Powiat. Sprawdź, kto może uzyskać bezpłatną pomoc prawną

środa, 3 lutego 2016 r., 16:13
fot. archiwum

Od miesiąca w powiecie kartuskim działa pięć punktów świadczących bezpłatną pomoc prawną. Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. osoby, które nie ukończyły 26 lat, posiadacze kart Dużej Rodziny czy seniorzy po 65 roku życia. Jak się okazuje po pomoc zgłasza się wiele osób, którym bezpłatne porady nie przysługują. Przed wizytą w biurze warto więc sprawdzić, czy bezpłatna porada nam przysługuje.

W powiecie kartuskim 4 stycznia rozpoczęło działalność pięć biur udzielających nieodpłatne porady prawne - w Żukowie, Sierakowicach, Stężycy i dwa w Kartuzach. Punkty te cieszą się rosnącą popularnością, okazuje się jednak, że do biur zgłasza się sporo osób nieuprawnionych do uzyskania pomocy, tak jest m.in. w Żukowie, Stężycy czy w Kartuzach.

- Punkt cieszy się sporym zainteresowaniem, niestety niewielka grupa osób spełnia kryteria uprawniające do skorzystania z porad prawnych.Większość spraw dotyczy prawa cywilnego i ubezpieczeń społecznych - informuje Julia Majkowska, udzielająca porad w punkcie w Stężycy.

W pierwszym miesiącu działalności w biurze w Żukowie bezpłatna pomoc uzyskało 19 osób do tego uprawnionych, liczba osób które zgłosiły się po wsparcie była jednak znacznie wyższa.

- Na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić, że większość osób nie ma wystarczającej wiedzy dotyczącej katalogu osób uprawnionych. Jako Fundacja staramy się dokładnie informować kto może skorzystać z pomocy biur nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje takie znajdują się na wszystkich naszych plakatach informacyjnych oraz stronie internetowej Fundacji, potrzebna jest jednak większa kampania informacyjna o tym kto może z takich porad korzystać i w jakim zakresie.- mówi Magdalena Kasprzak, prezes zarządu Fundacji Pomocy Prawnej Anteris, która prowadzi żukowskie biuro.- W każdym z 19 przypadków udzielono porady prawnej czyli poinformowano osoby uprawnione o przysługujących im prawach oraz wskazano sposób rozwiązania problemu prawnego. W 9 przypadkach poradę rozszerzono o pomoc w sporządzeniu pisma. - dodaje.

Przypomnijmy, że punkty udzielające bezpłatnych porad działają w całym kraju na mocy ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawa ściśle określa, kto i jaką pomoc może w takim biurze uzyskać.

Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, młodzież do 26 roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani oraz zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Dokumenty, które uprawniają do uzyskania pomocy (należy zabrać ze sobą na wizytę w biurze):
ważna Karta Dużej Rodziny, zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ważna legitymacja weterana albo weterana poszkodowanego, oświadczenie osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną, oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia. Potrzebny jest także dokument stwierdzający tożsamość.

Pamiętajmy, że nieodpłatna pomoc obejmuje : poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, a także porządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
Adresy biur, numery telefonów i godziny otwarcia znaleźć można tutaj.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.