ZSP Somonino. Zapewnij sobie dobry start w dorosłe życie!

niedziela, 8 maja 2016 r., 10:19
fot. nadesłane

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego jest szkołą, która nie boi się nowości. Chcemy zapewnić młodzieży dobry start w dorosłość, zatem proponujemy w roku szkolny, 2016/2017 atrakcyjne kierunki nauczania oraz uczestnictwo w zagranicznych stażach. W ten sposób pragniemy wpłynąć na ukierunkowanie ucznia do rozwoju dalszej ścieżki zawodowej i edukacyjnej, na zwiększenie motywacji do nauki, poprawę atrakcyjności zawodu, podwyższenie kompetencji zawodowych, językowych, personalnych i społecznych.

W tym celu w roku szkolnym 2016/2017 zostaną otwarte:

- technikum hotelarskie jako jedyny taki kierunek w powiecie, który przygotowuje do fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych, perfekcyjnego posługiwania się językiem obcym, organizowania pracy w zakładzie hotelarskim i gastronomicznym, obsługi kongresów, targów, zjazdów i innych imprez;

- technikum żywienia i usług gastronomicznych przeznaczone dla uczniów, którzy pragną przygotować się do oceny żywności pod względem towaroznawczym, do sporządzania i oceniania potraw i napojów, planowania, analizowania i modyfikowania sposobów żywienia, nadzorowania i rozliczania produkcji gastronomicznej;

- technikum kelnerskie jako nowy kierunek przeznaczony dla osób, które w sposób kompleksowy zajmą się organizacją sal konsumpcyjnych do obsługi gości, perfekcyjnie będą posługiwać się językiem obcym oraz wykonywać czynności związane z obsługą gości;

- technikum obsługi turystycznej to kolejny nowy kierunek, również jedyny w powiecie, który przygotowuje do organizowania działalności turystycznej, organizowania imprez i usług turystycznych, obsługi klientów korzystających z usług turystycznych.

W szkole jest także Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Po jej ukończeniu można zostać między innymi wykwalifikowanym kucharzem, który będzie potrafił sporządzić potrawy, ciasta, napoje i desery, zaplanować i zorganizować pracę kuchni, otworzyć samodzielną działalność gastronomiczną. W placówce można także zdobyć inny wymarzony zawód w oddziałach wielozawodowych. Zapewniamy zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach oraz u pracodawców (uczeń ma możliwość samodzielnego wyboru zawodu i miejsca praktyk).

Natomiast w Szkole Policealnej zostanie otwarty nowy kierunek - opiekun osoby starszej. Absolwent potrafi udzielić pomocy i świadczyć usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Obecnie jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych opiekunów zarówno w Polsce jak i za granicą. Można podjąć również naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, by uzupełnić kwalifikacje.

Ponadto młodzież szkoły dziennej ma możliwość uczestniczenia w licznych projektach unijnych. To wyjątkowa szansa, by poznać uwarunkowania gospodarcze krajów partnerskich, kształcić samodzielność i umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu, rozwijać kompetencje zawodowe, personalne i społeczne, które w przyszłości pomogą młodym ludziom poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi takimi jak zmiana miejsca zamieszkania bądź pracy, z wymaganiami związanymi z założeniem firmy. Uczestnicy mogą również nabyć doświadczenie w pracy w europejskich hotelach (w Belgii, Hiszpanii, Turcji i na Malcie), przyjrzeć się wymaganiom stawianym pracownikom i dokonać oceny swoich kompetencji i umiejętności. Po stażu dostają Europassy, dokumenty, potwierdzające ich umiejętności przydatne w przyszłej pracy.

W szkole każdy może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania na zajęciach kółka fotograficznego i artystycznego, uczestnicząc w zajęciach drużyny ochotniczo-pożarniczej. Nasza placówka oferuje też m. in. kurs barmański, baristy, carvingu, florysty czy obsługi kasy fiskalnej.

Gimnazjaliści, wybierając naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie, mogą zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe charakterystyczne dla branży gastronomiczno - hotelarskiej, które przyczynią się do lepszego poruszania się po europejskim i regionalnym rynku pracy. Zapraszamy do nas osoby, które marzą o karierze w hotelach za granicą i w kraju, pragną się realizować jako menadżerowie, właściciele biur podróży czy wyśmienici kucharze. W kraju, pragną się realizować jako menadżerowie, właściciele biur podróży czy wyśmienici kucharze.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.