Stanowisko Klubu Porozumienie Samorządowe w sprawie terenów pokolejowych zlokalizowanych w granicach miasta Kartuzy

piątek, 17 lutego 2017 r., 11:03
fot. MD-Z

Klub Porozumienie Samorządowe prezentuje swoje stanowisko w sprawie terenów pokolejowych zlokalizowanych w granicach miasta Kartuzy.

W związku z trwającą dyskusją w mediach, jak i wśród radnych na temat zagospodarowania terenów związanych z Dworcem PKP przedstawiamy, jak niżej.

Chcąc realnie przystąpić do rozwiązania jakiegokolwiek problemu, należy spojrzeć na sprawę strategicznie i rozpatrzeć rolę tego terenu w życiu naszego miasta jako jedynego miejsca dla rozwoju w pobliżu centrum. Opracowanie globalne powinno służyć jako program docelowy, w którym każde rozwiązanie fragmentaryczne powinno się mieścić w założeniu strategicznym. Zagospodarowanie terenu pokolejowego powinno zawierać rozwiązania dla ulicy Kolejowej, której część funkcji należy przenieść na ulicę Węglową, a także stworzyć komunikację dla terenów położonych przy ulicy Węglowej z centrum miasta.

W tym celu jako podstawowe założenie powinniśmy przyjąć:

1.Połączenie przejściem ulic Kolejowej i Węglowej (bezpiecznym przejściem z automatycznymi bramkami)
2. Przeniesienie przewozu materiałów masowych - uruchomienie rampy wyładowczej przy ulicy Węglowej
3. Wyprowadzenie zatok autobusowych na ulicę Węglową

Kartuzy jako miasto, którego największym walorem jest przyroda, czyste powietrze, powinno dążyć do przeniesienia infrastruktury związanej z transportem materiałów masowych, jak i ludzi na miejsce najbardziej dogodne - takie, które zapewniałoby ochronę ekologiczną i bezpieczeństwo dla centrum miasta. W tym celu uważamy, że należy rampę wyładowczą do materiałów masowych przenieść na stronę od ulicy Węglowej, a także przyszłościowo przypadku wybudowania połączenia nad torami lub pod torami z tak zwaną "Warszawą" przeniesienia przystanków autobusowych także w okolicę ulicy Węglowej. Takie rozwiązanie jest podyktowane wyprowadzeniem ciężkiego transportu z ulicy Kolejowej na Węglową, co za sobą pociąga poprawę warunków bezpieczeństwa (wyprowadzenie ciężkiego transportu z centrum miasta) oraz poprawę warunków ekologicznych (zanieczyszczenie powietrza). Od ulicy Kolejowej tj. od strony miasta powinny funkcjonować jedynie park&drive w połączeniu z dworcem PKP i miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Rozwiązanie z przeniesieniem przystanków autobusowych z obecnego dworca w miejsce związane z dworcem PKP od strony centrum miasta powinno być traktowane jako rozwiązanie tymczasowe. Takie rozwiązanie podyktowane jest zmianą funkcji ulicy Węglowej, której rola uległa zmianie wskutek budowy obwodnicy Kartuz.

Przewodniczący Klubu Porozumienie Samorządowe
Jerzy Pobłocki

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.