Chmielno. Sprawdź, co w tym roku zmieni się w Twojej miejscowości dzięki funduszowi sołeckiemu

czwartek, 20 kwietnia 2017 r., 15:34
fot. archiwum

Prawie 285 tys. zł w tym roku chmieleński samorząd wyodrębnił w swoim budżecie na tzw. fundusz sołecki. Dzięki niemu poszczególne sołectwa mogą same zadecydować na co przeznaczyć należną im pulę środków. Sprawdź, co dzięki temu zmieni się w Twojej miejscowości.

Już po raz drugi w gminie Chmielno każde sołectwo mogło samo zadecydować na jakie inwestycje w swojej miejscowości przeznaczyć środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego. To pieniądze wydzielone z budżetu gminy zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od wielkości danego sołectwa i liczby jego mieszkańców.

Borzestowo
Sołectwo Borzestowo otrzymało do rozdysponowania z funduszu sołeckiego ponad 32 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na zagospodarowanie plaży gminnej (7.200 zł), wyposażenie sali lekcyjnej w szkole podstawowej (7.900 zł), zakup kontenera magazynowego (8.000 zł) czy doposażenie namiotu sołeckiego na cele promocji regionu (600 zł). Ze środków funduszu wsparta zostanie też jednostka OSP - 1300 zł sołectwo przeznaczy na zakup mundurów koszarowych, natomiast 2.300 zł na zamontowanie lamp na budynku szkoły i jednostki OSP. Realizacja działań, które mają wspierać i upowszechniać ideę samorządową oraz służyć wdrażaniu programów pobudzania aktywności pochłonie ok. 3.200 zł.

Chmielno
Mieszkańcy sołectwa Chmielno ze środków funduszu pozyskali ponad 37.365 zł. Środki te w większości przeznaczone zostaną na wyposażenie placu zabaw (ok. 25.200 zł). Niespełna 4 tys. zł rozdysponowano na zajęcia sportowo-rekreacyjne, natomiast prawie 3.700 zł na zakup sprzętu do ćwiczeń, a 1.900 zł na zakup obuwia sportowego lekkoatletycznego. Sumą 2.684 zł sołectwo wesprze jednostkę OSP Chmielno.

Cieszenie
Większość środków z funduszu, tj. 20.800 zł przeznaczonych zostanie na oświetlenie dróg. Prócz tego za kwotę 3 tys. zł wykonane zostanie przyłącze elektroenergetyczne.

Garcz
Sołectwo Garcz w ramach funduszu sołeckiego może wykorzystać 37.365 zł. Połowę tej puli postanowiono przeznaczyć na utworzenie promenady wzdłuż jeziora ( ponad 17.300 zł). Dzięki pieniądzom z funduszu na plaży gminnej pojawią się ławki i stół (2.800 zł) Doposażona zostanie także świetlica wiejska w Garczu, pojawi się w niej m.in. stół do tenisa (łączny koszt to ok. 4.745 zł). Sołectwo przeznaczyło też 8 tys. zł na działania edukacyjne - nauczyciela języka angielskiego i pedagoga kulturalno-oświatowego. 4.500 zł z kolei pochłonie organizacja pikniku dla mieszkańców.

Kożyczkowo
Sołectwo chce wydać 26 tys. zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej. Prócz tego środki w wysokości ponad 1.600 zł przeznaczone zostaną na piknik.

Łączyńska Huta
Sołectwu Łączyńska Huta przyznano ponad 19.160 zł. Pieniądze te mieszkańcy planują przeznaczyć na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (7018,53 zł), wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Łączyńskiej Hucie (3.350 zł). Realizacja działań, które mają wspierać i upowszechniać ideę samorządową oraz służyć wdrażaniu programów pobudzania aktywności pochłonie 5 tys. zł. Środki z funduszu przeznaczono też na zajęcia kreatywne dla dzieci (2.800 zł) oraz zakup mundurów dla OSP (1.000 zł).

Miechucino
Społeczność Miechucina dzięki funduszowi sołeckiemu zyska plażę przy ul. Jeziornej nad rzeką Łebą. Na urządzenie tego miejsca przeznaczono 9 tys. zł. Największą sumę, bo ponad 21.300 zł sołectwo wydatkuje na zakup płyt jumbo. W Miechucinie stanie też tablica informacyjna (1.400 zł) i nowa ławka (600zł). Kwota 5 tys. zł rozdysponowana zostanie na organizację festynu.

Przewóz
Do sołectwa Przewóz trafi 24.300 zł. Środki te m.in. przeznaczone zostaną na lampy oświetleniowe (9.500zł), tablicę ogłoszeniową (1.400 zł), ławki na plac zabaw (1.000 zł) oraz wyposażenie świetlicy w Maksie (2.400 zł). Ponadto pieniądze z funduszu zostały podzielone na organizację zajęć sportowych (4.000 zł) oraz naukę języka angielskiego dla dzieci z oddziału przedszkolnego (4 tys. zł). Dotacja z funduszu w wysokości 2 tys. zł przeznaczona zostanie także na piknik sołecki.

Reskowo
Sołectwo większość środków przeznacza na utworzenie siłowni zewnętrznych w Reskowie. Za 1.000 zł planuje kupić stojak na rowery, natomiast za 780 zł - rośliny ozdobne.

Zawory
Sołectwo Zawory całą dotację z funduszu, w wysokości ponad 24.100 zł przeznaczy na przygotowanie boiska wraz z oświetleniem.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.