Ruszyły konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz !

czwartek, 2 lutego 2017 r., 13:00
fot. nadesłane

Zespół ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych nad Gminnym Programem Rewitalizacji Kartuz.

Szanowni Państwo!

Dnia 30 stycznia br. ruszyły konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Na uwagi interesariuszy rewitalizacji czekamy do dnia 1 marca br. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom spotkań i warsztatów dotyczących rewitalizacji Kartuz. To dzięki Państwa zaangażowaniu udało się zdiagnozować problemy nękające obszar Centrum Kartuz, zarówno w aspekcie społecznym, jak i gospodarczym oraz przestrzennym. Określono priorytety w podejmowaniu działań i zaplanowano szereg przedsięwzięć, które docelowo wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców tego obszaru.

Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach:
www.kartuzy.pl
w zakładce rewitalizacja oraz na stronie www.bip.kartuzy.pl w zakładce konsultacje społeczne. Uwagi prosimy składać za pomocą formularza konsultacji dostępnego również na powyższych stronach internetowych.

Jednocześnie informujemy, że dnia 9 lutego br. o godz.14.00 w sali nr 27 Urzędu Miejskiego w Kartuzach przy ul. gen. Józefa Hallera 1 odbędzie się konferencja podsumowująca prace nad dokumentem. Podczas konferencji będzie możliwe uzyskanie formularzy konsultacji i złożenie ich bezpośrednio w siedzibie Urzędu.

Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie udziału za pomocą poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@poczta.kartuzy.pl

Zespół ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.