Drogę Skrzeszewo - Przyjaźń czeka przebudowa

piątek, 26 sierpnia 2016 r., 11:23
fot. nadesłane

Zapadliska, nierówności, popękany asfalt, odcinki o różnej szerokości - tak wygląda droga łącząca Przyjaźń ze Skrzeszewem. Ten stan niedługo się zmieni, ponieważ żukowski samorząd zaplanował zmodernizowanie tej trasy jeszcze w tym roku.

W tej chwili trwają prace komisji przetargowej nad wyborem najkorzystniejszej oferty, która ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Przedsięwzięcie to ma być zrealizowane w ciągu 80 dni od daty przekazania placu budowy wykonawcy.

W planie jest przebudowę drogi na odcinku około 3,5 km, od ul. Szkolnej w Przyjaźni do skrzyżowania z drogą powiatową w Skrzeszewie. Przewidywana jest również regulacja przydrożnych rowów odwadniających oraz wykonanie zjazdów.

- Nawierzchnia drogi zostanie sfrezowana - powiedział Wiesław Pałka, koordynator referatu inwestycji w żukowskim urzędzie. - Dzięki temu wykorzystamy stary asfalt jako podbudowę pod przyszłe nowe warstwy. Szerokość tej drogi jest różna. Chcemy ją na całej długości unormować i ujednolicić. Poza tym wykonamy utwardzone pobocze. Nie możemy, niestety, wybudować chodnika, ponieważ tereny przyległe do tej drogi są własnością prywatną. Wykupienie ich byłoby zbyt kosztowne.

W ramach tej inwestycji w Skrzeszewie będą odnowione chodniki, a w Przyjaźni istniejące chodniki zostaną przebudowane do skrzyżowania z drogą powiatową na terenie tej wsi.

Na realizację powyższego zadania gmina Żukowo ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Nawet gdyby nie udało się środków uzyskać, to i tak droga powstanie. Najprawdopodobniej z budżetu gminnego.

Modernizacja ma być wykonana jeszcze w tym roku, o czym zapewniał burmistrz Wojciech Kankowski podczas ostatniej sesji.

L.T.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.