Danuta Rek - Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego

wtorek, 4 listopada 2014 r., 22:09
fot. nadesłane/KW Platforma Obywatelska RP

Szanowni Państwo, cztery lata temu powierzyli mi Państwo mandat radnej w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wierzę, że okres ten wykorzystałam właściwie i pragnę dziś prosić Państwa o okazanie mi zaufania i przekazanie na mnie głosu po raz kolejny.

W życiu osobistym i pracy społecznej kieruję się wyniesionymi z domu wartościami, takimi jak szacunek dla każdego człowieka, uczciwość, pracowitość, solidność, kompetencja, duma z tożsamości kaszubskiej i narodowej. Szacunek dla regionu zawsze zajmował w moim domu rodzinnym szczególne miejsce - siostra Maria Mach była prezesem oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Kościerzynie, brat Tadeusz Stoltmann - w Kartuzach, a najstarszy brat Ryszard Stoltmann obecnie przewodzi oddziałowi ZKP w Szczecinie. Z mojej strony jeszcze jako dyrektor szkoły wprowadziłam edukację regionalną, teatr kaszubski i zespół pieśni i tańca Słunoszka, a obecnie wspieram rozwój kaszubszczyzny w sejmiku.

Pozwolę sobie poniżej przybliżyć Państwu moją pracę w Samorządzie Województwa Pomorskiego przez ostatnie 4 lata.

Zawsze starałam się być bardzo zaangażowana w pracę, być może dlatego już niecały rok po rozpoczęciu mojej kadencji w Sejmiku zaproponowano mi przewodniczenie najważniejszej (obok budżetowej) Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Zakres działania tej komisji obejmuje w zasadzie wszystkie sprawy majątkowe i gospodarcze województwa oraz problemy rozwiązywane w innych komisjach. Strategia obejmuje bardzo szeroki zakres działalności województwa pomorskiego, przewodniczenie takiej komisji to ogromna odpowiedzialność. W komisji tej zasiadają doświadczeni samorządowcy. W toku naszych działań wypracowany został jeden z najważniejszych dokumentów mijającej kadencji, Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Ponadto jestem członkiem Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej, gdzie działam w Forum Parlamentów Południowego Bałtyku oraz członkiem Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu.

Przez całą kadencję współpracowałam z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, byłam członkiem wszystkich komisji stypendialnych dla uzdolnionych studentów, uczniów szkół średnich, podstawowych i gimnazjów z Pomorza. Uczestniczyłam w sympozjach, konferencjach, programach na rzecz podnoszenia jakości edukacji w województwie.

Reprezentuję Sejmik i jestem członkiem Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej - przez całą kadencję opiniowałam wpływające do Sejmu projekty uchwał poselskich z tego zakresu. Uczestniczyłam również w spotkaniach z przedstawicielami innych województw na debatach tematycznych (np. w Ministerstwie Edukacji Narodowej na temat edukacji wczesnoszkolnej).

Na wniosek Marszałka WP jestem przedstawicielem Sejmiku w takich organizacjach jak:
- Pomorskie Forum Edukacji (ścisłe grono ludzi związanych z edukacją m.in. byli ministrowie, senatorowie, rektorzy szkół wyższych, prezesi firm, organizacji, biznesu itp.). Głównym celem jest poniesienie poziomu edukacji na Pomorzu, skuteczne powiązanie nauki z potrzebami rynku pracy;
- Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego (wspieranie działalności organizacji pozarządowych),
- Pomorskie Forum Terytorialne (powołane na podstawie Strategii Województwa, głównym celem jest monitorowanie wprowadzania owej strategii w życie),
- Forum Parlamentów Południowego Bałtyku,
- Rada Społeczna Specjalistycznego Szpitala w Kościerzynie.

Ponadto uczestniczyłam w wielu spotkaniach roboczych przy opracowywaniu Strategii Województwa Pomorskiego 2020 oraz w Radzie Programowej Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie transportu i innych.

To oczywiście nie wyczerpuje mojej aktywności, chciałam jednak przekazać powyższe informacje, ponieważ uważam, że aby ocenić właściwie pracę radnych (w tym moją), zasługują Państwo na możliwie pełną wiedzę na temat naszej pracy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.danutarek.pl oraz moim profilu www.facebook.com/rekdanuta.

Wierzę w służbę publiczną i pragnę pracować dla Państwa przez kolejne 4 lata.

Jestem przekonana, że jeśli obdarzą mnie Państwo zaufaniem, przyczynię się do rozwoju naszego regionu. Tym bardziej, że jest to moment szczególny, czas ogromnych inwestycji infrastrukturalnych i przełomu technologicznego finansowanego w dużej mierze ze środków unijnych. To jest nasza wielka szansa!

16. listopada wspólnie zdecydujemy o przyszłości Pomorza. Kandyduję w 4 powiatach - kartuskim, kościerskim, gdańskim i starogardzkim. Proszę Państwa o oddanie na mnie głosu.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Danuta Rek

Materiał Wyborczy KW Platforma Obywatelska RP

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.