Powiat. Kolejne jednostki OSP wybrały nowe zarządy

niedziela, 13 marca 2016 r., 18:55
OSP Miechucino OSP Miechucino fot. NB

W powiecie wciąż trwają spotkania sprawozdawczo-wyborcze jednostek OSP. W miniony weekend nowe zarządy przyjęli druhowie z Miechucina, Goręczyna i Łapalic.

OSP Miechucino

Miechucińska jednostka liczy 75 członków zwyczajnych oraz 5 honorowych, w tym 10 kobiet. Działa w niej drużyna kobieca oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców. W ubiegłym roku druhowie do akcji wyruszali 36 razy, ośmiokrotnie do pożarów i 28 razy do zagrożeń miejscowych. W akcjach uczestniczyło łącznie 51 zastępców, czyli 286 druhów. Miechucińska OSP powstała 89 lat lat temu i od tego czasu jej członkowie nieprzerwanie śpieszą na ratunek potrzebującym. Przy jednostce od 15 lat działa klub Honorowych Dawców Krwi. W ubiegłym roku oddano łącznie 54 litry krwi. Strażacy usłyszeli podziękowania od samorządowców za trud wkładany w codzienną służbę.

Skład Zarządu OSP Miechucino:
prezes - Mirosław Kąkol
wiceprezes - Witold Gojtowski
naczelnik - Stefan Wandke
zastępca naczelnika - Maciej Hirsz
zastępca naczelnika - Sławomir Baranowski
sekretarz - Stanisław Baranowski
skarbnik - Danuta Wandke
gospodarz - Jarosław Kitowski
kronikarz - Kamil Felskowski
członek - Marek Damaszka
członek - Michał Kąkol

Skład Komisji Rewizyjnej
przewodniczący - Andrzej Damaszka
sekretarz - Mirosław Gojtowski
członek - Kazimierz Gosz

OSP Goręczyno
W chwili obecnej OSP Goręczyno skupia 82 członków czynnych, 4 członków honorowych, 31 członków wspierających i pięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których działa 43 członków. Jednostka brała udział w 68 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ze szczegółowym sprawozdaniem jednostki można zapoznać się w wydawanym przez druhów biuletynie. Dostępny jest tutaj. W Goręczynie od 1984 roku działa bardzo prężnie klub HDK, liczy 46 członków. Do końca grudnia 2015 roku jego członkowie oddali łącznie 1295,7 litrów krwi.

Skład Zarządu OSP Goręczyno:
prezes - Ustowski Andrzej
wiceprezes - Gliwa Jerzy
naczelnik - Plichta Błażej
zastępca naczelnika - Gliwa Marek
skarbnik - Plichta Mateusz
sekretarz - Hinc Mariusz
gospodarz - Dariusz Kleina
kronikarz - Pietrysko Sebastian
członek - Wydrowski Adam

Skład Komisji Rewizyjna
przewodniczący - Dawidowski Kazimierz
sekretarz - Ustowski Kamil
członek - Rychert Zenon

OSP Łapalice
Jednostka OSP w Łapalicach liczy 32 członków czynnych i jednego wspierającego. W 2015 roku druhowie uczestniczyli w 39 akcjach, czterokrotnie wyjeżdżali do pożarów i 35 razy do miejscowych zagrożeń. Przy jednostce działa też klub Honorowych Dawców Krwi, należy do niego 19 osób. W ubiegłym roku strażacy oddali 21,6 l krwi. Jeżeli chodzi o wyposażenie jednostki, to w 2015 roku strażacy wzbogacili się m.in. o nowy wóz średni. Łapalicka jednostka w tym roku świętować będzie jubileusz 50-lecia swojego istnienia.

Zarząd OSP Łapalice:
prezes - Andrzej Cieszyński
naczelnik - Zdzisław Kwidziński
zastępca naczelnika - Jarosław Jernatowski
skarbnik - Mateusz Kwidziński
sekretarz- Janusz Brzeski
kronikarz - Maria Pogodzińska
gospodarz - Zbigniew Kuchta
członek - Ryszard Biankowski

Komisja rewizyjna:
przewodniczący - Marek Kwidziński
zastępca - Kamil Jernatowski
członek - Piotr Karczewski

NB, MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.