Organizacje pozarządowe w Kartuskiem wzorem dla innych

niedziela, 30 kwietnia 2017 r., 18:17
fot. MD-Z

W powiecie kartuskim organizacje pozarządowe prężnie działają na rzecz lokalnego środowiska i nie tylko. Działa ich w tym regionie ponad 400. Ich współpraca z samorządami powiatu i gmin układa się coraz lepiej. Podczas ostatniej sesji rady powiatu przedstawiono sprawozdanie z rocznego programu współpracy z NGO oraz podsumowano działania powiatowej rady organizacji.

W powiecie kartuskim obecnie działa 418 organizacji pozarządowych, w tym 282 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym 7 w likwidacji), 84 kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz 52 ochotnicze straże pożarne. W powiecie działa też 35 stowarzyszeń zwykłych, które są zarejestrowane w starostwie i działają na trochę innych zasadach niż pozostałe organizacje. Po zmianach w przepisach, od 20 maja 2016 r. zyskały quasi osobowość prawną - mogą zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, ale nie mogą prowadzić działalności ekonomicznej.

Najwięcej organizacji pozarządowych, bo aż 120 działa na terenie gminy Żukowo (84 w KRS, 28 klubów sportowych i osiem jednostek OSP). W gminie Kartuzy z kolei zarejestrowanych jest łącznie 112 organizacji (80 w KRS, 21 klubów sportowych i UKS-ów, 11 jednostek OSP). Wśród gmin wiejskich największą liczbą organizacji poszczycić się może gmina Stężyca - tam działają łącznie 44 (28 w KRS, 10 klubów sportowych i sześć jednostek OSP).

- Najmniej organizacji zarejestrowanych jest w gminie Sulęczyno, gdzie ich liczba wynosi 19. Dotąd najniższą ich liczbę miało Chmielno - mówiła Aleksandra Kuczkowska, dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Organizacje pozarządowe w powiecie kartuskim najczęściej działają w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz szeroko rozumianej działalności na rzecz społeczności lokalnych, rozwoju wsi czy sołectwa. Aż 112 organizacji wspiera działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, natomiast 90 swoimi przedsięwzięciami wspiera rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na trzecim miejscu plasują się jednostki ochotniczej straży pożarnej (52).

Jak podkreślała Aleksandra Kuczkowska, organizacje pozarządowe to rosnący w siłę sektor społeczny, jednak nowelizacja ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" nie zwiększyła znacząco liczby organizacji tak, jak przewidywano.

- Mimo to nadal w powiecie kartuskim, w porównaniu do innych powiatów ziemskich w województwie pomorskim, notuje się wysoką liczbę organizacji pozarządowych - dodała dyrektor wydziału ds. promocji zdrowia i współpracy z NGO.

Aleksandra Kuczkowska w swoim wystąpieniu zwróciła również uwagę na problemy, z którymi boryka się sektor pozarządowy.

- Brakuje funduszy nie tylko na planowane projekty, ale także na bieżącą działalność organizacji, zwłaszcza na wprowadzenie zaplecza administracyjno-technicznego. Wymagające przepisy prawne, sprawozdawczość, księgowość to zagadnienia, które wymagają prowadzenia biur oraz korzystania z pomocy prawników i księgowych. Członkowie organizacji podkreślają także, że problemem jest niska aktywność młodych osób. Zauważalna jest tendencja prowadzenia organizacji przez osoby starsze. Młode osoby bardzo rzadko prowadzą organizacje pozarządowe, ale chętniej angażują się w działalność społeczną, szczególnie jako wolontariusze - mówiła Aleksandra Kuczkowska.

W trakcie sesji sprawozdanie na temat współpracy organizacji z powiatem zdał Dariusz Zelewski, przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego.

- Współpraca rady organizacji pozarządowych z samorządami wszystkich gmin powiatu kartuskiego przedstawia się obecnie bardzo dobrze. W poprzednich latach wskazywaliśmy na różne problemy - czy to z rocznymi programami współpracy czy ogłaszanymi konkursy. Teraz widzimy wyraźnie, że sytuacja się poprawiła. Wszystkie gminy w powiecie przyjmują programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i powstają one po konsultacjach z nimi. Słucha się głosu przedstawicieli organizacji i bierze się go pod uwagę również przy organizacji konkursów - informuje Dariusz Zelewski.

Jak dodał, współpraca samorządów powiatu kartuskiego z samą radą i organizacjami może być wzorem dla innych tego typu organów.

- Warto podkreślić, że nasza rada współpracuje z innymi radami w województwie, zarówno powiatowymi, jak i pomorską radą. Wypracowaliśmy wspólnie pewne standardy pracy rad i wiele pomysłów do tego projektu, zaczerpnięto z naszego powiatu, jako tego, który od samego początku nadawał ton współpracy z organizacjami - mówił przewodniczący.

Organizacje pozarządowe corocznie wspierać można m.in. poprzez przekazywanie środków z 1 proc. Samorząd powiatu kartuskiego od kilku lat prowadzi akcję zachęcającą do przekazywania 1 proc. organizacjom działającym na rzecz tego regionu. W 2015 roku do organizacji trafiło 426.368,41 zł. W 2016 roku kwota ta wzrosła do 566.665,98 zł, była wyższa o 140.297,57 zł. Mieszkańcy powiatu kartuskiego w ramach 1 proc. przekazali w 2016 roku łącznie 2 mln zł, ale jak obliczył Urząd Skarbowy w Kartuzach z zeznań podatkowych wynika, że jeżeli wszyscy podatnicy zadeklarowaliby przekazanie swojego podatku to kwota ta wyniosłaby 2.454.731,70 zł.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.