Gimnazjalisto! Zapraszamy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie!

niedziela, 13 marca 2016 r., 10:57
fot. nadesłane

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie znajduje się w pobliżu Kartuz w centrum Kaszub. W tej placówce grono pedagogiczne dba o zapewnienie młodzieży dobrego startu w dorosłość. Stara się wykształcić tak absolwentów, by nie mieli problemu ze znalezieniem pracy w regionie. Umożliwia zdobycie uczniom kwalifikacji w branży usługowej, przede wszystkim hotelarskiej, turystycznej i gastronomicznej.

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy otworzyć w Technikum oddział - technik obsługi turystycznej. Absolwent będzie przygotowany do organizowania działalności turystycznej, obsługi klientów korzystających z usług turystycznych.

Szkoła również w Technikum oferujemy możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności jako technik hotelarstwa. Celem tego kierunku jest przygotowanie ucznia do fachowej obsługi gości hotelowych, do perfekcyjnego posługiwania się językiem obcym, organizowania pracy w zakładzie hotelarskim.

Ponadto pragniemy otworzyć oddział - technik żywienia i usług gastronomicznych. Na zajęciach młodzież zdobędzie wiedzę, dotyczącą oceny żywności pod względem towaroznawczym, nauczy się sporządzać i oceniać potrawy oraz napoje, modyfikować sposoby żywienia, rozliczać produkcję gastronomiczną, planować usługi gastronomiczne. Gimnazjaliści będą mieli możliwość kształcić się jako technik kelner, który potrafi zająć się organizacją sal konsumpcyjnych do obsługi gości, wykonywać czynności związane z obsługą gości a także rozliczaniem usług kelnerskich.

Natomiast w zasadniczej szkole zawodowej zapewniamy możliwość kształcenia w klasach wielozawodowych oraz w zawodzie kucharz. Współpracujemy z Cechem Rzemiosł i Stowarzyszeniem Kucharzy Polskich oraz Pomorską Akademią Kulinarną, by zapewnić uczniom fachową pomoc ludzi, którzy są pasjonatami swojej pracy i pomogą absolwentom realizować się w wymarzonym zawodzie, rozwijać się i wspinać po ścieżkach kariery.

Zaś w Szkole Policealnej otwieramy nowy kierunek - opiekun osoby starszej, gdyż w dobie starzejącego się społeczeństwa jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych opiekunów zarówno w Polsce jak i za granicą. Proponujemy również naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Mogą ją podjąć absolwenci ZSZ (od 3 semestru) i osoby, które przerwały naukę w szkole średniej.

Aby zapewnić wszechstronne wykształcenie uczniom, dbamy o udoskonalenie klasopracowni, modernizację oferty edukacyjnej pod kątem zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ponadto dzięki realizacji projektów unijnych (Leonardo da Vinci, Sokrates) umożliwiamy młodym ludziom odbywanie praktyk zawodowych w renomowanych hotelach Europy, poznawanie wielokulturowego wymiaru krajów partnerskich oraz podwyższenie kompetencji językowych, umiejętności w branży gastronomiczno - hotelowej.

Zapraszamy serdecznie gimnazjalistów, który właśnie zastanawiają się, jaką wybrać dalszą drogę życiową, aby podjęli naukę w naszej szkole, w której zapewniamy rozwój zainteresowań, dobre przygotowanie się do pracy regionie, a nawet poza granicami naszego kraju.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.