Somonino. Sprawdź, jak ma wyglądać sieć szkół po reformie

środa, 15 lutego 2017 r., 12:53
fot. MD-Z

W związku z reformą systemu oświaty samorządy muszą przygotować plan nowej sieci szkół. Radni z Somonina podjęli uchwałę w tej sprawie na środowej sesji.

W gminie Somonino działają dwa zespoły szkół - w Somoninie oraz w Goręczynie, a także szkoły podstawowe w Egiertowie i Borczu. W skład zespołu w Somoninie wchodzi szkoła podstawowa oraz gimnazjum, do którego uczęszcza młodzież z Somonina, Egiertowa, Kameli, Starkowej Huty, Połęczyna, Rybaków, Kaplicy, Piotrowa, Borcza, Wyczechowa, Hopowa i części Sławek. W zespole w Goręczynie również funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum. Uczęszcza do niego młodzież z Goręczyna, Rąt, Ostrzyc, Ramlejów i części Sławek.

Głównym założeniem nowej reformy jest likwidacja gimnazjów i wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej. W związku z tym od 1 września tego roku w gminie Somonino zacznie działać nowa sieć szkół.

Gimnazja przy zespołach szkół w Somoninie i w Goręczynie zostaną włączone w struktury tamtejszych szkół podstawowych i stopniowo wygaszane. Klasy drugie i trzecie gimnazjum będą oddziałami szkół podstawowych.

Szkoły w Borczu i w Egiertowie będą funkcjonować jako placówki ośmioletnie, uczniowie kończący w tym roku klasę szóstą, zamiast udać się do gimnazjum, będą kontynuować naukę w klasie siódmej.

Zespół Szkół w Somoninie funkcjonuje w dwóch budynkach - przy ul. Osiedlowej i przy ul. Wolności. W pierwszym z nich od 1 września uczyć się będą uczniowie klas IV - VIII, w drugim najmłodsi z klas I-III.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie nowej sieci jednogłośnie, teraz projekt zostanie przesłany do zaopiniowania kuratorium oświaty.

MD-Z

Ile osób do zwolnienia?? Ile Gimbusów trzeba wynająć dodatkowo?
yogizkartuz   środa, 15 lutego 2017 r., 21:26