Wkrótce 35-lecie ZSP w Somoninie - zobacz archiwalne zdjęcia z życia szkoły

wtorek, 11 października 2016 r., 15:04
fot. nadesłane

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie 8 grudnia świętować będzie 35-lecie swojego istnienia. W związku z jubileuszem we współpracy ze szkołą przygotowaliśmy galerię archiwalnych zdjęć ilustrujących życie szkoły na przestrzeni lat.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie powstał 1 września 1981 r. jako filia Technikum Rolniczego i ZSR w Przodkowie, w obecnym kształcie placówka funkcjonuje od 2003 roku. Dziś somonińska szkoła jest w regionie liderem kształcenia specjalistów z branży turystycznej i gastronomicznej. Dzięki realizacji licznych projektów unijnych uczniowie szkoły mogą odbywać zagraniczne praktyki i staże, uczestniczyć w wymianach młodzieży i zdobywać dodatkowe kompetencje i doświadczenia.

W związku z nadchodzącym jubileuszem we współpracy z ZSP przygotowaliśmy galerię udostępnionych przez szkołę zdjęć ze szkolnych kronik. Dziś prezentujemy część pierwszą, a wkrótce ukaże się kolejna.

Zachęcamy wszystkich byłych absolwentów i pracowników szkoły do podzielenia się własnymi wspomnieniami z nią związanymi. Wspólnie stworzymy wirtualną galerię archiwalnych zdjęć ZSP. Zdjęcia można przesyłać na adres redakcja@kartuzy.info. Na fotografie czekamy do 30 października, utworzymy z nich kolejne galerie.

Kalendarium życia szkoły:

1 września 1981 r. - Szkoła rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną jako filia 3-letniego Technikum Rolniczego i ZSR w Przodkowie. Pierwszym kierownikiem szkoły był mgr inż. Szczepan Rapior, który pełnił tę funkcję do 31 grudnia 1986 r.
1 września 1982 r. - Utworzono Klasę Technikum Rolniczego dla Pracujących.
1 września 1985 r. - Oddział Oświaty Rolniczej przy Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wykupił budynek wraz z działką o powierzchni 0,38ha od RSP w Somoninie.
1 września 1986 r. - Otwarto klasę dla dziewcząt o specjalności: wiejskie gospodarstwo domowe.
1 września 1986 r. - Mgr inż. Elżbieta Świętoń zostaje dyrektorem szkoły
1 września 1989 r. - Dzięki staraniom dyrektor Elżbiety Świętoń od roku 1989 szkoła przestała być placówką filialną. Od stycznia 1991r. podlega pod Inspektorat Oświaty i Wychowania w Somoninie.
1 września 1990 r. - Zasadnicza Szkoła Zawodowa rozpoczyna kształcenie w specjalnościach operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego i mięsnego.
Rok szkolny 1990/1991 - Na wniosek rodziców, przeprowadzono rekrutację do klasy pierwszej Liceum Zawodowego.
1 września 1993 r. - Założono średnią szkołę zawodową pod nazwą Technikum Zawodowe o specjalności: technik obsługi turystycznej.
1 września 1994 r. - Powstaje Zespół Szkół Rolniczych w Somoninie. W jego skład wchodzą: Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa (o specjalnościach: operator maszyn i urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego i mięsnego).
1 września 1995 r.- Utworzono Liceum Ekonomiczne, kształcące w zawodzie technik ekonomista o specjalności: rachunkowość i rynek rolny.
1 września 1997 r. - Powstaje Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
1 września 1998 r. - Technikum Zawodowego i Zespołu Szkół Rolniczych zostają połączone w Zespół Szkół Agroturyzmu. Szkoła kształciła w tym okresie 385 uczniów w 13 oddziałach. Zatrudniała 30 nauczycieli, 2 pracowników administracji, 5 obsługi. Funkcje kierownicze sprawowały dyrektor mgr inż. Elżbieta Świętoń, wicedyrektor mgr Krystyna Czapiewska, kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Ryszard Gucia.
Rok szkolny 1999/2000 - wprowadzono kształcenie dla dorosłych w formie zaocznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a w miejsce Technikum Zawodowego - zawód: technik obsługi turystycznej, wprowadzono Technikum Zawodowe z zawodem: technik hotelarstwa.
Rok szkolny 2000/2001 - otwarto nowy kierunek kształcenia - Liceum Zawodowe w zawodzie kucharz.
Rok szkolny 2002/2003 - w wyniku reformy oświaty, następuje przekształcenie Zespołu Szkół Agroturyzmu w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Dodatkowo wprowadza się Liceum Profilowane o profilach : ekonomiczno-administracyjnym oraz zarządzanie informacją, a także Zasadniczą Szkołę Zawodową - oddział wielozawodowy.
Rok szkolny 2003/2004 - wprowadzono 2-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową - kucharz małej gastronomii.
1 września 2006 r. - wprowadzono w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcenie dwuletnie.
25 listopada 2007 r. - obchody 25 - lecia istnienia szkoły. Nadanie jej imię Józefa Wybickiego.
1 września 2007 r.  - otwarto nowy kierunek kształcenia - 4-letnie technikum w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych. Szkoła kształci w następujących kierunkach: technikum 4-letnie - technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - oddziały wielozawodowe oraz kucharz małej gastronomii, Liceum Uzupełniające dla Dorosłych - 2-letnie.
1 września 2011 r. - otwarto nowy kierunek kształcenia - Liceum Ogólnokształcące - 3-letnie.
1 września 2012 r.- wprowadzono nowy kierunek kształcenia technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
1 IX 2013 r. - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 2-letnie zostaje przekształcone w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodzie kucharza, w cyklu 3-letnim.

***
Opisy pod zdjęciami pochodzą ze szkolnej kroniki ZSP w Somoninie.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.