. Również w rankingu najlepszych gmin rolniczych "Rzeczypospolitej", pod względem tempa rozwoju infrastruktury gmina Żukowo znalazła się na trzecim miejscu w kraju. Są to znaczne sukcesy i jeśli ktoś chce to podważać to nie ma argumentów. Ostatnia ważna rzecz to rewitalizacja starej części Żukowa, gdzie została zrewitalizowane otoczenie kościoła św. Jana, otoczenie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, powstał plac mariacki, została zrewitalizowana ul. Klasztorna i powstał park jubileuszowy. I to wszystko przy 80% dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jakie elementy przyszłej kadencji uważa Pan za najważniejsze?
- Dalszy rozwój Żukowa, ja zasiadam w zarządzie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, mam dosyć duży wpływ na to, jak te inwestycje są układane. Dużym wyzwaniem dla nas będzie kolej metropolitalna, która będzie się przemieszczać przez Żukowo w kierunku Kartuz. Tutaj myślę, że trzeba zadbać o powstanie węzłów integracyjnych, jeden taki powstaje wokół stacji w Rębiechowie, a drugi wokół Żukowa. Mają powstać scieżki rowerowe, drogi dojazdowe, parkingi. To zadanie już zostało wpisane, ale trzeba tego pilnować. Dalsza kontynuacja dobrej współpracy pomiędzy gminą Żukowo a samorządami Wojewódzkim, Powiatowym, okolicznymi gminami jak Kolbudy, Szemud. Nie mówię już o Gdańsku i Gdyni, gdzie mam bardzo dobre kontakty z włodarzami tych miast. Udaje nam się dokonywać rzeczy kiedyś niemożliwych, takich jak włączenie Chwaszczyna do sieci kanalizacyjnej. była wybudowana przepompownia ale ona stała, bo Gdańsk nie wyraził zgody. Jak przyszedłem - po rozmowach z prezydentem - było już możliwe. Dalsza kontynuacja przebudowa dróg w ramach schetynówek, Żukowo wymaga wybudowania nowej szkoły podstawowej.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji?
- Mój program w 90% został zrealizowany. No ale, na przykład chciałem zrobić windę dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, ale się okazało, że PFRON już tego nie finansuje. Nie zdążyliśmy z budową strażnicy, no ale umowa jest już podpisana, dzisiaj wykonawca wchodzi na budowę no i buduje. Jest dość trudny proces inwestycyjny z uwagi na położenie blisko stacji Orlenu. No i załatwianie wszystkich formalności z tak dużym koncernem jest bardzo trudne, w przypadku małej gminy, jaką jest Żukowo. No ale jest podpisana umowa, jest wykonawca wybrany i są zabezpieczone środki i w dniu dzisiejszym rozpoczynamy budowę.

201020112012201320142011-2014
Liczba mieszkańców29669305013141432542
Dochody74.001.208,2083.962.997,0097.593.240,00102.954.288,76110.010.591,10394.521.116,86
Wydatki79.728.465,6382.099.342,9296.587.675,49101.231.723,15130.129.725,00410.048.466,56
Wydatki na inwestycje11.881.452,6910.982.022,0520.080.442,1220.788.795,0041.982.263,0093.833.522,17
Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje2.237.217,005.612.041,007.196.095,001.563.132,001.205.515,0015.576.783,00
Wskaźnik inwestycji14,90%13,38%20,79%20,54%32,26%22,88%
Wskaźnik finansowania zewnętrznego inwestycji18,83%51,10%35,84%7,52%2,87%16,60%
Zadłużenie37.900.000,0038.118.000,0033.570.000,0036.190.000,0047.060.000,00
Współczynnik zadłużenia51,22%45,40%34,40%35,2%42,78%
Deficyt/nadwyżka-5.727.257,431.863.654,081.005.564,511.722.565,61-20.119.133,90


Dynamika dochodów 2010-201448,66%
Dynamika wydatków 2010-201463,22%
Dynamika długu 2010-201424,17%


201020112012201320142011-2014
Dochody na 1 mieszkańca2.494,232.752,793.106,683.163,743.380,5712.123,44
Wydatki na 1 mieszkańca2.687,272.691,693.074,673.110,803.998,8212.600,59
Dług na 1 mieszkańca1.277,431.249,731.068,631.112,101.446,13
Inwestycje na 1 mieszkańca400,47360,05639,22638,831.290,092.883,46
Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje na 1 mieszkańca 2011-201475,41184,00229,0748,0337,04478,67


Inwestycje zrealizowane w latach 2011-2014

- Wykonano 13,9 km sieci kanalizacji sanitarnej.
- Przepompownia w Chwaszczynle przy ul. Kaszubska Droga
- Wykupiono 135 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 22km oraz 23 odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
- Wykonano szereg dokumentacji projektowych, dla budowy kanalizacji sanitarnej w Rutkach, Tuchomiu, Ręblechowle. Czaplach, Nowym Świecie, Osiedlu Norbertanek w Żukowie oraz fragmentu Chwaszczyna (rejon ul. Jana Pawła)
- Zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla Dąbrowy, Część Banina, Mlszewka Miszewa Borkowa, Pępowa, Tuchomia i Żukowa.
- zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego dla stacji uzdatniania wody w Małkowie
- zakup agregatu stacjonarnego dla stacji uzdatniania wody w Sulminie,
- zakup i montaż pompy głębinowej - stacja uzdatniania wody w Małkowie,
- zakup i montaż pompy głębinowej - stacja uzdatniania wody w Małkowie,
- budowa studni głębinowej w Chwaszczynie,
- budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Niestępowie,
- budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej z pompownią w Leżnie,
- budowa zbiornika wody pitnej przy ul. Dambka w Żukowie,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Małkowoe,
- zakup i montaż dwóch odżelaziaczy
- budowa dwóch zbiorników wodnych w Żukowie dla ujęcia wody pitnej w Małkowie,
- wykonanie układu sterowania pracą pomp głębinowych ujęcia wody w Leżnie,
- budowa przepompowni wody czystej w Lniskach i w Chwaszczynie,
- zakup agregatu stacjonarnego dla stacji uzdatniania wody w Sulmlnie,
- modernizacja kontenera automatycznego punktu zlewnego ścieków przy ul. Polnej w Żukowie,
- wykonanie koncepcji odwodnienia w Baninie,
- wykonanie odprowadzenia wód deszczowych w części ulic: Ogrodowej i Źródlanej w Baninie,
- wykonanie projektu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu Chwaszczyno Czarne Biota ul. Sambora,
- wykonano fragment ul. Łąkowej łączącej ulicę Dambka z ulicą 1 Maja,
- wybudowano w całości ulicę 1 Maja oraz wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o łączej długości 255 mb w Skrzeszewie (do siedziby OSP),
- wykonano 411 mb nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przyjaźni,
- nawierzchnia asfaltowa o dł. 406,66 mb w Niestępowie (kierunek na Mankocin oraz ulica Kochanowskiego),
- nawierzchnia asfaltowa o dł 170 mb na ulicy Jagodowe Wzgórze w Leżnie,
- nawierzchnia asfaltowa na długości 120 mb w Łapinie,
- nawierzchnia asfaltowa na długości 150 mb na działce drogowej nr 405 w Skrzeszewie,
- nawierzchnia asfaltowa na długości 400 mb na drodze łączącej Widliono-Łapino,
- nawierzchnia asfaltowa o długości 110 mb na ulicy Wierzbowej w Glinczu,
- nawierzchnia asfaltowa na długości 340 mb na ul. Chłopskiej w Pępowie,
- nawierzchnia asfaltowa na długości 161 mb na ul. Jeziornej w Przyjaźni,
- nawierzchnia asfaltowa na długości 200 mb w miejscowości Dąbrowa,
- nawierzchnia asfaltowa o długości 220 mb na drodze gminnej Piaski-Krowie Łąki,
- nawierzchnia asfaltowa o długości 392,5 mb na ul. Jeziornej w Borkowie,
- nawierzchnia asfaltowa o długości 420 mb na drodze gminnej do Rutek i w samych Rutkach.
- modernizacja drogi Skrzeszewo-Przyjaźń płytami drogowymi na długości 250 mb,
- ułożenie płyt drogowych na długości 378mb na działce drogowej nr 653/4 w Żukowie, na drodze łączącej Leźno z Lniskami
- wytyczono i wybudowano w terenie leśnym dorge pozwalającą na dojazd mieszkańcom osiedla Jagodowe Wzgórza w Leżnie,
- utwardzono kostką betonową działkę drogową nr 75/1 w Miszewku,
- wykonano odprowadzenie wód opadowych z ulicy 3 Maja w Żukowie,
- zamontowano próg zwalniający na ul. Malinowej w Nowym Świecie,
- zamontowano bariery energochłonne w Baninie na ul. Lipowej na dł. 90 mb,
- zamontowano bramownicę na ul. Węglowej w Chwaszczynie oraz wzmocniono skarpę przy tej samej ulicy.
- Zakupiono i zamontowano 15 wiat przystankowych do miejscowości: Babi Dół (2szt.), Leźno (4 szt.), Banino, Pępowo, Łapino Kartuskie, Widlino (2szt.), Borkowo, Chwaszczyno i Miszewo wraz z utwardzeniem terenu pod wiaty.
- Wybudowano chodnik o długości 750 mb wraz z odwodnieniem wzdłuż ulicy Spacerowej w Przyjaźni,
- w miejscowości Skrzeszewo wybudowano dwa parkingi: jeden na 10 stanowisk samochodowych wykonany z kostki brukowej powierzchni 201 m2 wraz z nawierzchniami utwardzonymi z kruszywa naturalnego o powierzchni 670,90 m2 oraz dojściem dla pieszych z kostki brukowej o powierzchni 202,27 m2 oraz odwodnienie utwardzonego terenu. A także drugi parking na 9 stanowisk samochodowych o powierzchni 250 m2 z płyt wielootworowych typu YOMB,
- w Tuchomiu przy ulicy Spacerowej wybudowano chodnik o łącznej długości 244 m oraz zjazdy o powierzchni 20 m2.
- W budynku wielofunkcyjnym w Niestępowle wykonano prace budowlane konieczne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym: ocieplenie stropu nad parterem wraz z zabezpieczeniem stropu nad klatką schodową, posadzki z płytek na parterze budynku, przebudowano schody na poddasze, zamontowano drzwi przeciwpożarowe oraz wbudowano szczelny zbiornik na ścieki. W budynku tym wykonano system antywłamaniowym i system monitoringu.
- Ocieplono ścianę szczytową oraz dwie ściany boczne budynku komunalnego przy ul. Gdańskiej 6 w Żukowie oraz ścianę frontową budynku komunalnego w Widlinie Nr 8. Zakupiono i zamontowano kocioł w budynku komunalnym w Sulminle Nr 34.
- Wykonano wentylację grawitacyjną oraz przedłużono przewody kominowe w budynku komunalnym w Rębiechowie przy ul. Gdańskiej 5.
- Dostarczono i zamontowano kontener dla świetlicy w Widlinie,
- wykonano świetlicę wiejską z 3 kontenerów wraz z przyłączem energetycznym, wodociągowym oraz budową szamba w Widlinie.
- modernizacja sali ślubów Urzędu Cywilnego,
- zakupiono dwa serwery wraz z oprogramowaniem, zakupiono videoserwer oraz zamontowano kamery przeznaczone do monitoringu głównego wejścia do budynku Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52,
- wykonano klimatyzację, zakupiono i zamontowano projektor i ekran na sali konferencyjnej,
- zakupiono pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminnego 0¿rodka Pomocy Społecznej w Żukowie.
- przystąpienie do wykonania inwestycji pn. budowa remizy OSP i centrum zarządzania kryzysowego w Żukowie. Wykonano kompletną dokumentację techniczną i wszczęto procedurę wyboru wykonawcy prac budowlanych.
- wygospodarowano środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie na zakup samochodu specjalnego marki MAN, Kamery Hornet 320 B, hydraulicznego rozpieraka ramieniowego dla ratownictwa drogowego, agregatu pompowego GECO,
- dla OSP Banino na zakup samochodu bojowego Scania 94D, zamontowano dwie kamery monitoringu wizyjnego na terenie przylegającym do OSP Banino oraz wykonanie nagłośnienia sali w remizie,
- dla OSP Chwaszczyno na zakup samochodu bojowego oraz zakup pompy szlamowej,
- dla OSP w leżnie na zakup motopompy, drabiny, wykonanie systemu alarmowego w remizie oraz projekt wieży strażackiej,
- dla OSP Miszewo na zakup motopompy oraz modernizację narzędzi ratownictwa technicznego.
- Wykonano rozbudowę OSP Chwaszczyno poprzez wykonanie boksu garażowego o wymiarach 15,75 x 5,88 mb, magazynu sprzętu przeciwpożarowego o wymiarach 5,67 x 4,3 mb wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego, zamontowaniem bramy garażowej o napędzie elektrycznym oraz zmodernizowaniem kotłowni.
- Objęty monitoringiem został plac przy ul. Kościerskiej w Żukowie (obserwacja koszy do segregacji za stacją paliw PKN Orlen),
zamontowano kamerę na ul. Gdyńskiej w Żukowie przy przystanku autobusowym I przejściu do ul. 1-go Maja, w okolicach przejścia pomiędzy ulicami Dambka i Witosa w Żukowie, na ul. Parkowej w Żukowie, na placu zabaw przy ulicy Mickiewicza oraz skrzyżowaniu ul, Mickiewicza z ulicą Literacką, przy placu zabaw na skrzyżowaniu ul. Książąt Pomorskich z ul. Sędzickiego oraz na parkingu przy wjeździe do stadionu przy ul. Książąt Pomorskich.
- Zakupiono dodatkowe wyposażenie w Centrum monitoringu, rozbudowano serwer, rozszerzono licencję ALNET i osprzęt przełącznik oraz switch,
- zamontowano kamery na Ulicy Książąt Pomorskich (stadion sportowy) w Żukowie.
- Zakupiono i zamontowano kamery do monitoringu wizyjnego w Chwaszczynie oraz w Baninie.
- dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komisariatu Policji w Żukowie
- Wykonano całość prac związanych z rozbudową szkoły w Glinczu. Główną inwestycją była budowa auli.
- monitoring na terenie Szkoły Podstawowej w Borkowie
- Zamontowano także cztery kamery na terenie Szkoły Podstawowej w Miszewie. Dodatkowo został zakupiony rejestrator, dysk twardy, monitor oraz osprzęt niezbędny w celu prawidłowego wykonania systemu monitoringu.
- Utworzono Park Jubileuszowy. w którym urządzono alejki, wybudowano i przebudowano istniejący mur

Opracowano na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu poszczególnych gmin za lata 2010,2011,2012,2013 oraz budżetu na rok 2014. Liczba mieszkańców na podstawie danych GUS na 31.12.2013 r.

MSz

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.