Kartuzy. Kolejne organizacje pozyskały dotacje

poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r., 11:26
fot. archiwum

Gmina Kartuzy przyznała kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. W ramach drugiego rozdania przyznano dotacje na działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego i na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Dotacje na łączną kwotę 42 tys. zł przyznano na realizację 19 projektów.

Na zadania z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" przyznano dotację dla 6 projektów na łączną kwotę 18.000 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki pozyskało 2 tys. zł na XI Festyn Rodzinny, a Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia 1.200 zł na festyn rodzinny połączony z zabawą sobótkową "Najkrótsza noc w najdłuższej wsi". Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury "Kiełpie" otrzymało 5 tys. zł na festyn rodzinny "Dobrze, że jesteś". Stowarzyszenie "Borowy Las dla Przyszłości" zdobyło 800 zł na projekt "Konstytucja". Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Perspektywa otrzymało 5 tys. zł na Kaszebe Music Festiwal. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Kaszuby" w Kartuzach pozyskał 4 tys. zł na projekt "Mieszkańcy Gminy Kartuzy prezentują kaszubską kulturę poprzez artystyczne RZPiT "Kaszuby".

W obszarze "Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego" dotacje pozyskano na 6 projektów w łącznej kwocie 7.000 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach "Copernicus" pozyskało 1.600 zł na Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży Kartuzy 2016". Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie zdobyło 1.600 zł na VIII Tydzień Kaszubski "Jak to pierwi beło". Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie otrzymało 850 zł na XXIV konkurs plastyczny "Moje Kaszuby", takie same kwoty przyznano tej organizacji na XIV Przegląd Piosenki Kaszubskiej i XIV Konkurs Wiedzy o Kaszubach. Ochotnicza Straż Pożarna w Prokowie pozyskała 1.250 zł na projekt "Gwiżdże - rozpowszechnianie języka i tradycji kaszubskich.

W ramach "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" dofinansowanie na łączną sumę 8 tys. zł pozyskano na realizację 3 projektów.

W ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnych przyznano 2 tys. zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Kultury, Aktywizacji, Rehabilitacji, Terapii i Autonomii Karta na projekt "Działaj z nami seniorami". Kartuski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pozyskał 3 tys. zł na projekt "Integracja oraz aktywizacja środowiska osób będących w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach turystyczno-krajoznawczych, natomiast pomorski okręg Polskiego Związku Niewidomych 3 tys. zł na wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy "Lubskie warte zachodu".

W obszarze działań "Turystyki i krajoznawstwa" przyznano dotację dla 4 projektów na łączną kwotę 9.000 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie zdobyło 2000 zł na projekt "Zapachy i wspomnienia z kaszubskich stron". Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Kaliska zyskało 3 tys. zł na projekt pt. "Gmina Kartuzy kaszubską kolebką atrakcji turystycznych", a Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury Kiełpie 2.500 zł na tablicę turystyczną. Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i Ich Rodzinom zdobyła 1.500 zł na wystawę fotograficzną pt. "Rezerwaty przyrody na terenie gminy Kartuzy jako niedoceniona atrakcja turystyczna".

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie gminy www.kartuzy.pl.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.