Ochotnicy wybrali nowy zarząd powiatowy - na jego czele ponownie Edmund Kwidziński

środa, 9 listopada 2016 r., 21:55
fot. NB

Tym razem do nowej strażnicy w Żukowie przybyli druhowie i przyjaciele ochotniczej straży pożarnej, by podsumowań minione pięć lat działalności ochotniczych straży pożarnych w powiecie kartuskim i wybrać nowy zarząd na kolejną kadencję. Zaufaniem ponownie obdarzono Edmunda Kwidzińskiego, który nadal będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kartuzach.

Najpierw podsumowano kadencję w poszczególnych jednostkach ochotniczych straży pożarnych, by potem wybrać władze zarządów gminnych. Ostatnie miesiące 2015 roku i 2016 rok upłynął więc ochotnikom na podsumowaniu pięcioletnich kadencji. W środę nadszedł czas, by dokonać oceny działalności zarządu powiatowego. W związku z tym w strażnicy w Żukowie spotkali się delegaci ze wszystkich kartuskich gmin, by rozliczyć ustępujący zarząd i wybrać jego nowy skład. Odbyło się to także przy udziale parlamentarzystów, władz samorządowych, czy dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku Grzegorza Pladzyka.

Zjazd otworzył prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kartuzach - st. bryg. Edmund Kwidziński.

- Okres kampanii sprawozdawczo -wyborczych w poszczególnych jednostkach był okresem szczególnym, bowiem ich członkowie dokonali wyników społecznej służby na rzecz bezpieczeństwa ludzi i ich mienia oraz osiągnięć w pracy dla dobra swego środowiska lokalnego. W ocenach tych uwidocznili się ludzie, którzy swym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc, poczucie bezpieczeństwa oraz tworzą pozytywne wzorce obywatelskich postaw. W tym roku przypada 95-lecie Związku OSP RP. Jubileusz ten jest okazją do oceny roli i znaczenia ruchu społecznego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju - mówił Edmund Kwidziński.

- Nasza ocena obejmuje minione osiągnięcia i niedomagania. Stanowi podstawę do kształtowania przyszłych kierunków działania. W mojej ocenie, pomimo pewnych braków, miniona kampania sprawozdawczo - wyborcza przebiegała w atmosferze społecznego uznania i zaufania, które jest udziałem wszystkich druhów naszych jednostek. Wasza wola działania, potrzeba niesienia humanitarnej pomocy innemu człowiekowi stanowi najwyższą wartość całego związku i jest źródłem indywidualnej satysfakcji - kontynuował.

Minione pięć lat dla ochotniczych straży pożarnych w Kartuskiem były tradycyjnie okresem dalszego rozwoju, podnoszenia poziomu wyszkolenia ochotników oraz doposażania jednostek w specjalistyczny sprzęt do niesienia skutecznej i profesjonalnej pomocy. W okresie sprawozdawczym strażacy-ochotnicy interweniowali ponad dziesięć tysięcy razy. W tym też czasie zakupiono 31 wozów bojowych. Jeszcze pięć lat temu ochotnicy dysponowali 31 zestawami sprzętu ratownictwa drogowego. Obecnie liczba ta wynosi 37.

Na przestrzeni tych lat do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego włączono też trzy kolejne jednostki z naszego powiatu - OSP Ostrzyce, OSP Brodnica Górna oraz OSP Gowidlino.

Warto także zaznaczyć, że strażacy ze wszystkich ochotniczych straży pożarnych w powiecie zrzekają się ekwiwalentu za udział w akcjach na rzecz jednostki. Swoją służbę, nieraz narażając własne życie, by ratować mienie i życie innych, pełnią bezinteresownie.

Głównym punktem programu były wybory nowego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Kartuzach, które poprzedziło głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności minionych pięciu lat. Delegaci nie mieli najmniejszych wątpliwości co do udzielania absolutorium dotychczasowemu zarządowi powiatowemu. Jednogłośnie wybrali też skład nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Prezesem ponownie został Edmund Kwidziński.

Skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kartuzach:
prezes - Edmund Kwidziński
wiceprezes - Andrzej Roda
wiceprezes - Jarosław Wydrowski
wiceprezes - Zygfryd Pituła
sekretarz/skarbnik - Jan Cichosz
członek prezydium - Tadeusz Treder
członek prezydium - Jan Krauza
członek zarządu - Zbigniew Kostuch
członek zarządu - Janina Kwiecień
członek zarządu - Andrzej Bojanowski
członek zarządu - Arkadiusz Rybakowski
członek zarządu - Kazimierz Kalkowski
członek zarządu - Bronisław Bigus
członek zarządu - Andrzej Deyk
członek zarządu - Andrzej Bojanowski
członek zarządu - Roman Stenka
członek zarządu - Sławomir Hetmański
członek zarządu - Wojciech Dułak
członek zarządu - Tadeusz Serkowski
członek zarządu - Marcin Szulc
członek zarządu - Tadeusz Szkudlarski
członek zarządu - Andrzej Brylowski
członek zarządu - Grzegorz Pladzyk

Skład komisji rewizyjnej:
przewodniczący - Stefan Wandtke
sekretarz - Kornel Dampc
członek - Kazimierz Gliniecki

AL, NB

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.