Powiat ma do rozdania 339.000 zł dla organizacji pozarządowych

czwartek, 12 stycznia 2017 r., 15:19
fot. archiwum/MD-Z

Powiat kartuski ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Środki w wysokości 339.000 zł zostaną rozdysponowane na projekty w siedmiu obszarach działania. Największa pula funduszy ma zasilić stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Swoje propozycje można zgłaszać do 2 lutego.

Organizacje pozarządowe, które chciałyby się podjąć różnego rodzaju działań na terenie powiatu kartuskiego mogą przedstawić swoje propozycje samorządowi. Powiat ogłosił konkurs na dotacje. Na realizację zadań publicznych przeznaczono w tym roku 339.000 zł.

Konkurs ofert obejmuje siedem obszarów, które uznano w gminie za priorytetowe. Najwięcej środków ma trafić do sektora w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Inicjatywy te w sumie mają zostać wsparte kwotą 105.000 zł, z tymże na działania edukacyjne, czy wychowawcze zabezpieczono kwotę 90.000 zł. Kolejne 10.000 zł ma trafić na organizację forum wymiany doświadczeń w formie konferencji z warsztatami dla organizacji pozarządowych, a 5.000 na realizację szkoleń dla NGO.

Na projekty w zakresie ochrony i promocji zdrowia powiat planuje wydać 12.000 zł, zaś na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej 40.000 zł. Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ma zostać z kolei dofinansowany 50 000 zł, natomiast projekty mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej kwotą 90 000 zł.

Środki mogą także pozyskać organizacje działające w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności. Do tego sektora może trafić 14.000 zł. Ostatnim obszarem, w którym można ubiegać się o fundusze, jest dział ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W sumie stowarzyszenia mogą pozyskać na ten cel 28.000 zł.

Zadania można realizować w okresie od 20 marca do 15 grudnia br. w taki sposób, by w maksymalnym stopniu beneficjentami działań byli mieszkańcy powiatu kartuskiego.

Co ważne, w tym roku należy wnieść finansowy wkład własny do zadania - udział środków finansowych musi stanowić minimum 1 proc. wnioskowanej kwoty dotacji.

Swoje oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego do godz. 15:30 w Wydziale Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Gdańskiej 26 w Kartuzach w pokoju nr 17 lub w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 w Kartuzach lub przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu oferty do urzędu.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu Kartuskiego podejmie do 15 marca br.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.