Centrum Kartuz zmieni oblicze dzięki wielomilionowej dotacji ze środków unijnych

środa, 7 czerwca 2017 r., 13:55
fot. nadesłane/S.Lewandowski/UMWP

Gmina Kartuzy pozyskała kolejne środki unijne na zmiany w centrum stolicy Kaszub. We wtorek w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku burmistrz Mieczysław Gołuński podpisał umowę na dofinansowanie trzech projektów o łącznej wartości prawie 14 mln zł. Dzięki dotacji m.in. zaadaptowany zostanie budynek Kaszubskiego Dworu, powstanie nowa infrastruktura pełniąca funkcje kulturalne, wypięknieją parki Kotowskiego i Majkowskiego, utworzone zostanie również Centrum Usług Społecznych.

We wtorek w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski, podpisali 13 umów o dofinansowanie projektów dotyczących kompleksowej rewitalizacji wybranych dzielnic pomorskich miast - Kartuz, Tczewa, Gdyni i Wejherowa.

Kompleksowa rewitalizacja obejmuje tzw. projekty zintegrowane, łączące przedsięwzięcia społeczne i infrastrukturalne. Głównym celem działań jest aktywizacja zawodowa oraz integracja mieszkańców. Prócz zadań inwestycyjnych, w ramach projektów prowadzone będą m.in. poradnictwo psychologiczne i zawodowe, warsztaty zajęciowe, wsparcie edukacyjne i prawne. Mają skorzystać z nich osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotni, dzieci, młodzież, seniorzy oraz całe rodzin. Równocześnie zostaną odbudowane drogi i chodniki, uporządkowane parki, skwery i zieleńce, jak również wyremontowane budynki mieszkalne, w tym zabudowa historyczna w centrach miast.

- Wspólnym celem tych projektów jest zatrzymanie degradacji i marginalizacji niektórych dzielnic. Rewitalizacja ma przeciwdziałać występowaniu problemów społecznych, w tym bezrobocia, ubóstwa i patologii, a równocześnie prowadzić do odbudowy zniszczonej infrastruktury miejskiej - informuje Urząd Marszałkowski.

Na działania w centrum Kartuz przeznaczonych zostanie łącznie ponad 26,3 mln zł ( w sumie tej zawarto także całkowity koszt budowy dworca, który uzyskał dofinansowanie w ramach projektu "Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi"). Wartość dofinansowania umów, które podpisano we wtorek to około 13,8 mln zł (w tym ponad 2,5 mln zł na tzw. projekty miękkie).

Środki zostaną przeznaczone m.in. na adaptację "Kaszubskiego Dworu", budowę "Biblioteki plus" na cele społeczne, zagospodarowanie i uzupełnienie małej architektury Rynku, rewaloryzację Parku im. dr H. Kotowskiego, rewaloryzację Parku im. dra A. Majkowskiego, remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego ich otoczenia, zaangażowanie mieszkańców we wspólne inicjatywy rewitalizacyjne.

W ramach projektu wartego ponad 2 mln zł powstanie Klub Integracji Społecznej. Wsparciem objętych zostanie 153 mieszkańców obszaru rewitalizowanego Centrum Kartuz, korzystających z pomocy społecznej, wśród nich 35 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, staże zawodowe, klub wolontariatu, klub środowiskowy rodzin, w tym dzieci i młodzieży.

W ramach kolejnego przedsięwzięcia, na które pozyskano dotację w wysokości ponad 500 tys. zł powstanie Centrum Usług Społecznych, w którym świadczone będą usługi dla osób niesamodzielnych, opiekunów osób niesamodzielnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Będzie tam działać poradnictwo dla opiekunów osób starszych, jak również dla samych seniorów, teleopieka, odbywać się będą zajęcia warsztatowe i ruchowe dla seniorów. Powstanie też klub dla rodzin, prowadzone będą terapie i mediacje rodzinne, warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Łączna wartość wszystkich 13 podpisanych umów wynosi 115,4 milionów złotych, z tego ponad 86 milionów zł to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekty rewitalizacyjne zrealizowane zostaną na obszarach o łącznej powierzchni ponad 513 hektarów zamieszkałych przez około 27,8 tys. mieszkańców. Wsparciem w zakresie specjalistycznych usług i integracji społecznej objętych zostanie prawie 720 mieszkańców.

Oprac. MD-Z
Info: UMWP Gdańsk

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.