Ćwiczenia obronne w Przodkowie

środa, 14 czerwca 2017 r., 16:05
fot. nadesłane/Urząd Gminy w Przodkowie

We wtorek, 6 czerwca na terenie Gminy Przodkowo przeprowadzone zostało gminne ćwiczenie obronne na temat: Kierowanie gminą w czasie wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej. Ćwiczeniu nadano kryptonim SUPINA-2017.

W celu nadania właściwego realizmu, przy opracowywaniu koncepcji do ćwiczenia założono, że w związku z niestabilną sytuacją polityczno-militarną, na obszarze całego terytorium kraju wprowadzono stan gotowości obronnej czasu kryzysu. Jednocześnie na obszarze obejmującym gminę Przodkowo zaobserwowano nasilenie działań dywersyjnych. W związku z zaistniałą sytuacją wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski podjął decyzję o zwołaniu posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym postawił zadania jednostkom organizacyjnym i służbom realizującym zadania na administrowanym obszarze.

Ćwiczenie składało się z epizodu administracyjnego, w ramach którego ćwiczono praktyczną realizację zadań operacyjnych, oraz z epizodu ratowniczego, w ramach którego ćwiczono ewakuację osób z terenu zagrożonego. W ramach epizodu administracyjnego uruchomiono funkcjonowanie Systemu Stałego Dyżuru, którego głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości kierowania gminą w sytuacjach nadzwyczajnych. W dalszej kolejności przeprowadzono trening Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej, w ramach którego ćwiczono sprawne przeprowadzenie procesu doręczania kart powołania i wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony. Ćwiczono również inne elementy funkcjonowania Gminy Przodkowo w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

W ramach epizodu ratowniczego, który zakładał powstanie pożaru, zasłabnięcie ucznia oraz ujawnienie podejrzanego ładunku na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Przodkowie ćwiczyły lokalne służby i straże. W działaniach ratowniczych uczestniczyły wozy bojowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, pod nadzorem Komendanta Powiatowego bryg. inż. Edmunda Kwidzińskiego, a także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej w Przodkowie i Pomieczynie. W celu ratowania życia uczestniczył Zespół Ratownictwa Medycznego wydzielony z Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach oraz z Posterunku Policji w Przodkowie.

Po zakończeniu epizodu ratowniczego i zażegnaniu niebezpieczeństwa w Zespole Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum pod kierownictwem Dyrektora mgra Jerzego Soliwody odbył się dzień edukacji bezpieczeństwa dla grona pedagogicznego i wychowanków. W ramach zajęć z zakresu bezpieczeństwa odbyły się zajęcia profilaktyczne, które prowadziła sierż. Magdalena Formela z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się ze sprzętem technicznym Państwowej Straży Pożarnej, Policji, patrolu rozminowania 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego, Placówki Straży Granicznej w Gdyni. Duży akcent zwrócono na ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz zasad bezpiecznego zachowania się.

Na zakończenie wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w ćwiczeniu oraz podkreślił celowość prowadzenia ćwiczeń obronnych, które pozwalają sprawdzić skuteczność funkcjonowania służb oraz doskonalić współdziałanie.

nadesłane/Urząd Gminy w Przodkowie

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.