Powiat. Przyznano dotacje dla organizacji. Sprawdź, kto otrzymał wsparcie

piątek, 26 lutego 2016 r., 11:05
Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. archiwum

W tym roku na realizację zadań publicznych starostwo powiatowe przeznaczyło łącznie 329 tys. zł. Wsparto działania w kilku obszarach: z zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie 90 tys. zł. Kwotą 56 100 zł wsparto działania polegające na organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu kartuskiego, na popularyzację rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego przeznaczono 29 400 zł, a na organizację wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi - 4.500 zł.

Na zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 95 tys. zł. Wsparcie przyznano w kilku obszarach. Na wspieranie działań wychowawczych,edukacyjnych, promujących wartości i postawy społecznie pożyteczne poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ferii letnich i zimowych przeznaczono łącznie 28 tys. zł. Stowarzyszenie Borowy Las dla Przyszłości otrzymało 17 415 zł na projekt "Letnie spotkania dla zdolnych", a Stowarzyszenie Odtwórców Historycznych Drużyny "Niflheim" pozyskało 2 250 zł na żywe lekcje historii w gimnazjach - Poznajemy świat dawnych mieszkańców Pomorza - wikingów".

W ramach dotacji na zadania i projekty edukacyjne przeciwdziałające uzależnieniom dzieci i młodzieży od narkotyków, alkoholu, tytoniu, internetu i innych oraz ryzykownych zachowań seksualnych połączone z edukacją rodziców wsparcie w wysokości 4 tys. zł otrzymała Fundacja Kultury BO-REK na projekt "Złe wspomnienia - profilaktyka".

Na działania edukacyjne i wychowawcze o zasięgu ponadgminnym mające na celu integrację społeczną osób pełno i niepełnosprawnych, zwiększenie tolerancji wobec niepełnosprawności przeznaczono 7 tys. zł. Polski Związek Niewidomych - okręg pomorski otrzymał 3 tys. zł na wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy "Lubuskie warte zachodu", 2 tys. zł otrzymała organizacja "Rozwiń Skrzydła" na integracyjne działania uczniów powiatu, Stowarzyszenie na Rozwoju Sołectwa Mściszewice uzyskało 2 tys. zł na projekt pt. "Nasze marzenia".

W ramach działań wychowawczych, edukacyjnych i międzygeneracyjnych wzmacniających więzi międzypokoleniowe - kształtowania postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i narodowych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej przyznano dwie dotacje baniński oddział ZK-P otrzymał 2 tys. zł na wanogę "Młodzezne" do Świętej Góry Polanowskiej i Sławna,a Stowarzyszenie Edukacja-Integracja otrzymało 2 tys. zł na projekt "Patriotyzm tu i teraz".

W ramach wsparcia działań edukacyjnych dla osób 60+ ze szczególnym uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej Stowarzyszenie Kaszubianki otrzymało 3 tys. zł na projekt "Zdrowy, świadomy i aktywy Senior".

18 tys. zł przeznaczono na edukację w zakresie nowych technologii, w tym techniki komputerowej i wiedzy informatycznej oraz matematycznej, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych, w tym nauk ścisłych i postaw badawczych. Z tej kwoty 6.200 zł Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach, a 7 tys. zł Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Klasztorna na zadanie pt. "W poszukiwaniu mocy", a Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz uzyskało 2.700 zł na projekt "Komunikacja z gwiazdami".

Kwotą 23.500 zł starostwo wsparło działania w zakresie edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę, rozwijaniu umiejętności uczestnictwa w kulturze. Dofinansowano 8 projektów, w tym kwotą 4 tys. zł "Zjazd Mikołajów 2016" organizowanego przez Szczyt Wieżyca - Lokalną Organizację Turystyczną.

W ramach promocji wolontariatu wśród dzieci i młodzieży dotację w wysokości 2.500 zł otrzymało Stowarzyszenie Dla Borowa.

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych otrzymała 5 tys. zł na projekt pt. "Wzmocnienie III sektora w powiecie kartuskim w 2016 r.". Pieniądze przyznano w ramach organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych w celu profesjonalizacji ich działań m.in. z zakresu prowadzenia księgowości, zagadnień dotyczących aspektów prawnych i prowadzenia organizacji pozarządowych i innych.

W ramach działania pt. "Zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia" w trzech obszarach przyznano łącznie 12 tys. zł. Pomorski oddział PCK zdobył 3,5 tys. zł na XVI Edycję Turnieju Honorowego Krwiodawstwa pt. "Ty też możesz komuś uratować życie".

Na zadanie publiczne w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej rozdysponowano 40 tys. zł. Dotacje przyznano w pięciu obszarach, otrzymała ją m.in. Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i Ich Rodzinom na organizację "Festynu rycerskiego - bądź wzorem postępowania" przeznaczono 6.500 zł. Stowarzyszenie Agro-Eko Kaszuby otrzymało 2 tys. zł na zadanie pt. "Od truskawkowego gospodarstwa edukacyjnego do Truskawkowej Wioski Tematycznej", a Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice pozyskało 5 tys. zł na stworzenie "Wioski kamieni i stolemowych fantazji".

50 tys. zł przeznaczono na zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Z tej puli 10 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Perspektywa na organizację Kaszebe Music Festiwal, 6.300 zł zdobyło Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego na projekt pt. "Zaczarowany Świat Dziecka-odtworzenie dawnych gier i zabawek kaszubskich wraz z warsztatami rzeźbiarskimi i tkackimi", 3 tys. zł pozyskało Stowarzyszenie Producentów Truskawek Kaszubskich "I Festiwal Truskawek Kaszubskich" , 4 tys. zł zyskała Fundacja "Aby chciało się chcieć" na "Cykl krótkometrażowych filmów dokumentalnych opowiadających o współczesnych mieszkańcach Kaszub".

Na zadania publiczne w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności przeznaczono łącznie 13 847,50 zł. Z tej kwoty 6 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Mini Klub Polska na projekt "Mini oświeca i oświetla pieszych" .

28 tys. zł przeznaczono na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Z tego 12 212 zł zdobyła Fundacja "Ocalić Źródło"im. Bł. Salomei na projekt pt."Czy atrakcyjność turystyczna Jeziora Białego i Jeziora Kłodno odbija się w ich stanie ekologicznym?". 4.200 zł pozyskało Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom na projekt pt. "Jak pomagać dzikim zwierzętom, aby nie zaszkodzić?"

W artykule przedstawiliśmy wybrane projekty dofinansowane przez starostwo. Pełna lista dostępna jest na stronie kartuskipowiat.pl.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.