Ogłoszenie Burmistrza Kartuz ws. funduszu sołeckiego

czwartek, 18 sierpnia 2016 r., 11:45
fot. archiwum

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Kartuz Mieczysława Gołuńskiego w sprawie wyodrębnienia na najbliższe lata funduszu sołeckiego.

Drodzy Sołtysi, Radni Rad Sołeckich oraz Mieszkańcy poszczególnych sołectw Gminy Kartuzy

Bardzo się cieszę, że Rada Miejska w Kartuzach zdecydowała o wyodrębnieniu na najbliższe lata funduszu sołeckiego. Taka decyzja jest wyrazem szacunku i zaufania do mieszkańców naszej gminy. Fundusz sołecki daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego decydowania o wydatkowaniu części środków z budżetu gminy. W roku 2017 jest to kwota ponad 570 tysięcy złotych.

Mam nadzieję, że fundusz sołecki przyczyni się do budowania i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, oraz że pieniądze w ramach funduszu sołeckiego zostaną mądrze wykorzystane i przyczynią się do poprawy życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.

Pragnę jednocześnie zachęcić do udziału w zebraniach, które rozpoczęły się w Państwa sołectwach.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz
Mieczysław Grzegorz Gołuński

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.