Żukowo. Pierwszy krok samorządowców do wprowadzenia reformy oświaty w gminie

wtorek, 31 stycznia 2017 r., 18:28
fot. Longina Templin

Podczas wtorkowej sesji radni zatwierdzili projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wszystkie dotychczasowe szkoły sześcioklasowe od nowego roku szkolnego staną się ośmioklasowymi. Podobnie stanie się z zespołami szkół, w których prowadzone będą jeszcze klasy gimnazjalne aż do czasu ich wygaszenia. Największe zmiany czeka żukowskie gimnazjum, gdyż było one jedynym samodzielnym gimnazjum w gminie.

Nie zmieni się ilość placówek oświatowych, których jest w gminie 13, w tym dwie szkoły trzyklasowe w Glinczu i Tuchomiu. Przy wszystkich działać będą oddziały przedszkolne oraz - jak do tej pory - Publiczne Przedszkole Specjalne, dla którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe.

Określono też granice obwodów na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 oraz zmienione granice obwodów od 1 września 2019 r.

W Szkole Podstawowej nr 2 (budynek gimnazjum) w nowym roku szkolnym 2017/2018 naukę rozpoczną uczniowie klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. W okresie przejściowym uczniowie klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej im Obrońców Wybrzeża w Żukowie będą realizować obowiązek szkolny w ośmioklasowej szkole podstawowej nr 2 przy ul. Armii Krajowej.

Obwód nowej szkoły obejmie następujące miejscowości: Żukowo (część), Małkowo, Lniska, Otomino i od klasy IV - Glincz. Wszystkim uczniom, których droga z domu do szkoły będzie przekraczała odległość 3 i 4 km zostanie zapewniony dowóz i opieka. Dotyczy to również uczniów wygaszanego gimnazjum.

Podjęta uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Opinia kuratora jest wiążąca.

Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązania są efektem diagnozy demograficznej mieszkańców i zapotrzebowania na szkoły w obwodach dotychczasowych szkół podstawowych.

Przed głosowaniem wypowiedział się burmistrz Wojciech Kankowski. - Problem mamy w Żukowie, bo powstaną dwa obwody i w związku z tym wielu nauczycieli i rodziców ma swoje spojrzenie na tę kwestię - stwierdził. - Niektórzy uważają, że skoro będzie nowa podstawówka, to tam powinny powstać wszystkie oddziały. Tak nie można zrobić, ponieważ w byłym gimnazjum nie będzie od września tylko jednego rocznika, ale pozostają tam jeszcze klasy gimnazjalne.

Szef żukowskiego magistratu dodał też, że jest wniosek rodziców i nauczycieli, aby w SP im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie młodzież będąca w tej szkole, właśnie tam w całości naukę kontynuowała. To byłoby spore zagęszczenie, biorąc pod uwagę możliwości tego obiektu. Burmistrz zdementował też "plotki" o tym, że w mieście będzie jedna podstawówka z filiami. Władze samorządowe dążą do tego, aby funkcjonowały dwie duże niezależne szkoły podstawowe.

Uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przyjęto jednogłośnie.

- Rozwiązanie, które zaproponowała gmina i burmistrz związane z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową jest najkorzystniejsze - uznał Jerzy Formela, przewodniczący komisji statutowo - regulaminowej i prezes żukowskiego oddziału ZNP. - Chciałbym w imieniu pracowników prosić wszystkich, którzy mają na to wpływ, a więc dyrektorów szkół, burmistrza ze swoimi pracownikami, byśmy podejmowali takie działania, aby tych przymusowych odejść z pracy było jak najmniej.

Burmistrz Wojciech Kankowski odpowiedział, że już teraz zobowiązał wszystkich dyrektorów szkół o informowanie o wolnych miejscach w ich jednostkach. Jeżeli takowe się znajdą, wówczas w pierwszym rzędzie mają być brani pod uwagę nauczyciele ze szkół, w których będą się zmniejszać etaty.

Podczas sesji pożegnano idącą na emeryturę Danutę Trawicką, dyrektorkę Biblioteki Samorządowej w Żukowie. Wraz z podziękowaniami za długoletnią pracę wręczono jej kwiaty i upominek.

Longina Templin

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.