Wojciech Kankowski - Zachęcam do udziału w II turze wyborów

czwartek, 20 listopada 2014 r., 12:08
fot. archiwum

Drodzy wyborcy, szanowni mieszkańcy gminy Żukowo,

Tegoroczne wybory samorządowe w Gminie Żukowo przeprowadzone w okręgach jednomandatowych dały wyborcy możliwość oddania głosu bezpośrednio na swojego kandydata. Każdy wyłoniony w tych wyborach radny do Rady Miejskiej w Żukowie otrzymał od swoich wyborców mandat do reprezentowania ich w organach samorządowych.

Komitet Wyborczy Wyborców Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze spośród rekomendowanych przez siebie kandydatów na radnych, uzyskał najwyższe poparcie u naszych wyborców. W wyborach na burmistrza Gminy Żukowo nasz komitet wprowadził do II tury wyborów swojego kandydata Wojciecha Kankowskiego.

W tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, którzy swój głos oddali na kandydatów KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze i zachęcić do czynnego udziału w głosowaniu w II turze wyborów, oddając swój głos na Wojciecha Kankowskiego z przekonaniem, że Razem Tworzymy Gminę Żukowo i zadbamy o jej rozwój oraz pomyślność. Chcę dodać, że większość kandydatów na burmistrza Gminy Żukowa postanowiła mnie poprzeć w II turze wyborów.W Radzie Miejskiej KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze ma 9 radnych i buduje większość niezbędną do sprawnego funkcjonowania samorządu gminnego.

Z wyrazami szacunku i poczuciem służby mieszkańcom Gminy Żukowo
Wojciech Kankowski,
kandydat na burmistrza


Materiał:KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.