Ostatnia szansa na wzięcie udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących rewitalizacji Kartuz!

czwartek, 16 czerwca 2016 r., 20:03
fot. nadesłane

Serdecznie zapraszamy Państwa na ostatnie spotkanie warsztatowe poświęcone rewitalizacji Centrum Kartuz. Spotkanie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 20 czerwca o godz. 18.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach (ul. Klasztorna 1) i potrwa jak zwykle ok. 2 godz.

Dotychczas odbyły się trzy warsztaty, podczas których omówiono charakterystykę obszaru w odniesieniu do potrzeb, jakie zgłosili mieszkańcy. Zastanawiano się też jak zmienić oblicze miasta, aby stało się przyjazne i atrakcyjne dla różnych grup interesariuszy. Jak rozwiązać problemy miasta wykorzystując jego potencjał.

Czy idea slow city byłaby możliwym kierunkiem dla Kartuz? Głównymi założeniami ruchu są: harmonia pomiędzy potrzebami mieszkańców i środowiskiem naturalnym, aktywna turystyka, poznawanie regionu, rozwój kulturalny, kulturowy, a także ekologia. Niewątpliwie wyróżnia nas, mieszkańców Kartuz przywiązanie do tradycji i zachowane tu dziedzictwo kulturowe. Wyjątkowe walory środowiska naturalnego i aktywność lokalnych wytwórców również predysponują nasz obszar do rozwoju zgodnie z tym trendem.

Czy tak się stanie? Zapraszamy jeszcze raz na ostatnie spotkanie!

Serdecznie dziękujemy też wszystkim uczestnikom dotychczasowych spotkań, a w szczególności mieszkańcom, którzy regularnie brali udział w organizowanych warsztatach. Państwa zaangażowanie pozwoli ekspertom na właściwe określenie celów i zadań do realizacji w najbliższych latach.

Do zobaczenia w poniedziałek!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.