Wsparcie dla seniorów i osób niepełnosprawnych - powiat przystępuje do realizacji nowego projektu

środa, 29 marca 2017 r., 16:23
fot. nadesłane

Stworzenie Banku Usług Społecznych, Klubów Aktywności, teleopieka i świadczenie mobilnych usług opiekuńczych - to przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego". Ma on wspierać m.in. osoby starsze i niepełnosprawne.

Projekt adresowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów. Jego celem jest wsparcie osób niesamodzielnych, podniesienie jakości usług społecznych na terenie powiatu, aktywizacja opiekunów oraz zaangażowanie całej rodziny w proces opieki nad osoba zależną.

Wartość projektu to ponad 1 mln zł, jednak aż 85 proc. tej kwoty stanowi dofinansowane ze środków unijnych. Powiat kartuski jest liderem przedsięwzięcia, a realizuje go we współpracy z gminami: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo i Chmielno, a także organizacjami pozarządowymi - Spółdzielnią Socjalną Bezpieczni Podopieczni z Żukowa i Stowarzyszeniem "Jesteśmy razem" z Sianowa.

W ramach projektu powstanie m.in. Bank Usług Społecznych koordynowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu. Będzie to baza danych organizacji NGO, OPS oraz pozostałych instytucji w powiecie, dostępna na stronie, która zostanie utworzona specjalnie na potrzeby zadania. Funkcjonowanie Banku ma zwiększyć dostępność do świadczonych usług społecznych w regionie oraz korzystanie z wolontariatu w zakresie usług opiekuńczych.

Projekt zakłada także założenie dwóch Klubów Aktywności w Sianowie i Małkowie. Placówki będą m.in. zapewniać opiekę dzienną osobom niesamodzielnym. Ich zadaniem będzie także aktywizowanie działań obywatelskich, upowszechnianie edukacji prozdrowotnej, rozwój i wspieranie aktywności fizycznej. Działalność klubu wspierać będą też wolontariusze - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego. Ze wsparcia w Klubie Aktywności w Sianowie korzystać mogą mieszkańcy gmin: Chmielno, Kartuzy oraz Somonino, natomiast w Małkowie - gmin Żukowo i Przodkowo.

Kolejnym z działań realizowanych w ramach projektu będą mobilne usługi opiekuńcze w miejscach zamieszkania osób zależnych. Opieka świadczona przez wykwalifikowanych opiekunów obejmować będzie m.in. pomoc w czynnościach codziennych, wyjazdach do lekarza, na badania, w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów, odpowiednim wydawaniu leków. Beneficjenci usług mobilnych otrzymają również indywidualne wsparcie psychologa oraz mobilne usługi rehabilitacyjne.

Powiat planuje również zakup 40 urządzeń do teleopieki I generacji. System pozwala na szybkie wezwanie pomocy w sytuacji kryzysowej, niezależnie od jej rodzaju przez całą dobę. Jest skierowany dla osób, która na co dzień są samotne i pozbawione opieki. Pomoc będzie można wezwać dzięki nadajnikowi - przyciskowi alarmowemu, będzie on zamontowany w zawieszce na szyję lub opasce na rękę.

W system teleopieki zostaną włączone osoby z najbliższego otoczenia, nie tylko rodzina ale również sąsiedzi osób zależnych, którzy w ramach wolontariatu będą mogli świadczyć wsparcie.

Projekt realizuje Wydział Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kartuzach, który znajduje się przy ul. 11 Listopada 3. Kontakt bezpośredni z Wydziałem 58 686 55 36, wew. 104, e-mail: akulesza@kartuskipowiat.pl.

Realizacja projektu potrwa do października 2018 r.

Oprac. MD-Z
Info: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.