Komunikat Burmistrza Gminy Żukowo: "Uzyskaj dofinansowanie na odnawialne źródła energii"

czwartek, 15 grudnia 2016 r., 09:33
fot. internet/wikipedia.org/Ra Boe

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski informuje, że gmina Żukowo przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie w szczególności na instalacji kotłów opalanych biomasą na potrzeby centralnego ogrzewania oraz kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych udziałem w Programie zachęcam do złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia - potwierdzającego spełnienie kryteriów rekrutacji, oraz Ankiety pozwalającej na dobór i określenie zainteresowania konkretnym rozwiązaniem instalacji odnawialnych źródeł energii ( OZE) w terminie do dnia 19 grudnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentacji są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo - www.zukowo.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia - dofinansowanie odnawialnych źródeł energii oraz pod numerem telefonu 691-105-200.

Dokumentację można składać osobiście w pokoju 13 lub w biurze podawczym pok. 3, pocztą na adres Gminy z dopiskiem "OZE-Dotacja" lub przesłanie skanu na e-mail j.fiedorowicz@zukowo.pl lub faksem: (58) 685 83 30.

Dofinansowanie będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Serdecznie zapraszam do składania deklaracji uczestnictwa w planowanym Projekcie.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.