Kartuzy. Dyskutowali o tym, jak pomóc nastolatkowi przejść przez etap dorastania

poniedziałek, 17 października 2016 r., 09:35
fot. nadesłane

"Ku dorosłości - o trudnościach w adolescencji. Jak wspomóc nastolatka w przejściu przez kryzys rozwojowy" - pod takim hasłem w Kartuskim Centrum Kultury 7 października odbyła się konferencja naukowa. Wzięli w niej udział pracownicy służb społecznych, nauczyciele i pedagodzy szkolni, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, rodzice i opiekunowie zastępczy.

Konferencja miała na celu uwrażliwienie środowisk pracujących na co dzień z młodzieżą w szkołach, placówkach, a także służb pracujących z rodzinami, w szczególnościami dysfunkcyjnymi, na rozumienie procesów psychicznych zachodzących u młodych ludzi.

Podczas spotkania pokazano wiek dojrzewania na tle innych etapów rozwoju, jako szczególnie trudny, obfitujący w momenty krytyczne, wskazując jednocześnie na potrzebę wspierania rozwoju, rozumienia potrzeb psychicznych w otaczającej, nowej rzeczywistości. Wykłady ukazały zagrożenia dla współczesnego nastolatka, ale jednocześnie szanse wynikające z wysokich kompetencji rodziców, pedagogów czy pracowników socjalnych. Ponadto konferencja pozwoliła na podniesienie kompetencji środowisk związanych z pomaganiem, edukacją i szeroko rozumianym wspieraniem dzieci i młodzieży oraz całych rodzin, jak również integrację środowiska i wymianę doświadczeń.

Spotkanie otworzyła Janina Kwiecień starosta kartuski. W ramach wprowadzenia w tematykę obrad przedstawiła Program Pomocy Społecznej w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy wśród Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kartuskim na lata 2016-2022 oparty na szerokich badaniach społecznych przeprowadzonych w 2015 roku. Konferencja była jednym z działań edukacyjnych podjętych w ramach tego programu.

Konferencja miała charakter szkoleniowy, w pierwszej części wygłoszono wykłady, a po przerwie można było przećwiczyć praktyczne umiejętności i kompetencje w czasie wybranych warsztatów.

Wygłoszone podczas konferencji wykłady przedstawiły trudności wieku dojrzewania z różnych perspektyw. Prelegentami były: dr n. med. Anita Sumiła - psychiatra dzieci i młodzieży, Prof. Wioletta Radziwiłłowicz - dr hab., prof. nadzw. UG, specjalność: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Dipl.-Psychologin Psych. Psychotherapeutin Ela Briz - psycholog, psychoterapeuta, dyplomowany psychotraumatolog, mgr Katarzyna Stryjek - pedagog resocjalizacyjny, doradca zawodowy, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Doktor Anita Sumiła omówiła psychospołeczne funkcjonowanie nastolatka w oparciu o procesy biologiczne i rozwojowe. Profesor Wioletta Radzwiłłowicz zaprezentowała najnowsze wyniki badań związane z samookaleczaniem się młodych ludzi. Zjawisko to ostatnio znacząco się nasila. Psychoterapeutka Ela Briz wskazała na metody pracy, ale także na konieczność monitorowania własnych kompetencji, aby nie przekraczać granic w pomaganiu. Mediator Katarzyna Stryjek przedstawiła funkcjonowanie grupy rówieśniczej, poszczególne role oraz metody pracy z grupą młodzieży.

W drugiej części konferencji uczestnicy pracowali w małych grupach warsztatowych. Spotkanie od początku cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, w krótkim czasie zgłoszenia zapełniły wszystkie miejsca na warsztatach. Pokazuje to, jak ważny temat poruszono i jak fascynujący ale i przerażający jest świat współczesnych nastolatków, jak wiele zagrożeń niesie ten okres rozwojowy. Po zakończeniu warsztatów widoczna była jeszcze potrzeba omawiania "na gorąco" poruszanych treści, pojawiały się kolejne pytania i wątpliwości - być może temat na kolejną konferencję.

Konferencja została zorganizowana przez: Powiat Kartuski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kartuzach.

nadesłane/Starostwo Powiatowe w Kartuzach
oprac. MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.