Region. Dotacje dla młodych rolników - początek naboru jeszcze w marcu

piątek, 18 marca 2016 r., 15:31
fot. archiwum

31 marca rusza nabór o przyznanie wsparcia dla młodych rolników. W nowym naborze wprowadzono kilka istotnych zmian. Pomoc będą mogli otrzymać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie czy ubiegali się o premię dla młodych rolników w roku 2015.

Młodzi rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 100 tys. zł. Premię należy przeznaczyć w całości na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Co istotne, minimum 70 proc. kwoty wsparcia powinno być inwestycją w środki trwałe.

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in. ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni minmum1 ha, ale nie wcześniej niż na 1,5 roku przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Rolnik starający się o wsparcie nie może też posiadać zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada i prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej.

Jak informuje ARiMR, pomoc może być przyznana rolnikowi, który przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa: nie występował m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" i "Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów" oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD.

Co ważne, młody rolnik ma trzy lata na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych, czyli uzupełnienie wykształcenia), liczy się je od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Rolnik, który otrzyma wsparcie będzie zobowiązany m.in. do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie. Wartość gospodarstwa w wyniku realizacji biznesplanu powinna wzrosnąć co najmniej o 10 proc.

Premia dla młodych rolników będzie wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą rolnik otrzyma w w wysokości 80 proc. po spełnieniu warunków, które zastrzeżono przy wydaniu decyzji, wypłata nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Drugą ratę w wysokości 20 proc. zyska po realizacji biznesplanu.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji.

W ramach całego PROW 2014-2020 na wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.