Modernizacja szkolnych boisk w żukowskiej gminie

piątek, 26 sierpnia 2016 r., 17:33
fot. Longina Templin

Do końca października 2017 roku zostaną przebudowane trzy boiska szkolne - w Pępowie, Przyjaźni i Żukowie. Realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki temu, iż żukowska gmina otrzymała na nie dofinansowanie w wysokości ponad pół miliona złotych. Całkowita wartość tego zadania wyniesie jeszcze raz tyle. Modernizacja polega głównie na wymianie starej nawierzchni asfaltowej na poliuretanową.

Oprócz zmiany nawierzchni w Żukowie (filia SP przy ul. Gdańskiej) i Przyjaźni zamontowane zostaną piłkochwyty, oświetlenie i stojaki na rowery. Ponadto wzdłuż krawędzi żukowskiego boiska zaprojektowano budowę chodnika. W Pępowie powstanie ogrodzenie panelowe, wykonane zostanie także odwodnienie. W Przyjaźni i Pępowie zamontowany będzie sprzęt sportowy.

- 9 sierpnia br. została zawarta umowa pomiędzy żukowską gminą i Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania na modernizację szkolnych boisk - poinformował Wiesław Pałka, koordynator referatu inwestycji w żukowskim urzędzie. - Ministerstwo daje nam 500 tys. 300 zł z rozłożeniem na dwie raty. 234 tys. 800 zł otrzyma gmina w tym roku, a pozostałą kwotę 265 tys. 500 zł w 2017 r.

L.T.


Nie ma jeszcze żadnych opinii do tego artykułu. Masz szansę skomentować go jako pierwszy.