Powiat kartuski. Podsumowanie kadencji 2010-2014

czwartek, 6 listopada 2014 r., 21:56
fot. archiwum/BG

Nadszedł czas na podsumowanie czterech lat kadencji powiatu kartuskiego. Obowiązki starosty pełniła w nim przez ostatnie cztery lata Janina Kwiecień. Przez cztery lata temu starostwu udało się zwiększyć dochody o 12,87% i podnieść wskaźnik finansowania zewnętrznego inwestycji z 5,96% do 38,97%.

Na przestrzeni kadencji 2010-2014 dochody starostwa wzrosły o 12,87%, z kolei wydatki spadły o 3,12%.

Kartuski powiat przez cztery lata średnio wydatkował na inwestycje, w przeliczeniu na mieszkańca 409,83 zł, czyli dużo więcej niż 144,30 zł w powiecie kościerskim. Znacznie bardziej inwestycyjny charakter miały pierwsze dwa lata kadencji. Procentowy wskaźnik wydatków inwestycyjnych spadł, co prawda o 6% w stosunku do roku 2010, jednak wskaźnik środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje wzrósł o 33%. Jeśli chodzi o łączną kwotę pozyskanych środków zewnętrznych to powiat osiągnął 9.924.563 zł, z czego około trzech czwartych w latach 2011 i 2014.

W powiecie inwestowano głównie w infrastrukturę drogową, oświatę oraz szpitale.

Zadłużenie w przeciągu czterech lat wzrosło o 15,22% a łączna kwota zadłużenia wyniesie 49.200.030 zł na koniec 2014 roku. W przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to 396,55 zł, czyli kwota sporo niższa niż 562,64zł w powiecie kościerskim.

O ocenę minionej kadencji zapytaliśmy starostę powiatu kartuskiego, Janinę Kwiecień:

Jakie elementy kadencji 2010-2014 uważa Pani za najważniejsze?
- Mijającą kadencję możemy ocenić jako dobrą. Był czas kiedy można było pozyskać dużo środków unijnych, czy też krajowych i udało nam się dosyć dużo tych pieniędzy pozyskać. Na wszelkiego rodzaju inwestycje, remonty i przebudowy, przez te cztery lata to prawie 52 miliony złotych. Z tego na drogi przeznaczyliśmy 37 milionów, łącznie zmodernizowaliśmy i wyremontowaliśmy 65,2km dróg i 4,8km nowych chodników. Z największych inwestycji drogowych mogę wymienić przebudowę prawie 12km odcinka z Borucina do Sierakowic przez Kamienicę Szlachecką i Szklaną. Była to inwestycja zrealizowana wspólnie z gminą Sierakowice i Stężyca. Drugi taki odcinek to 7km droga z Żukowa do Kobysewa, wspólnie z samorządem wojewódzkim i gminą Przodkowa. Zbudowaliśmy też drogę z Przodkowa do Kczewa z budową nowego mostu i sygnalizacją świetlną, także Grzybno-Szarłata o długości 1,9km wspólnie z gminą Kartuzy. Inne inwestycje to duży remont w Zespole Szkół Technicznych - termomodernizacja i przebudowa warsztatów i wyposażenie w nowoczesne urządzenia. Także duży remont w Zespole Szkół Specjalnych w Żukowie, placówka otrzymała też windę. Udało nam się także zbudować obserwatorium astronomiczne w Liceum Ogólnokształcącym. No i ostatnia inwestycja - inkubator przedsiębiorczości, cała inwestycja kosztowała 4,5 miliona złotych z czego 75% pozyskaliśmy z pieniędzy unijnych. Przez te cztery lata, zrealizowaliśmy zarówno na projekty inwestycyjne, tzw. "twarde" i "miękkie" w zakresie edukacyjnym skierowane do szkół, jak i te w zakresie pomocy społecznej, które zostały skierowane do różnych rodzin potrzebujących pomocy. Pozyskaliśmy na nie łącznie przez te cztery lata prawie 57 milionów złotych.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji?
Powiem tak, każdego roku to, co zostało zaplanowane zostało zrealizowane. Są jednak dwie takie inwestycje drogowe, przy których pozostaje pewien niedosyt. Pierwsza z nich to droga Gowidlino-Lemany-Przebudowa, realizowane wraz z gminą Sierakowice i LGR, oraz przebudowa mostu w Zaworach, również z LGR oraz gminą Chmielno. Ich realizację uniemożliwiły trudności związane ze współpracą oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych

Jakie elementy przyszłej kadencji uważa Pani za najważniejsze?
Na pewno będziemy remontować budynek Starostwa, aktualne rozmieszczenie oddziałów po całych Kartuzach jest ogromnym utrudnieniem, zarówno dla petentów jak i dla urzędników, jesteśmy właśnie w trakcie załatwiania pozwolenia na budowę. Oprócz tego będziemy budować salę gimnastyczną przy szkole w Przodkowie, w Kartuzach przy SOSW oraz boisko przy szkole w Sierakowicach. No i oczywiście drogi, drogi i jeszcze raz drogi, to jest taka kwestia, o której nigdy nie można powiedzieć, że została skończona. Inwestycje zrealizowane 10-15 lat temu trzeba ponownie budować.
201020112012201320142011-2014
Liczba mieszkańców119521121358122248124069124069124069
Dochody87.565.570,00108.416.143,0096.768.254,9496.511.582,0098.832.551,00400.528.530,94
Wydatki100.057.383,00113.198.014,0098.726.937,0097.008.552,0096.932.555,00405.866.058,00
Wydatki na inwestycje15.618.860,0021.502.981,3711.307.801,008.082.703,009.304.668,0050.198.153,00
Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje931.131,253.033.861,001.368.292,001.896.718,003.625.692,009.924.563,00
Wskaźnik inwestycji15,61%19,00%11,45%8,33%9,60%12,53%
Wskaźnik finansowania zewnętrznego inwestycji5,96%14,11%12,10%23,47%38,97%19,77%
Zadłużenie42.700.016,0047.300.020,0049.300.024,0049.000.028,2249.200.030,00
Współczynnik zadłużenia48,76%46,63%50,95%50,77%49,78%
Deficyt/nadwyżka-12.491.813,00-4.781.871,00-1.958.682,06-496.970,001.899.996,00


Dynamika dochodów 2010-201412,87%
Dynamika wydatków 2010-2014-3,12%
Dynamika długu 2010-201415,22%


201020112012201320142011-2014
Dochody na 1 mieszkańca732,64893,36791,57777,89796,593.259,41
Wydatki na 1 mieszkańca837,15932,76807,60781,89781,283.303,53
Dług na 1 mieszkańca357,26389,76403,28394,94396,55
Inwestycje na 1 mieszkańca130,68177,1992,5065,1575,00409,83
Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje na 1 mieszkańca 2011-20147,7925,0011,1915,2929,2280,73


Inwestycje w poszczególnych latach:

2011
- remont nawierzchni dr. 1419G Zajezierze 600 mb
- remont nawierzchni dr. 1416G Jeleńska Huta
- remont nawierzchni bitum dr. 1916G Borzestowo 200 m
- remont nawierzchni dr. 1900G Leźno 850 mb
- remont nawierzchni bitum. dr. 1907G Sianowo-Staniszewo
- remont nawierzchni dr. 1902G Barniewice
- remont nawierzchni dr. 1905G Dzierżążno
- remont nawierzchni dr. 1934G Sulęczyno
- remont nawierzchni bitum. dr. 1933G Kamela 700 mb
- naprawy awaryjne
- Zakup usług remontowych
- naprawa sprzętu biurowego ( kserokopiarka, drukarka, fax )
- remont ogrodzenia przy PCPR
- przebudowa drogi 1908 G m. Chmielno etap II dł. 0,6 km
- przebudowa drogi 1917 G m. Mirachowo wraz wymianą podbudowy 700m
- przebudowa drogi 1912 G - wykonanie chodnika w Borku dł. 80m + projekt
- budowa chodnika - droga 1900 G Leźno - Czaple dł 400 mb etap II
- przebudowa drogi 1923 G Sławki - Goręczyno dł. 890 mb
- budowa chodnika i zjazdy w Borzestowie droga 1916 G o dł 0,5km
- przebudowa odcinak drogi 1916 G
- projekt odwodnienia drogi 1929 G m. Przyjaźń
- przebudowa drogi 1907 G Prokowo poprzez wykonanie chodnika
- termomodernizacja budynku ul. Gdańska 26
- projekt przebudowy dr. Powiat 1900 G Przodkowo - Miszewo
- przebudowa dr. 1930 G w Sulminie płyty 610 mb szer. 5m
- adaptacja garażu w Obwodzie Drogowym w Sierakowicach, ul. Brzozowa 1
- wykonanie zatoki postojowej - droga 1416 G
- przebudowa drogi Sierakowice, Borucino, Paczewo
- Przebudowa drogi Kobysewo - Żukowo
- Zakup samochodu osobowego Fiat Doblo Cargo 1,6
- Zakup zagęszczarki PCX 500A Belle
- Zakup pługu odśnieżnego OZ-WM 32 - 2 szt
- Pomoc finansowa - budowa ulicy Kolejowej
- Pomoc finansowa - przebudowa drogi Reskowo - Miechucino
- Pomoc finansowa - przebudowa drogi Kistowo - Kistówko - Chojna

2012:

- przebudowa drogi powiatowej 1900 G Przodkowo - Kczewo
- przebudowa dr. 1908 G m. Chmielno etap III dł. 0,6 km
- remont nawierzchni bitumicznych dr 1919G Zgorzałe - Stężyca 960mb
- remont nawierzchni bitumicznych dr 1933G w miejscowości Kamela 600 mb
- remont nawierzchni bitumicznych dr 1920G Gołubie - Szymbark 1200 mb plus studium wykonalności oraz PFU dla przebudowy
- remont nawierzchni bitumicznych dr 1416G odcinek Czeczewo - Kłosowo 700 m
- przebudowa dr. 1917G - m. Mirachowo wraz z wymianą podbudowy 400 m oraz Bącka Huta -Mojusz 1,4 km
- termomodernizacja OD Sierakowice
- przebudowa dr. 1923 G Sławki - Goręczyno dł. 900 mb
- budowa chodnika w Kolonii dr. 1418 G o dł. 0,3 km
- wykonanie wydzielenia recepcji (sekretariatu) w budynku przy ul. Gdańskiej 26
- przebudowa drogi pow. 1900G Grzbno-Szarłata - aktualizacja dokumentacji oraz decyzja
- budowa chodnika przy drodze 1900G Leźno - czaple dł. 730 mb.
- przebudowa drogi Dr 1924G w mi. Kiełpino dł. 500 m plus projekt
- przebudowa drogi 1908G Sianowo - Garcz płyty 200 mb szer. 4m
- budowa odwodnienia dr. Pow. 1929G m. Przyjaźń
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych - dr. Pow 1926G m. Babi Dół
- wykonanie chodnika przy dr. pow. 1922G w m. Ostrzyce
- wykonanie chodnika przy dr. Pow. 1922G w m. Brodnica Dolna
- budowa nawierzchni dr. Pow. 1921G w m. Krzeszna
- usunięcie przełomów poziomych droga Sierakowice - Borucino
- sporządzenie kosztorysu, studium wykonalności - budowa trasy turystycznej Gowidlino i Lemany
- rozbudowa i zabez. Szlaku wodnego, studium wykonalności - przepływ pomiędzy jeziorami Kłodno - Brodno Małe
- przebudowa drogi Przodkowo - Kczewo
- zakupy inwestycyjne ( dwa pługi do zud )
- zakupy inwestycyjne ( ciągnik drogowy )
- przekształcenie uzytkowania wieczystego w prawo własności ZSO Katuzy
- wykup poszerzenia pasa drogi Sianowo (Gruba, Pryczkowy)
- projekt technologiczny akustyki nowej siedziby SP Kartuzy
- projekt systemu audiowizualnego nowej siedziby SP Kartuzy
- projekt budynku nowej siedziby SP Kartuzy
- rozbudowa, adaptacja budynku PCPR
- dofinansowanie zakupu pojazdu słuzbowego KPP Kartuzy
- zakup radarowego miernika
- wydatki na zakupy inwestycyjne - sprzet transportowy (samochód zaopatrzeniowy z żurawiem Mercedes )
- wydatki na zakupy inwestycyjne - sprzęt techniki specjalnej ( namiot pnaumatyczny sypialny )
- rozbudowa budynku OSP Przodkowo
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żukowo
- zakup zestawu do uruchomienia obserwatorium
- termomodernizacja ZST Kartuzy
- termomodernizacja ZST Kartuzy
- wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego budynku inkubatora - ZST Kartuzy
- wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy inkubatora przedsiębiorczości
- wykonanie aranżacji dla budynku inkubatora przedsiębiorczości
- studium wykonalności dla budynku inkubatora przedsiębiorczości
- przebudowa warsztatów przy ZST w Kartuzach
- wymiana zbiornika akumulacyjnego w kotłowni
- instalacja kamer zewnętrznych
- zakup telewizora
- zakup suszarek
- zakup serwera
- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprwnych

2013:

- przebudowa drogi powiatowej 1900 G Przodkowo - Kczewo - Miszewo Etap II odc. Przodkowo - Kczewo
- przebudowa dr. 1917 G odc. Bącka Huta - Mojusz 1,4 km dokończenie 2012 r.
- odnowa nawierzchni bitumicznej dr 1416G Czeczewo dł. 530m + chodnik Kłosowo
- przebudowa drogi pow. 1900G w miejscowości Pępowo sygnalizacja świetlna i projekt
- przebudowa dr. 1908 G m. Zawory etap IV dł. 0,6 km. Karta inf. przedsięwzięcia - rozbudowa i zabezpieczenie szlaku wodnego Kółka Raduńskiego poprzez udrożnienie przepływu pomiedzy jeziorami Kłodno i Brodno Małe.
- odnowa nawierzchni bitm. Dr. 1919 G Zgorzałe - Stęzyca 1200 mb
- budowa chodnika w ciągu drogi 1930 G m. Niestepowo 320 mb
- projekt przebudowy drogi nr 1901 G Miszewo - Baniono chodnik + zatoki autobusowe
- odnowa nawierzchni bitm. Dr. 1934 G Sulęczyno 500 mb
- remont nawierzchni bitum. Dr. 1907 G Sianowska Huta - Kolonia 473 mb
- przebudowa drogi pow. 1923G Sławki - Goręczyno dł. 600 mb
- przebudowa odc. Dr 1924 G m Kiełpino dł 500m + projekt oraz 1922 G w m. Brodnica Dolna
- przebudowa drogi Dr 1916G w mi. Borzestowo poprzez wykonanie chodnika i zjazdów
- wykonanie karty informacyjnej dla przebudowy drogi 1918 G Chmielno -Lipowiec
- pdbudowa drogi pow. 1908G w m. Sianowo
- przebudowa drogi 1926G poprzez ułożenie nawierzchni z płyt
- projekt budowlano - wykonawczy dla zadania wzrost atrakcyjności turystycznej w m. Gowidlino i Lemany poprez budowę trasy turystycznej w ramach przebudowy drogi pow. 1912G
- przebudowa dr. Pow. Nr 1914 G w m. zajezierze poprzez wykonanie chodnika i zajazdów
- przebudowa drogi Grzybno - Szarłata
- zakupy inwestycyjne ( samochód służbowy, osprzęt drogowy )
- poszerzenie drogi powiatowej Pierszczewo
- poszerzenie drogi powiatowej Grzybno - Szarłata
- poszerzenie drogi powiatowej Sianowo - Garcz
- zakup samochodu służbowego marki Suzuki SX 4
- zakup kserokopiarki
- urzadzenie do zarządzania siecią (budynek ul. Gdańska)
- zakup cenrali telefonicznej (Ref. Gosp. Nieruch. )
- Inkubator przedsiębiorczości
- wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( zakup samochodu dla Policji)
- przebudowa drogi Bukowa Góra w gminie Sulęczyno
- zakup i montaż szlabanu wjazdowego na teren szkoły
- wykonanie projektu obserwatorium astronomicznego
- przebudowa warsztatów przy ZST w Kartuzach
- przebudowa warsztatów przy ZST w Kartuzach
- zakup odśnieżarki - ZSP Somonino
- wyposażenie warsztatów przy ZST w Kartuzach
- zakup stołu medycznego, zabiegowego
- rozbudowa systemu monitoringu
- sprawowanie nadzoru budowlanego
- wykonanie robót budowlanych budynku gosp. PCPR
- wykonanie zasilenia energetycznego budynku gosp. PCPR
- odwodnienie terenu ( przy budynku gosp. PCPR )
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- zakup kserokopiarki
- adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolną ( malowanie i remont parkietu ) - "Przedszkole specjalne"
- przebudowa kanalizacji sanitarnej

2014:

- zakup usług remontowych ( wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, naprawa dróg gruntowych, ścinanie poboczy gruntowych, wykonanie nawierzchni żwirowych i tłuczniowych, naprawa elementów dróg i odwodnienia istniejących dróg - roboty zlecone )
- zakup usług remontowych BUM
- zakup usług remontowych ZUD
- naprawa drukarki, faksu, kserokopiarki i innych sprzętów w budynku starostwa
- naprawa samochodu służbowego budynku starostwa
- wymiana wykładzin Wydział Komunikacji
- malowanie pomieszczeń budynku Starostwa
- konserwacja gaśnic budynku starostwa biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów (, naprawa centrali telefonicznej, przegląd aparatów i miernika oraz sprężarki, przegląd detektora, naprawa samochodów )
- naprawa pieca gazowego SOSW Kartuzy
- naprawa drobnego sprzętu SOSW Kartuzy
- naprawa okien i drobnego sprzętu SOSW Żukowo
- naprawa samochodu służbowego SOSW Żukowo
- opracowanie dokumentacji remontu kuchni i zaplecza
- naprawa kserokopiarki w LO
- remont sal dydaktycznych w LO
- czyszczenie przewodów kominowych w LO
- naprawa kratek ściekowych w LO
- malowanie sal lekcyjnych
- konserwacja pomieszczeń i
- boiska szkolnego
- konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek i drobnego sprzętu
- przebudowa drogi Grzybno Szarłata
- przebudowa dr. 1909G i 1431G odcinek w miejscowości Kamienica Królewska poprzez wykonanie chodnika dla pieszych oraz wykonanie odwodnienia nawierzchni.
- odnowa nawierzchni dr. 1416G odc. M. Kłosowo 500m oraz chodnika w Czeczewie 25 102,95
- przebudowa dr. 1901 G w Miszewo - Banino projekt sygnalizacji świetlnej
- przebudowa dr. 1934 G poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Sulęczyno, dł 200 mb.
- odnowa nawierzchni bitumicz. dr.1931 G m. Węsiory 100 mb.
- przebudowa dr. 1923 G Sławki - Goręczyno dł. 600 mb
- przebudowa dr. 1908 G w Garczu płyty 200 mb szer 4m
- przebudowa dr. 1926 w Babim Dole płyty 82mb szer.4m
- zakupu samochodu dla KPP w Kartuzach
- zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - gaśniczego
- zakup samochodu służbowego ZSP Przodkowo
- opracowanie audytu energetycznego budynku
- wykonanie sytemu sygnalizacji włamania

Opracowano na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu poszczególnych gmin za lata 2010,2011,2012,2013 oraz budżetu na rok 2014. Liczba mieszkańców na podstawie danych GUS na 31.12.2013 r.

MSz

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.