Wielki jubileusz 55-lecia i nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach

sobota, 27 maja 2017 r., 15:11
fot. MD-Z

W sobotnie przedpołudnie na kartuskim Rynku odbyły się obchody 55-lecia istnienia zawodowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach oraz nadania jednostce nowego sztandaru. Uroczystości zakończyła widowiskowa defilada ulicami miasta.

Uroczystości rozpoczęto od mszy św. w Kościele pw. św. Kazimierza w Kartuzach. Po niej uczestnicy obchodów, poczty sztandarowe, delegacje przemaszerowały na Rynek, gdzie uroczyście przekazano jednostce nowy sztandar. Na uroczystości przybyli m.in. przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, zastępca komendanta głównego PSP - Marek Jasiński, komendant wojewódzki Tomasz Komoszyński i przedstawiciele instytucji współpracujących z PSP, a także 48 jednostek OSP z całego powiatu. Nie zabrakło życzeń, gratulacji i podziękowań.

Jubileusz był również okazją do przypomnienia historii działalności strażackiej na terenie powiatu.

- Dzisiejszy jubileusz jest okazją do przywołania wspomnień, przypomnienia najważniejszych wydarzeń z naszej przeszłości. Działalność strażaków w powiecie kartuskim ma bogatą i chwalebną przeszłość, dzisiejsza praca i ich służba jest kontynuacją tej chlubnej tradycji. Chcę w szczególny sposób podziękować tym, którzy już zakończyli swoją służbę, zapewniam, że pamięć o ich pracy i dokonaniach pozostaje zawsze żywa - podkreślał komendant.

Zawodowa straż pożarna w Kartuzach powstała 55 lat temu. Natomiast początki zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej w mieście sięgają czasów Zaboru Pruskiego. W 1888 roku z inicjatywy adwokata Stachowicza założono kartuską Ochotniczą Straż Pożarną. Przed wybuchem II wojny światowej jednostka liczyła 35 członków czynnych, 2 honorowych, była dość dobrze wyposażona w sprzęt i przygotowana i wyszkolona do prowadzenia akcji gaśniczych. W okresie okupacji hitlerowskiej jej działalność ograniczono i podporządkowały ją sobie władze niemieckie. Kartuska OSP wznowiła działalność w 1946 r.

Rozwój gospodarczy i społeczny, rosnący ruch turystyczny oraz duże obszary leśne powodowały, że w regionie zaczęła rosnąc liczba pożarów. Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach wspierana przez słabo wyposażone jednostki OSP z powiatu nie była w stanie podołać rosnącym obowiązkom. Po pożarze w jednej z kamienic, gdzie jedna osoba zginęła podjęto inicjatywę utworzenia Zawodowej Straży Pożarnej. 16 czerwca 1961 r. na podstawie uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kartuzach rozpoczęła działalność Zawodowa Straż Pożarna. Bazę lokalową i sprzęt oraz trzon kadry jednostka zawodowa przejęła od kartuskiej OSP. Przystąpiono do rozbudowy strażnicy.

1 lipca 1992 roku powołano Państwową Straż Pożarną. W Kartuzach utworzono Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą. Jej komendantem początkowo był bryg. Zbigniew Basiński, a od 1993 roku funkcję tę objął st. bryg. Edmund Kwidziński. Przez 55 lat PSP wielokrotnie zmieniała swój sprzęt, pojazdy ratownicze i wyposażenie. W latach 2002 - 2009 dokonano kompleksowej rozbudowy i modernizacji strażnicy oraz terenu przyległego, stworzono właściwe warunki przechowywania i garażowania sprzętu i socjalno bytowe pełnienia służby.

- Współcześnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach to dobrze wyposażona w sprzęt ratowniczy i specjalistyczny, posiadająca właściwą bazę i odpowiednio przygotowanych ludzi jednostka, która jest w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Kartuscy strażacy są zmuszeni do podejmowania interwencji związanych z likwidacją skutków różnorodnych zagrożeń. W sytuacjach kryzysowych nasi strażacy uczestniczą w akcjach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie całego kraju - podkreślał komendant.

W swoim przemówieniu Edmund Kwidziński podziękował wszystkim strażakom i druhom OSP, tym, którzy obecnie dbają o bezpieczeństwo i śpieszą na ratunek, a także tym, którzy czynili to w latach wcześniejszych, a także władzom samorządowym oraz wszystkim organizacjom i instytucją współpracującym z PSP.

Podczas uroczystości przyznano też awanse i nagrody, nadawane zwykle podczas obchodów Dnia Strażaka.

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej awanse na wyższe stopnie otrzymali:

st. asp. Kazimierz Gliniecki, syn Gerarda - na stopień aspiranta sztabowego
asp. Zdzisław Kwidziński, syn Zygmunta - na stopień starszego aspiranta
mł. asp. Łukasz Ropel, syn Mariana - na stopień aspiranta

Decyzją Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej awanse na wyższe stopnie otrzymali:

- ogn. Daniel Lewna, syn Zbigniewa - na stopień starszego ogniomistrza
- mł. ogn. Michał Frankowski, syn Zbigniewa - na stopień ogniomistrza
- mł. ogn. Karol Roszkowski, syn Wacława - na stopień ogniomistrza
- st. sekc. Bartosz Dawidowski, syn Stanisława - na stopień młodszego ogniomistrza
- st, sekc. Krzysztof Olszewski, syn Andrzeja - na stopień młodszego ogniomistrza
- st. sekc. Marcin Ptach, syn Ryszarda - na stopień młodszego ogniomistrza
- st. sekc. Sławomir Szmuda, syn Zenona - na stopień młodszego ogniomistrza
- st. sekc. Mateusz Wojtala, syn Jana - na stopień młodszego ogniomistrza
- sekc. Mateusz Bela, syn Marka - na stopień starszego sekcyjnego

Z okazji Dnia Strażaka za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych Pomorski Komendant Wojewódzki przyznał nagrody siedmiu funkcjonariuszom:

- st. bryg. inż. Edmundowi Kwidzińskiemu - komendantowi Powiatowemu PSP w Kartuzach
- st. kpt. mgr inż. Fryderykowi Machowi - zastępcy komendanta powiatowego
- kpt. Markowi Szwabie - dyżurnemu operacyjnemu w KP PSP w Kartuzach
- kpt. Markowi Pruszakowi - dyżurnemu operacyjnemu w KP PSP w Kartuzach
- st. ogn. Stanisławowi Szwabie - dyżurnemu operacyjnemu w KP PSP w Kartuzach
- st. asp. Sławomirowi Joskowskiemu - dyżurnemu operacyjnemu w KP PSP w Kartuzach
- asp. Sztab. Ireneuszowi Felskowskiemu - dyżurnemu operacyjnemu w KP PSP w Kartuzach

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.