Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego już gotowy - wnieś do niego swoje uwagi

środa, 7 grudnia 2016 r., 15:11
fot. archiwum/MSz

Opracowano już projekt Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016-2040 czyli dokumentu, który określa cele i kierunku rozwoju na najbliższe lata. Ze Strategią można się zapoznać na stronie internetowej starostwa, urzędnicy zapraszają także mieszkańców do zgłaszania swoich uwag dotyczących opracowania.

Na początku kwietnia bieżącego roku powołano liczącą ponad 70 osób Radę Programową Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego 2016-2040. Pełni ona funkcję organu opiniodawczo-doradczego, którego celem jest tworzenie możliwości debaty programowej o przyszłości powiatu kartuskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk powiatu.

Rada przeprowadziła łącznie cztery spotkania, na których dyskutowano między innymi o pozycji powiatu kartuskiego na tle województwa pomorskiego, czy też szansach i zagrożeniach związanych ze sporym wzrostem liczby ludności w powiecie kartuskim. Wnioski i sugestie wypracowane podczas spotkań Rady zostały spisane po to, by posłużyć do przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016-2040.

Dokument ten udało się już przygotować we wstępnej, szkicowej wersji, zawierającej elementy wypracowane podczas czwartego spotkania Rady.

- Przystępując do pracy nad strategią powiatu kartuskiego do roku 2040 przyświecały nam dwa zasadnicze założenia: z jednej strony dążyliśmy do wypracowania kierunków i priorytetów dalszego rozwoju, z drugiej zaś pamiętaliśmy o tym, jak istotny jest proces budowania zaufania i angażowania w pracę nad dokumentem wszystkich zainteresowanych interesariuszy - mówi Janina Kwiecień, starosta powiatu kartuskiego

Jak dodaje, podczas tworzenia dokumentu dostrzeżono i wzięto pod uwagę szczególną rolę młodzieży.

- To oni przecież - dzisiejsi uczniowie, a przyszli być może decydenci - będą czerpali korzyści i ponosili konsekwencje podejmowanych przez nas teraz decyzji. To oni będą mieszkać, pracować, wypoczywać w takim powiecie, jaki zaczynamy wraz z realizacją tej strategii współtworzyć. Wreszcie to oni za 20 lat będą oceniać słuszność dziś podejmowanych priorytetów, powiązanych z nimi celów i zadań, oraz ich realizacji. W tej perspektywie, nie mogliśmy pominąć argumentów młodych, które często zaskakiwały nas dojrzałością i świeżością - uzupełnia starosta.

Wstępna wersja Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2016-2040 zostanie poddana konsultacjom społecznym. Będą się one odbywać od 5 do 16 grudnia bieżącego roku. Urzędnicy zachęcają do składania uwag i sugerowania dokonywania zmian w tekście dokumentu dostępnego pod tym adresem. Uwagi wraz z wskazaniem miejsca, którego dotyczą oraz uzasadnieniem można składać najpóźniej do 16 grudnia. Dokonać tego można pisemnie pocztą tradycyjną (pod adresem Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy, z dopiskiem "Uwagi do strategii") bądź też drogą mailową na adres krzysztofmunko@kartuskipowiat.pl.

Swoje uwagi będzie można wnieść też osobiście na spotkaniu, które odbędzie się 13 grudnia w siedzibie Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu, na ulicy 11 Listopada 3 w godzinach 8.00 do 15.00 oraz tego samego dnia podczas spotkania konsultacyjnego o godzinie 17.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach.

MSz

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.