Reforma edukacji coraz bliżej. Jak kuratorium ocenia przygotowanie gmin?

piątek, 21 kwietnia 2017 r., 13:54
fot. archiwum

Już we wrześniu dzieci i młodzież rozpoczną naukę w nowym systemie edukacji. Wdrażanie reformy trwa, mimo licznych protestów ze strony rodziców, środowisk nauczycielskich i ekspertów. Gminy już przyjęły plany zmiany sieci szkół i rozpoczęły prace nad wdrożeniem reformy. Sprawdziliśmy, jak przygotowanie poszczególnych samorządów ocenia kuratorium oświaty, które musiało zaopiniować wszystkie projekty.

Wszystkie samorządy do 31 marca musiały podjąć ostateczne uchwały w sprawie nowych planów sieci szkół. Reforma oświaty zbliża się wielkimi krokami, gminy teraz muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim będzie przygotowanie swoich placówek do nowego ustroju szkolnego.

Jak informuje Pomorskie Kuratorium Oświaty, w powiecie kartuskim wszystkie gminy w terminie podjęły ostateczne uchwały dostosowujące sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, co zdaniem jednostki świadczy o dobrym przygotowaniu tych samorządów do wprowadzenia reformy. Projekty planów sieci szkół we wszystkich gminach zostały zweryfikowane pozytywnie.
 
- Wydane do uchwał opinie Pomorskiego Kuratora Oświaty zawierają w szczególności ocenę zgodności z prawem zaproponowanych zmian w sieci szkół i rozwiązań zapewniających uczniom możliwość realizacji obowiązku szkolnego i nauki. Do Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęło 16 uchwał gmin z powiatu kartuskiego i kościerskiego. Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie, w tym siedem pozytywnie z sugestią wprowadzenia drobnych korekt redakcyjnych dotyczących przekształcania z mocy ustawy zespołów szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe, a także stosowania terminologii związanej z przekształceniami - informuje Jolanta Pawlak, dyrektor
Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Jednym z argumentów, których używają przeciwnicy reformy edukacji, jest to, że wiele gmin przekształci w ośmioklasowe szkoły nawet bardzo małe placówki. Ich zdaniem, ośmioletnia nauka w niewielkiej wsi może niekorzystnie wpłynąć na rozwój najmłodszych. Zapytaliśmy kuratorium jak się na to zapatruje.

- Przed podjęciem rozwiązań dotyczących przekształcenia szkół podstawowych w wielu środowiskach lokalnych powiatu kartuskiego prowadzone były konsultacje społeczne, w których brali udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice. Wiele spotkań i konsultacji odbyło się z udziałem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wypracowano kompromisy, w których najważniejszą rolę odgrywały argumenty dotyczące zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz możliwość realizacji obowiązku nauki jak najbliżej miejsca zamieszkania. Nie ma obecnie podstaw do wyrażania opinii, czy wprowadzone zmiany w szkołach położonych w małych miejscowościach miałyby niekorzystny wpływ na realizację procesu nauczania - podkreśla kuratorium.

Chmielno

Na terenie gminy Chmielno funkcjonować będzie pięć szkół publicznych. Cztery z nich, w Kożyczkowie i Borzestowie, łącznie z zespołami szkół w Chmielnie, Miechucinie, będą od 1 września działać jako ośmioklasowe, w szkole w Reskowie natomiast będą uczyć się najmłodsze dzieci z oddziałów I-III. Potem będą uczęszczać do Miechucina. Gimnazja funkcjonujące przy zespołach szkół w Chmielnie i Miechucinie, zostaną włączone w struktury szkół podstawowych.

Kartuzy

W gminie Kartuzy zgodnie z nową reformą od 1 września 2017 roku szkoły podstawowe funkcjonować będą jako placówki ośmioklasowe. Zespoły szkół, które tworzyły gimnazjum i szkoła podstawowa, zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe (ZSO nr 2 w Kartuzach, szkoły w Kiełpinie i Staniszewie), natomiast szkoły w takich miejscowościach, jak Grzybno, Kolonia, Łapalice czy Prokowo działać będą jako szkoły ośmioklasowe. W małych szkołach, utworzenie dodatkowych dwóch klas będzie się najprawdopodobniej wiązało z wprowadzeniem dwuzmianowości. Z Gimnazjum nr 1 w Kartuzach utworzona zostanie filia Szkoły Podstawowej nr 1.

Przodkowo

Wszystkie szkoły gminy Przodkowo od 1 września 2017 r. będą ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Gimnazja przy zespołach w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie przez dwa kolejne lata będą wygaszane i zostaną włączone w struktury ośmioletnich szkół podstawowych. Sześcioletnie placówki w Szarłacie i Wilanowie, będą ośmioletnimi.

Sierakowice

Z dniem 1 września 2017 roku szkoły podstawowe o strukturze I-VI w Puzdrowie, Łyśniewie, Załakowie, Lisich Jamach, Mojuszu i Jelonku z mocy ustawy staną się szkołami ośmioletnimi, zespoły szkół w Kamienicy Królewskiej, Tuchlinie i Gowidlinie, w skład których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja, staną się szkołami ośmioletnimi. Gimnazjum w Sierakowicach zostanie z kolei przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. Tym samym w samych Sierakowicach będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą przy ul. Kubusia Puchatka 7 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą przy ul. Spacerowej 14. Klasy gimnazjalne do czasu ich wygaśnięcia będą prowadzone w szkołach podstawowych w Kamienicy Królewskiej, Tuchlinie, Gowidlinie i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach.

Somonino

Od września gimnazja przy zespołach szkół w Somoninie i w Goręczynie zostaną włączone w struktury tamtejszych szkół podstawowych i stopniowo wygaszane. Klasy drugie i trzecie gimnazjum będą oddziałami szkół podstawowych. Szkoły w Borczu i Egiertowie będą funkcjonować jako placówki ośmioletnie, uczniowie kończący w tym roku klasę szóstą, zamiast udać się do gimnazjum, będą kontynuować naukę w klasie siódmej. Zespół Szkół w Somoninie obecnie funkcjonuje w dwóch budynkach - przy ul. Osiedlowej i przy ul. Wolności. W pierwszym z nich od 1 września uczyć się będą uczniowie klas IV - VIII, w drugim najmłodsi z klas I-III.

Stężyca

Na terenie gminy obecnie działa pięć zespołów kształcenia i wychowania - w Stężycy, Kamienicy Szlacheckiej, Klukowej Hucie, Szymbarku i Gołubiu. W ich skład wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 1 września 2017 roku będą funkcjonowały tam przedszkola i ośmioklasowe szkoły podstawowe.

Sulęczyno

Od 1 września na terenie gminy funkcjonować będzie pięć szkół podstawowych. Sześcioklasowe szkoły w Borku, Podjazach i Węsiorach będą ośmioklasowymi. W szkoły podstawowe przekształcone zostaną też zespoły szkół w Sulęczynie i Mściszewicach. Funkcjonujące tam gimnazja zostaną włączone w strukturę nowych placówek. Nowa sieć ma funkcjonować przez pierwsze dwa lata - do 1 września 2019 roku.

Żukowo

W gminie Żukowo funkcjonuje 13 placówek oświatowych. Od 1 września szkoły sześcioklasowe zmienią się w ośmioklasowe, natomiast placówki w Glinczu i Tuchomiu nadal będą działać jako trzyklasowe. Przy wszystkich działać będą oddziały przedszkolne oraz - jak do tej pory - Publiczne Przedszkole Specjalne, dla którego organem prowadzącym jest starostwo powiatowe. Dotychczasowe gimnazjum zmieni się w Szkołę Podstawowej nr 2. W nowym roku szkolnym 2017/2018 naukę tam rozpoczną uczniowie klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. W okresie przejściowym uczniowie klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej im Obrońców Wybrzeża w Żukowie będą realizować obowiązek szkolny w ośmioklasowej szkole podstawowej nr 2 przy ul. Armii Krajowej.

Kuratorium będzie czuwać nad wdrażaniem reformy
 
Jak poinformowała Jolanta Pawlak, Kuratorium Oświaty w Gdańsku monitoruje na bieżąco proces dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego w województwie pomorskim. Organ nadzoru pedagogicznego, w ramach posiadanych kompetencji, we współpracy z organami prowadzącymi będzie interweniował w sprawach dotyczących przygotowania szkół do nowego roku szkolnego, jeśli zajdzie taka potrzeba.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.