Sierakowice. Kadencja wykorzystanych szans i rekordowych inwestycji

czwartek, 6 listopada 2014 r., 17:47
Wójt Tadeusz Kobiela na tle ronda przy zbiegu ulic Lęborskiej, Dworcowej i ks. Bernarda Sychty Wójt Tadeusz Kobiela na tle ronda przy zbiegu ulic Lęborskiej, Dworcowej i ks. Bernarda Sychty fot. AL

Rekordowa kadencja - tak w wielkim skrócie można określić minione cztery lata w gminie Sierakowice. W tym okresie zrealizowano tu szereg zadań na łączną kwotę niemal 140 mln zł przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym aż ponad 76 mln zł. O tym, jakie najważniejsze inwestycje poczynione za te rekordowe środki, rozmawialiśmy z wójtem gminy Sierakowice, Tadeuszem Kobielą.

Jak oceniłby Pan tę mijającą kadencję 2010-2014?

Tadeusz Kobiela: Była to rekordowa kadencja pod względem ilości pozyskanych środków zewnętrznych. Sami jesteśmy zaskoczeni, że aż tyle udało się pozyskać funduszy i zrealizować szereg ważnych dla mieszkańców inwestycji. Jesteśmy świadomi tego, że taka kadencja już się nie powtórzy. Łączne nakłady na inwestycje i projekty miękkie realizowane na terenie gminy Sierakowice w minionej kadencji wyniosły ponad 139,2 mln zł. Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje wyniosły ponad 76 mln zł.

Wśród tych wszystkich inwestycji dominuje chyba projekt kanalizacyjny...
Jesteśmy dumni z tego projektu. Dzięki niemu staliśmy się jedną z niewielu gmin w Polsce, które mają skanalizowane w ponad 98 proc. swoje obszary zurbanizowane. Była to dla nas bardzo ważna inwestycja, bo stawia się przed nami wymóg osiągnięcia efektu ekologicznego. Mieliśmy problem, bo były osoby, które nie chciały się podłączyć do sieci. Podjęliśmy jednak pewne naciski administracyjne i jest lepiej, a liczba gospodarstw niepodłączonych maleje. Obecnie na 18,5 tysięcy mieszkańców jedynie 30 gospodarstw domowych nie jest podłączonych do sieci. Wierzę, że te osoby jeszcze dadzą się przekonać. W ostateczności pozostaje jeszcze wykonawstwo zastępcze i gmina na pewno z tego skorzysta. Warto dodać, że oprócz tego głównego projektu kanalizacyjnego realizujemy także mniejsze zadania w tym zakresie.

Oprócz kanalizacji, jakie inne inwestycje zrealizowane w tej kadencji uważa Pan za najważniejsze?
Na pewno Kaszubskie Centrum Medyczne, którego budowa rozpoczęła się zaledwie kilkanaście dni przed zakończeniem ubiegłej kadencji. Nowoczesna placówka medyczna została oddana do użytku w styczniu 2011 roku. Ta inwestycja była bardzo wyczekiwana przez naszych mieszkańców, ale służy też części mieszkańcom okolicznych gmin. Jak na standardy wiejskie nasza placówka jest bardzo dobrze wyposażona, zatrudniamy wielu specjalistów i przyjmujemy pacjentów także spoza gminy. Kaszubskie Centrum Medyczne jest naszym kolejnym powodem do dumy, bo w końcu nasi mieszkańcy mogą w bardzo dobrych warunkach korzystać z usług medycznych. Realizacja inwestycji kosztowała 17 mln zł. 5 mln zł na ten cel pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. W budynku swoją siedzibę znalazł też nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gmina inwestowała też sporo w oświatę...
W tej kadencji powstała sala sportowa w Puzdrowie, obecnie budowana jest sala w Lisich Jamach, a będą kolejne - na pewno przy Zespole Szkół w Tuchlinie. Sztandarową inwestycją oświatową jest oddane do użytku gimnazjum w Gowidlinie. Obiekt był niezwykle potrzebny, a jego budowa kosztowna. Nie było jednak źródeł, z których moglibyśmy pozyskać środki na ten cel. Napisałem więc list do premiera z prośbą o przyznanie środków z jego własnej puli. Jedynym wsparciem finansowym tej inwestycji były właśnie pieniądze od premiera. Budowa nowego gmachu gimnazjum, która kosztowała nas w sumie niemal 10 mln zł, została wsparta środkami od premiera w kwocie 2,2 mln zł.

Chlubą gminy jest też Drewniany Zabytkowy Kościół - zwany perełką sakralno-kulturową regionu.
Jest to inwestycja mierzona inną miarą, która łączy pokolenia. Inicjatywa ta wzięła się z potrzeby serca i szacunku dla naszych prapradziadów, którzy ponad 200 lat temu wznieśli tę małą świątynię. W tej kadencji odrestaurowaliśmy wnętrze obiektu. Było to bardzo ambitne zadanie, bo w realizacji tego typu inwestycji nie mieliśmy żadnego doświadczenia. Wszystkie prace odbywały się pod czujnym okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków, a często napotykaliśmy na trudności. Zadanie to chcieliśmy wykonać z pietyzmem i to się nam udało. Zyskaliśmy prawdziwą perełkę sakralno - kulturową regionu.

Wspomniane wcześniej inwestycje, to zaplanowane zadania. Udało się jednak zrealizować projekt niezwykle ważny dla mieszkańców, przebudowę głównych skrzyżowań w Sierakowicach, a jednak wcześniej nieplanowany.
Cztery lata temu nie wiedzieliśmy, że będziemy realizować tę inwestycję. W lipcu 2012 roku dowiedzieliśmy się, że samorząd wojewódzki jako krajowy lider w pozyskiwaniu środków, dostanie dodatkowe środki unijne. Początkowo chcieliśmy pozyskać większe fundusze na nasz ośrodek zdrowia, ale nie było to możliwe. Wyszedłem więc z propozycją, by środki te przeznaczyć na przebudowę głównych skrzyżowań. Zaproponowałem, że weźmiemy na siebie ciężar przygotowania dokumentacji technicznej. Największym wyzwaniem były sprawy własnościowe, które trzeba było uregulować w bardzo krótkim czasie, a zazwyczaj zajmuje to około dwóch lat. Udało się jednak pozyskać dotację aż w 75 proc. kosztów całej inwestycji, ale pozostałą część musieliśmy ostatecznie pokryć z własnego budżetu. Niemniej jednak udało się. Zadanie zostało wykonane. Dzięki niemu poprawiliśmy układ komunikacyjny Sierakowic.

A jakie wyzwania stoją przed gminą Sierakowice w kolejnej kadencji?
Na pewno kolej - niezwykle ważna pod względem gospodarczym i strategicznym dla rozwoju naszej gminy w przyszłości. Musimy mieć jednak partnerów w tej inwestycji, a zdaje się, że właśnie takich mamy. To będzie z pewnością największe wyzwanie. Czy jednak uda się to osiągnąć w nadchodzącej kadencji, nie wiem. Wszystko wskazuje na to, że najpewniej mogą to być lata 2018-2020. Po drugie ważna jest też budowa magistrali burzowej w Sierakowicach. Niedługo rozpoczniemy pracę nad wykonaniem dokumentacji budowlanej tej inwestycji.

Już od 24 lat kieruje Pan gminą Sierakowice. Czy nadal ma Pan satysfakcję z tej pracy?
Pewnie tak jak u innych samorządowców, są chwile kiedy ma się wszystkiego dosyć, ale jak coś się udaje, zrealizowane są kolejne inwestycje, zadania, to jest satysfakcja. To dodaje siły i motywuje do dalszej pracy. W poprzednich kadencjach szło nam nieźle. Jeszcze mam coś do zrobienia. Mam świetny zespół. Z dobrym skutkiem udaje się nam pozyskiwać środki unijne. W tych najbliższych latach, bazując na potencjale moich pracowników, sam też jakąś wiedzę mam, chciałbym pozyskać jeszcze jak najwięcej środków dla naszej gminy. Po tej kadencji nie będzie już takich funduszy. Na pewno zrobimy wszystko, by wykorzystać tę szansę.

Dziękuję za rozmowę.


Inwestycje zrealizowane na terenie gminy Sierakowice w latach 2010 - 2014

Projekty wodno-kanalizacyjne - 43.807.673,73 zł (w tym środki pozyskane - 32.707.543,30 zł)
Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej zlewni rzeki Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice 33.326.598,55 zł (28.327.608, 77 zł)
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice - Etap I i II - 6.622.650,95 zł (2.558.695,00 zł)
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice - etap III - 1.322.545, 20 zł (537.620,00 zł)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica - 489.793,10 zł (335.451,53 zł)
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice - etap IV - 512.297,28 zł (182.945,00 zł)
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice - etap V - 1.974.602,65 zł (765.223,00 zł)

Projekty oświatowe i społeczne - 29.196.787, 64 zł (w tym środki pozyskane 12.210.639, 30 zł)
Gimnazjum w Gowidlinie - 9.660.958, 28 zł (2.200.000 zł)
Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej celem poprawy jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Sierakowice - 2.782.358,88 zł (807.614,09 zł)
Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego - 4.065.846, 67 zł (2.032.923,33 zł)
Budowa sali gimnastycznej w Kamienicy Królewskiej - 1.567.700 zł (100.000 zł)
Budowa sali sportowej w miejscowości Puzdrowo - 1.900.111,91 zł (570.000 zł)
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Lisie Jamy o salę gimnastyczną z trybunami wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, przebudowy kotłowni oraz przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i elektrycznej - 2.504.272,95 zł (500.000 zł)
Sięgaj po wiedzę - projekt wyrównania szans uczniów ZS w Tuchlinie - 682.238,00 zł ( 682.238,00 zł)
Świat zabawy światem nauki - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice - 997.177,00 zł (967.261,69 zł)
Intelekt - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice - 453.504,30 zł (453.504,30 zł)
Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice - 1.601.333,33 zł (1.361.133.33 zł)
Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice - 1.922.386, 66 zł (1.634.028,66 zł)
Dostawa urządzeń komputerowych wraz z ich instalacją w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej i Gowidlinie - 109.556,10 zł (80.000 zł)
Za pan brat z nauką - wyrównywanie szans edukacyjnych - 99.959,20 zł (99.959,20 zł)
Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice - 849.384,36 zł (721.976,70 zł)

Rekreacja, turystyka i sport 8.207.326, 65 zł ( w tym środki pozyskane 3.715.296, 80 zł)
Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw - etap II - miejscowości Sierakowice, Puzdrowo i Łyśniewo Sierakowickie - 326.475, 00 zł (254.650,50 zł)
Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw - etap I - miejscowości: Szopa, Gowidlino, Kamienica Królewska, Mojusz, Tuchlino, Jelonko, Lisie Jamy i Załakowo - 399.666, 65 zł (311.739,99 zł)
Budowa skateparku w Sierakowicach - 394.644,00 zł (197.090,00 zł)
Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach - 1.156.690,00 zł (302.910,00 zł)
Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie - 1.418.638,50 zł (790.247,97 zł)
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Szklana - 151.184, 93 zł (71.588,00 zł)
Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo - 823.718,80 zł (500.000 zł)
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Sierakowice i Puzdrowo - 78.873,99 zł (49.999,34 zł)
Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Gowidlino - 1.222.000 zł (333.000 zł)
Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Sierakowice - 1.494.000 zł (500.000 zł)
Budowa składanego lodowiska sezonowego przy ul. Kubusia Puchatka w Sierakowicach - 458.564,91 zł (229.000 zł)
Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej gminy Sierakowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu w Paczewie - 79.542,68 zł (50.000 zł)
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Łyśniewo, Załakowo, Mojusz i Jelonko na terenie gminy Sierakowice - 111.348,00 zł (66.549 zł)
Budowa stref rekreacyjno - edukacyjnych w miejscowości Kamienica Królewska i Szklana - 91.979,19 zł (58.522 zł)

Projekty drogowe 33.884.837,34 zł (w tym środki pozyskane 17.365.063,58 zł)
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - 10.534.556,42 zł (7.084.350,28 zł)
Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice - Paczewo - Bącka Huta - 7.009.277,96 zł (5.006.087,37 zł)
Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej - 4.164.014,20 zł (1.000.000 zł)
Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice - Borucino - 5.258.062,13 zł (1.964.400 zł)
Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich - etap końcowy - 4.822.155,79 zł (1.960.225,93 zł)
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta - Jelonko - 399.785,40 zł (80.000 zł)
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Paczewo-Kokwino - 464.276,38 zł (100.000 zł)
Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karczewko-Migi - 480.820,49 zł (90.000 zł)
Budowa drogi gminnej w miejscowości Migi - 751.888,57 zł (80.000 zł)

Ochrona zdrowia 17.272.157, 95 zł ( w tym środki pozyskane 5.000.000 zł)
Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach - 17.272.157, 95 zł (5.000.000 zł)

Ochrona zabytków i ratowanie dziedzictwa kulturowego 4.097.693, 69 zł (w tym środki pozyskane 3.345.138, 65 zł)
Ocalić od zapomnienia - rekonstrukcja zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 3.433.466,59 zł (2.787.311,63 zł)
Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia Kościoła św. Marcina w Sierakowicach - 664.227,10 zł (557.827,02 zł)

Ochrona środowiska 1.644.044, 88 zł ( w tym środki pozyskane - 1.148.392,36 zł)
Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych w gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego - 1.357.587, 79 zł (955.292,22 zł)
Racjonalne zagospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rekultywację i renaturyzację zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych - 286.457,09 zł (193.100,14 zł)

Kultura i promocja gminy 93.780,59 zł ( w tym środki pozyskane 64.570, 12 zł)
Opracowanie widowiska obrzędowego poprzez wykonanie tradycyjnej odzieży dziecięcej oraz zakup ludowych zabawek i instrumentów - 32.064,30 zł (20.346,00 zł)
Promocja gminy Sierakowice poprzez opracowanie i wydanie albumu pt. "Sierakowice. Dobry adres" wraz z płytką z filmem promocyjnym gminy - 31.388,34 zł (22.472,00 zł)
Kaszubski koło przyrodnicze - upowszechnianie tradycji i kultury kaszubskiej w Gminie Sierakowice - 30.327,95 zł (21.752,12 zł)

Projekty zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 235.793,47 zł (w tym środki pozyskane 144.929,99 zł)
Urządzenie terenów zielonych przy Amfiteatrze "Szerokowidze" w Sierakowicach - 9.439,80 zł (6.000 zł)
VII Dyktando Kaszubskie "Królewiónka w Pałacu" - 15.600 zł (10.000 zł)
Informatory w dziesięciu strategicznych miejscach w gminie Sierakowice i Sulęczyno - 24.700 zł (17.290 zł)
Opracowanie widowiska obrzędowego rybackiego poprzez warsztaty wokalno-taneczne oraz zakup tradycyjnych strojów rybackich - 30.017,80 zł (17.598 zł)
Wizualna reklama - telebim - 32.660,88 zł (19.042 zł)
Opracowanie i przygotowanie wydania albumu pt. "XXX-lecie Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice" - 44.500 zł (25.000 zł)
budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sierakowice i Puzdrowo - 78.874,99 zł (49.999,99 zł)

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.